II Універсал Ц.Р  від 3 липня 1917 р.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
II Універсал Ц.Р  від 3 липня 1917 р. by Mind Map: II Універсал Ц.Р  від 3 липня 1917 р.

1. Тимчасовий уряд визнавав право України на автономiю.

2. Умови ІІ Унiверсалу

2.1. 1.Центральна Рада має поповнитися представниками від інших народів, які живуть на Україні;

2.2. 2.Поповнена Центральна Рада утворює Генеральний Секретаріат, склад якого затверджує Тимчасовий Уряд;

2.3. 3.Центральна Рада починає розробку закону про автономічний устрій України, який має бути затверджений установчим збором. До затвердження цього закону, УЦР зобов'язується не здійснювати автономії України;

2.4. 4.Формування українського війська здійснюється під контролем Тимчасового Уряду.

3. Компромiс Ц.Р та Тимчасового уряду.

4. Об'єднання росiйської та української армiї.

5. Формування українських військ мало здійснюватися під контролем Тимчасового Уряду.

6. Наслiдки

6.1. 1.Спричинив нову урядову кризу в Росії

6.2. 2. Збройний виступ самостійників

6.3. 3.Домовленнiсть мiж Ц.Р та Тимчасовим урядом.

6.4. 4.Не визначалася територія, на яку поширювалася влада Центральної Ради.

6.5. 5.Текст Універсалу викликав серед членів Центральної Ради суперечки і був прийнятий лише двома третинами голосів.

7. ІІ Універсал продемонстрував, що Центральна Рада виявилася не готовою до рішучих дій та розгортання боротьби за повну незалежність України.

8. Склад Генерального секретаріату затверджував Тимчасовий уряд.