Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Meta Model by Mind Map: Meta Model
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Meta Model

WEGLATINGEN

(SD) Simple Deletion/eenvoudige weglating

vraag naar wat weggelaten is, waar precies, wanneer precies, over wat precies, wie precies

voorbeelden, ik heb geen geluk, help!, ik heb ontbeten, ik heb leuk werk, wij zijn naar de film geweest

(CD) Comparative Deletion/vergelijkende weglating

herstel de volledige vergelijking, beter dan wat, dan wie

voorbeelden, zij is beter, het is beter om eerst op te ruimen, deze pen schrijft mooier

(LRI) Lack of Referential Index/gebrek aan referentiele index

vraag naar specifieke referentie, wie zijn zij precies, over wat hebben we het specifiek, wie precies

voorbeelden, die momenten, dat soort dingen, die mensen

(UV) Unspecified Verb/ongespecificeerd werkwoord

maak het werkwoord specifiek, met wie, waarmee, waar, wanneer

voorbeelden, Jan analyseert het probleem, ze ergerde me, Jan gaat vissen

VERVORMINGEN

(C/E)Cause/effect-oorzaak/gevolg

Pak de oorzaak aan, Draai oorzaak gevolg om, Voeg meer oorzaken toe, Ontken de oorzaak

voorbeelden, jij maakt mij kwaad, door hem voel ik me rot, omdat zij weg is voel ik me naar

(MR) Mind Reading/gedachtenlezen

Hoe weet je dat?

voorbeelden, dit zul je leuk vinden, hij heeft een hekel aan mij, ik zie dat je je naar voelt

(CEQ) Complex Equivalence/ complexe equivalentie

Twee complexe zaken worden aan elkaar gelijk gesteld

zoek naar tegenvoorbeelden

voorbeelden, hard werken is 's avonds lang doorwerken, succesvol zijn is promotie maken

(LP) Lost Performative/Maatgever zoek

Ontdek de wet/maatgever, wie heeft dit gezegd, waarop is dit gebaseerd, wie zegt dat, hoe weet je dat

voorbeelden, koffie is slecht, de baas heeft gelijk, klant is koning

(NOM) Nominalisation/nominalisatie

proces wordt omgezet naar zelfstandig ding

Past niet in een kruiwagen

Weegt niets op de weegschaal

Ontdek welk proces achter het zelfstandignaamwoord ligt, wat gebeurt er, welk proces, welke activiteiten

voorbeelden, communicatie, beslissing, verandering

GENERALISATIE

(UQ) Universal Quantifiers/alles of niets uitspraken

Zoek tegenvoorbeelden, niemand, echt niemand?, nergens, echt nergens?

voorbeelden, In Nederland regent het altijd, iedereen heeft hier een hekel aan

(MONP) Model Operators of Necessity/Possibility-Maar 1 optie mogelijk of 0 andere opties

vind een nieuwe mogelijkheid

voorbeelden, kan alleen maar zo, kan absoluut niet anders

Presuppositions/vooronderstellingen

Stel de vooronderstelling ter discussie

wat waar moet zijn om de zin te begrijpen

voorbeelden, wanneer ga je naar school

Zie www.tiouw.com voor gratis rapporten over NLP