Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Модуль 1 by Mind Map: Модуль 1

1. Основи САПР

1.1. Класифікація

1.1.1. За галузями (сферами) застосування

1.1.2. За цільовим призначенням

1.1.3. За характером базової підсистеми

1.2. Підсистеми САПР

1.2.1. Підсистеми проектування

1.2.2. Підсистеми обслуговування

1.3. Структурування САПР

1.3.1. технічне забезпечення (ТЗ)

1.3.2. математичне забезпечення (МЗ)

1.3.3. програмне забезпечення (ПЗ)

1.3.4. інформаційне забезпечення (ІС)

1.3.5. лінгвістичне забезпечення (ЛЗ)

1.3.6. методичне забезпечення (МетЗ)

1.3.7. організаційне забезпечення (ОЗ)

1.4. Самостійна робота

1.4.1. Технічне та програмне забезпечення САПР

1.4.2. Охарактеризувати CALS-технології як сучасну основу для організації процесу проектування

1.5. Лабораторна робота з теми "Основи САПР"

1.5.1. Реєстрація в MindMeister

1.5.2. Cкласти свою інтелектуальну карту ,використовуючи програму MindMeister

2. ОФІСНІ ДОКУМЕНТИ

2.1. Електроні документи

2.1.1. Робота з документами  передбачає такі процеси:

2.1.1.1. Редагування

2.1.1.2. Форматування

2.2. Технології обміну даними в офісних пакетах

2.2.1. Статичне копіювання (імпорт даних)

2.2.2. Зв'язування і впровадження (ОLI)

2.3. Склад та структура офісного пакету Microsoft Office

2.3.1. Основні компоненти MS Office

2.3.2. Додаткові  компоненти MS Office

2.4. Використання альтернативних можливостей мережі Internet при роботі з електр. докум.

2.5. Самостійна робота

2.5.1. Ознайомитися з методикою роботи в середовищі Microsoft Publisher за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=cO1ynpysMXA

2.5.2. Розробити макети рекламного буклету (формат А4, спосіб складання – утричі),  стінного календаря (формат А3) та шаблону візитівки працівників підприємства.

2.6. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

2.6.1. Розробити рекламний буклет готельного комплексу

2.6.2. Розробити корпоративний календар на наступний календарний рік (формат А3)

2.6.3. Розробити шаблон візитівки для співробітників готельного комплексу

2.7. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

2.7.1. Побудувати графік та гістограму завантаження закладу харчування

2.7.2. Розрахувати загальну кількість страв у закладі харчування на день

2.7.3. Визначити загальну кількість страв у асортименті закладу харчування

3. GOOGLE-ДОКУМЕНТИ

3.1. Ситуаційний план

3.2. Опитування населення

3.3. Самостійна робота

3.3.1. Підготувати презентацію для доповіді про проведені передпроектні  дослідження

4. Технологія автоматизованої обробки числової інформації

5. Технологія автоматизованої обробки числової інформації

5.1. Математичне забезпечення аналізу та синтезу проектних рішень.

5.1.1. Спеціальне МЗ

5.1.2. Інваріантне МЗ

5.2. Формалізація технологічних задач.

5.3. Види математичних моделей в САПР

5.4. Вимоги до математичних моделей та числових методів в САПР.