TAMADUN MELAYU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TAMADUN MELAYU by Mind Map: TAMADUN MELAYU

1. Asas Pembentukan

1.1. Pertapakan masyarakat

1.1.1. Asas kemunculan teknologi pertanian

1.2. Mesyuarat dan kesaksamaan

1.3. Kuasa mutlak

1.4. Interaksi dan penerimaan

1.5. Wujud seawal 2500 tahun dahulu di Lembah Bujang dan Kuala Selinsing Perak

1.6. Penguasaan perdagangan

2. Pandangan Semesta

2.1. Unsur-unsur akidah Islam

2.1.1. Contoh: Kenduri dan doa selamat

2.2. Unsur-unsur Hindu-Buddha dan animisme

2.2.1. Contoh: Persandingan

2.3. Adat resam Melayu dan pantang larang

2.3.1. Contoh: Menyambut kelahiran

2.4. Pandangan semesta tradisional

2.4.1. Memuliakan yang lebih tua

2.4.2. Meraikan tetamu

2.4.3. Mengutamakan ikatan kekeluargaan

2.4.4. Gotong royong

3. Pencapaian dalam Pelbagai Bidang

3.1. Persuratan

3.1.1. Sebelum Islam

3.1.1.1. Sastera lisan & hikayat

3.1.1.2. Cerita-cerita mitos sebagai pengajaran

3.1.1.3. Ungkapan

3.1.2. Selepas Islam

3.1.2.1. Sastera kitab

3.1.2.2. Sastera Ketatanegaraan

3.1.2.3. Historiografi

3.1.2.4. Perubatan

3.1.2.5. Astronomi

3.2. Kesenian

3.2.1. Seni ukir & khat

3.2.1.1. Ukiran mimbar

3.2.1.2. Masjid

3.2.2. Seni bela diri

3.2.2.1. Silat gayong

3.2.2.2. Silat cekak

3.2.2.3. Silat lincah

3.2.3. Seni Pertukangan

3.2.3.1. Rumah

3.2.3.2. Senjata

3.2.3.3. Perahu