AIESEC I'm a Leader 22.01.2011 Koolituse teemad järjestikku

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
AIESEC I'm a Leader 22.01.2011 Koolituse teemad järjestikku by Mind Map: AIESEC I'm a Leader 22.01.2011 Koolituse teemad järjestikku

1. Rollijaotus :)

1.1. Koolitaja ja õppija

1.2. Kes vastutab?

2. Skeemi mõiste

2.1. J.Medina video pesumasinast

2.2. Kuidas kasutada

2.2.1. Struktuur

2.2.2. Erinevatele sihtgruppidele erinev skeem algusest peale

3. Koolituse skeem

3.1. Erinevad formaadid

3.1.1. "Pitch"

3.1.2. Argument

3.1.3. Ärimudel

3.1.3.1. Kui jõuab

3.2. Sisu

3.2.1. Tutvustus idee tekkimiseks

3.2.2. Arutelu ja harjutus

3.3. Kogemusõppe tsükkel (Kolb)

4. Pitch

4.1. Sinek'i video

4.1.1. Why? kommunikatsioon

4.2. 160 tähemärgi "Bransoni pitch" x 2

5. Visuaali roll

5.1. Iseseisvalt: J.Medina materjal Visuali kohta

5.2. Harjutus

5.2.1. Elevator pitch 30 sek

5.2.2. Vaja toetavat visuaali

6. Argumenteerimine

6.1. Leht kiirelt kätte

6.2. Kasulik nõrkade kohtade läbitöötamiseks iseenda jaosk

7. Mida veel oleks tahtnud?

7.1. Kuidas keset kõnet strateegiat muuta?

7.2. Kuidas rääkida muinasjuttu?

7.3. Esineda reaalselt oma 5 kolleegi ees?

7.4. Kõne esitamine veebivahendiga ei õigustanud end - idee: elevator eraldi ja visual storytelling eraldi.

8. Konverentsil kogu asja ülesehitus

8.1. J.Medina 10-min reegel

8.2. Dialoog publikuga ise käivitada

8.3. Selged algused ja lõpud, liigendatus