Kepentingan Peta Minda

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kepentingan Peta Minda by Mind Map: Kepentingan Peta Minda

1. Penyelesaian Masalah

1.1. Membantu individu untuk mengenl pasti isu dan hubungkait antara satu sama lain

2. Perancangan

2.1. Membantu individu memperolehi dan mengurus semua maklumat berkaitan dengan mudah merancang sebarang penulisan sama ada dari surat hingga skrip lakonan mhupun buku.

3. Penggunaan Otak Kanan Dan Kiri Serentak

3.1. Berupaya menggabungkan dan mengumbangkan penggunaan otak kanan dan kiri semasa belajar

4. Membuat sinopsis

4.1. Merumuskan pelbagai bahan bacaan ke dalam bentuk sinopsis atau ringkasan yang padat dan lengkap

5. Kreativiti

5.1. Bia seseorang mencetuskan suatu idea berdasarkan kreativitinya, peta minda membebaskan pemikirannya daripada pemikiran linear dan membolehkan idea-idea baru bercambah dengan baik

6. Pembentangan

6.1. Membantu seseorang menyediakan topik dan urutan semasa ingin membuat suatu pembentangan. Dapat memberi satu gambaran menyeluruh secara visual dalam pemikiran tanpa merujuk pada helaian kertas

7. Menghasilkan Nota

7.1. Setiap Kali maklumat dicatat , peta minda mampu menguruskannya dalam bentuk ringkas yang mudah diasimilasi dan diingati otak

8. Ingat Kembali

8.1. Bila maklumat diimbas kembali , peta minda membenarkan idea yang litas pada fikiran dicatat dengan pantas dalam keadaan terurus