Den nya pedagogrollen

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Den nya pedagogrollen by Mind Map: Den nya pedagogrollen

1. Föräldrar

1.1. Nya kommunikationsformer

1.2. Snabbare återkoppling

1.3. Ökad insyn i skolans arbete

1.4. Delaktighet

2. Personal

2.1. Nya samarbetsformer

2.2. Se eleverna som en resurs

2.3. Medskapande

2.4. Webbresurser

3. Styrdokument

3.1. Lgr 11

3.1.1. Värdegrund

3.1.2. Kunskapsmål

3.1.3. Bedömning

3.1.4. Dokumentation

3.2. Gy 11

3.2.1. Programmål

3.3. Skollag

3.4. Arbetsplaner

4. Elever

4.1. Nya arbetssätt och examinationsformer

4.2. Kommunicera med andra

4.3. Källkritiskt tänkande

4.4. Värdegrund

4.5. Skapa!

4.6. Gör på riktigt!

4.7. Ökad insyn

4.8. Lärande oavsett tid och rum

4.9. Olika sinnen