Miten 3D ympäristöt mahdollistavat leikillistä oppimista?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Miten 3D ympäristöt mahdollistavat leikillistä oppimista? by Mind Map: Miten 3D ympäristöt  mahdollistavat leikillistä oppimista?

1. Kognitiiviset tekijät

1.1. Luovuus

1.2. Aktiivisuus

1.3. Narratiivisuus

2. 3D ympäristöt

2.1. Tehtävät

2.2. Avatar

2.3. Pedagogiset mallit

2.3.1. Ongelmanratkaisu

2.3.2. Yhteisöllisyys

2.3.3. Tekemällä oppiminen

2.3.4. OPS

3. Fyysiset tekijät

3.1. Kehollisuus

3.2. Aktiivisuus

3.3. Toiminnallisuus

4. Sosiaaliset tekijät

4.1. Vuorovaikutus

4.2. Yhteisöllisyys

4.3. Aktiivisuus

4.4. Spontaanius

4.5. Reflektointi

4.6. Emootiot & Motivaatio

4.7. Salliva ilmapiiri

4.8. Flow