7. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
7. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης by Mind Map: 7. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης

1. Ο Κωνσταντίνος επισκεύασε την ακρόπολη και τα παλιά τείχη της και έκτισε νέα.

1.1. Τα πανίσχυρα τείχη της Κωνσταντινούπολης Walls of Constantinople

2. Με εντολή του αυτοκράτορα:

2.1. Χτίστηκε η μεγάλη αγορά στο κέντρο της πόλης.

2.2. Μεταφέρθηκαν έργα τέχνης για να διακοσμήσουν τις πλατείες, την αγορά και τους άλλους δημόσιους χώρους.

2.3. Διατηρήθηκαν βωμοί και ναοί της παλιάς θρησκείας.

2.4. Χτίστηκαν νέοι χριστιανικοί ναοί.

2.4.1. Αγίας Σοφίας

2.4.2. Αγίας Ειρήνης

2.4.3. Αγίων Αποστόλων

2.5. Κατασκευάστηκαν κρήνες, λουτρά, υδραγωγεία, και τεράστιες δεξαμενές που εξασφάλιζαν νερό για έξι μήνες.

2.6. Διαλεγμένοι εργάτες και τεχνίτες εργάστηκαν έξι χρόνια για να οχυρώσουν τη πρωτεύουσα και να τη στολίσουν.

3. 7. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης