ANDMETE ANALÜÜS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ANDMETE ANALÜÜS by Mind Map: ANDMETE ANALÜÜS

1. Tulemuste tõlgendamine

1.1. Uurimuse usaldusväärsuse hindamine

1.1.1. reliaablus

1.1.2. valiidsus

1.1.2.1. ennustusvaliidsus

1.1.2.2. uurimisseadme valiidsus

1.1.2.3. struktuurivaliidsus

1.2. Arutlemine

1.3. Tähenduste selgitamine

1.4. Mõtlemine uurimuse tulemuste üle

1.4.1. järeldused

2. Kirjeldamine

3. Seostamine

4. Liigitamine

5. Andmete eeltööd

5.1. kontrollimine

5.2. täiendamine

5.3. korrastamine

6. Viisid

6.1. statistiline analüüs

6.1.1. seletamine

6.2. kvalitatiivne analüüs

6.2.1. mõistmine

7. Andmetabeli reeglid koostamisel

7.1. Igal tunnusel oma unikaalne ja lühike nimi

7.2. Igal lahtril üks väärtus

7.3. Vastusevariantide kodeerimine

7.4. Ühes veerus vaid ühte tüüpi andmed