Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

vavčersko svetovanje by Mind Map: vavčersko svetovanje
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

vavčersko svetovanje

račun (napiše svetovalec)

račun mora vsebovati številko vavčerja in mora biti izdan v roku, ki je naveden na vavčerju

kopijo pošlješ JAPTI

potrdilo o plačilu računa

iz potrdila o plačilu računa mora biti razvidno, da se plačuje račun št. ..., kdo plačuje komu, obe številki TRR, znesek, datum plačila in da je bila transakcija že izvršena.

kopijo pošlješ JAPTI

uvod

ponudba (pripravi svetovalec)

ponudba ne sme biti datirana prej kot je sklenjena pogodba z organizatorjem!

podpišejo, svetovalec, svetovanec, organizator

original pošlješ JAPTI

vavčer (pripravi organizator)

na vavčerju mora biti obvezno izpolnjena rublika ocena svetovalca. Rubriko izpolni svetovanec.

podpišejo, organizator, svetovanec, svetovalec

ocena dela, svetovanec

original pošlješ JAPTI

zaključek

poročilo o svetovanju (pripravi svetovalec)

podpiše, svetovalec, svetovanec

original pošlješ JAPTI

zahtevek za izplačilo (napiše svetovanec)

original pošlješ JAPTI

svetovanec zbere vse dokumente, ki imajo IKONO pisemce ustrezno verificirane in izpolnjene ter jih pošlje na JAPTI

pogodba (skleneta organizator in svetovanec)

svetovanec lahko prejme letno 4000 EVROV nepovratnih sredstev za svetovanje (omejitev za IKT in spletni marketing: max. 2000 EVROV za obe področji skupaj) 

JAPTI izplača subvencijo svetovancu