Parasvöötme okasmetsad

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Parasvöötme okasmetsad by Mind Map: Parasvöötme okasmetsad

1. Kohastumused

1.1. Linnud rändavad talveks lõunasse

1.2. Loomadel paks karvkate

2. Kliima

2.1. Lähisarktiline

2.1.1. Suur aastane temperatuuri amplituud

2.1.2. Talv

2.1.2.1. Külm

2.1.2.2. Kuiv

2.1.3. Suur sademete hulk

2.1.4. Suvi

2.1.4.1. Niiske

2.1.4.2. Jahe

3. Taimed

3.1. Okaspuud

3.1.1. Heledaokkalised

3.1.1.1. Seedermänd

3.1.1.2. Lehis

3.1.1.3. Mänd

3.1.2. Tumedaokkalised

3.1.2.1. Nulg

3.1.2.2. Kuusk

3.2. Põõsa- ja rohurinne

3.2.1. Nõrgalt arenenud

3.2.2. Palju puhmaid

3.2.2.1. Pohl

3.2.2.2. Mustikas

3.2.2.3. Kanarbik

3.2.3. Liigivaene

4. Loomastik

4.1. Imetajad

4.1.1. Taimtoidulised

4.1.1.1. Põder

4.1.1.2. Orav

4.1.1.3. Kobras

4.1.1.4. Lemming

4.1.1.5. Uruhiir

4.1.2. Loomtoidulised

4.1.2.1. Pruunkaru

4.1.2.2. Hunt

4.1.2.3. Kärp

4.1.2.4. Ilves

4.1.2.5. Rebane

4.1.2.6. Naarits

4.1.2.7. Nugis

4.2. Linnud

4.2.1. Vöötkakk

4.2.2. Vint

4.2.3. Metsis

4.2.4. Kassikakk

4.2.5. Laanepüü

5. Põõsa ja rohurinne

5.1. Kääbuspõõsad

5.1.1. Pohl

5.1.2. Kanarbik

5.1.3. Mustikas

6. Asend

6.1. Euraasia ja Põhja-Ameerika põhjaosas

6.1.1. Kanada

6.1.2. Venemaa

6.1.3. Põhja-Euroopa

6.1.3.1. Rootsi

6.1.3.2. Soome

7. Mullad

7.1. Leedemullad

7.1.1. Happelised

7.1.2. Puudub huumushorisont

7.1.3. Sisseuhtehorisont

7.1.3.1. Tekib suure sademete hulga tõttu

7.1.3.2. Tumedam

7.1.3.3. Jäävad pidama orgaanilised ained

7.1.4. Väljauhtehorisont

7.1.4.1. Tuhkjas-hall

7.1.4.2. Toitainevaene

8. Inimtegevus

8.1. Hõre asustus

8.2. Tegevusalad

8.2.1. Metsandus

8.2.2. Jahindus

8.2.3. Kalandus