Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Meta Model by Mind Map: Meta Model
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Meta Model

WEGLATINGEN

(SD) Simple Deletion/eenvoudige weglating

(CD) Comparative Deletion/vergelijkende weglating

(LRI) Lack of Referential Index/gebrek aan referentiele index

(UV) Unspecified Verb/ongespecificeerd werkwoord

VERVORMINGEN

(C/E)Cause/effect-oorzaak/gevolg

(MR) Mind Reading/gedachtenlezen

(CEQ) Complex Equivalence/ complexe equivalentie

(LP) Lost Performative/Maatgever zoek

(NOM) Nominalisation/nominalisatie

GENERALISATIE

(UQ) Universal Quantifiers/alles of niets uitspraken

(MONP) Model Operators of Necessity/Possibility-Maar 1 optie mogelijk of 0 andere opties

Presuppositions/vooronderstellingen

Zie www.tiouw.com voor gratis rapporten over NLP