Автоматизація бухгалтерського обліку на підприємстві 1С:

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Автоматизація бухгалтерського обліку на підприємстві 1С: by Mind Map: Автоматизація бухгалтерського обліку на підприємстві 1С:

1. Ведення інформації за різними ступенями автоматизації

1.1. режим ручного ведення операцій;

1.2. режим типових операцій;

1.3. режим автоматичного формування операцій за документами

2. Гнучкі можливості організації обліку

2.1. синтетичний облік по багаторівневому плану рахунків

2.2. облік по декількох планах рахунків;

2.3. валютний облік і облік покриття валют

2.4. облік по декількох підприємствах в одній інформаційній базі.

3. Складові системи програм 1С:Підприємство:

3.1. Технологічна платформа

3.1.1. Бухгалтерський облік - призначена для обліку наявності і руху засобів підприємства та може використовуватися як автономно, так і разом з іншими компонентами 1С:Підприємство.

3.1.2. Оперативний облік - призначена для обліку наявності і руху матеріальних і грошових коштів та може використовуватися як автономно, так і разом з іншими компонентами 1С:Підприємство.

3.1.3. Розрахунок - призначена для автоматизації періодичних розрахунків і може бути використана як автономно, так і разом з іншими компонентами системи 1С:Підприємство

3.1.4. Керування розподіленими інформаційними базами призначена для організації єдиної системи автоматизованого обліку на підприємствах, що мають територіально віддалені об'єкти: філії, склади, магазини, пункти прийому замовлень та інші підрозділи, не зв'язані локальною мережею.

3.2. Конфігурація

3.2.1. Програма за даними синтетичного обліку формує такі звіти:

3.2.1.1. оборотно-сальдову відомість

3.2.1.2. шахову відомість

3.2.1.3. Головну книгу

3.2.1.4. журнал-ордер

3.2.1.5. відомість за рахунком

3.2.1.6. аналіз рахунка - за період і за датами

3.2.1.7. картку рахунка

3.2.2. звіти з аналітичного обліку

3.2.2.1. оборотно-сальдову відомість за рахунком у розрізі об'єктів аналітичного обліку

3.2.2.2. аналіз рахунка у розрізі об'єктів аналітики

3.2.2.3. картку операцій за об'єктом аналітики

3.2.2.4. аналіз об'єкта аналітики за рахунками,

4. Вибір раціональної системи автоматизації бухгалтерського обліку повинен відповідати таким критеріям:

4.1. налагодження системи_як на специфіку конкретної організації, так і на зміни в законодавстві України

4.2. можливість роботи не тільки в локальних обчислювальних мережах, а і з іншими джерелами бухгалтерської інформації,

4.3. наявність постійної підтримки з боку розробників програмного забезпечення: навчання і консультативного супроводу не тільки на випадок поломок, але і внесення змін.

5. Застосування автоматизованої форми бухгалтерського обліку дозволяє :

5.1. прискорити обробку облікової інформації та передачу її за всіма напрямками.