Den nya pedagogrollen

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Den nya pedagogrollen by Mind Map: Den nya pedagogrollen

1. Sammanhangsskapare

1.1. Ämnesintegration

1.2. Verklighetsförankring

1.3. Lära att lära

1.3.1. Medskapande

1.3.2. Kollaborativ learning

2. Ledare

2.1. Skapar ramar

2.2. Ställer frågor

2.3. Inflytande

3. Mentor

3.1. Förebild

3.2. New node

4. Inspiratör(motivationsskapare)

4.1. Skapare

5. Vägledare

5.1. Ställer frågor som stolpar längs vägen

5.2. Utmanare

5.3. Perspektivväxlare

6. Relationsskapare

6.1. Samarbete

6.2. Skapar arenor för publiken

7. Digital kompetens