vavčersko svetovanje

Kaj je vavčersko svetovanje? To je subvencionirano svetovanje. Stroški se subvencionirajo pri delujočih SME podjetjih 50 % in do zneska 4000 evrov letno. Kako se izvede vavčersko svetovanje? Glej miselni vzorec. Kdo izvaja? Http://www.yak4yak.com

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
vavčersko svetovanje by Mind Map: vavčersko svetovanje

1. račun (napiše svetovalec)

1.1. kopijo pošlješ JAPTI

1.2. potrdilo o plačilu računa

1.2.1. kopijo pošlješ JAPTI

2. uvod

2.1. ponudba (pripravi svetovalec)

2.1.1. podpišejo

2.1.1.1. svetovalec

2.1.1.2. svetovanec

2.1.1.3. organizator

2.1.2. original pošlješ JAPTI

2.2. vavčer (pripravi organizator)

2.2.1. podpišejo

2.2.1.1. organizator

2.2.1.2. svetovanec

2.2.1.3. svetovalec

2.2.2. ocena dela

2.2.2.1. svetovanec

2.2.3. original pošlješ JAPTI

3. zaključek

3.1. poročilo o svetovanju (pripravi svetovalec)

3.1.1. podpiše

3.1.1.1. svetovalec

3.1.1.2. svetovanec

3.1.2. original pošlješ JAPTI

3.2. zahtevek za izplačilo (napiše svetovanec)

3.2.1. original pošlješ JAPTI

3.2.2. svetovanec zbere vse dokumente, ki imajo IKONO pisemce ustrezno verificirane in izpolnjene ter jih pošlje na JAPTI

4. pogodba (skleneta organizator in svetovanec)

5. JAPTI izplača subvencijo svetovancu