Get Started. It's Free
or sign up with your email address
L´ISLAM by Mind Map: L´ISLAM

1. EXPANSIÓ

1.1. Califat Ortodox

1.1.1. Mahoma

1.1.1.1. MOR

1.1.1.1.1. expansió

1.1.1.2. capital

1.1.1.2.1. Medina

1.1.2. govern

1.1.2.1. parents Mahoma

1.1.2.1.1. Califa

1.1.2.2. Alí

1.1.2.2.1. assassinat

1.1.3. expansió

1.1.3.1. Península aràbiga

1.1.3.2. Pèrsia

1.1.3.3. Egipte

1.2. Califat Omeia

1.2.1. califa hereditari

1.2.2. traspas capital

1.2.2.1. Medina

1.2.2.1.1. Damasc

1.2.3. territori

1.2.3.1. dividit

1.2.3.1.1. províncies o emirats

1.2.4. expansió

1.2.4.1. de Pèrsia

1.2.4.2. a Península Ibèrica

1.2.4.3. aturada

1.2.4.3.1. francs

1.2.5. revolta

1.2.5.1. assassinats

1.2.5.1.1. tots omeies

1.3. Califat Abbàssida

1.3.1. canvi capital a Bagdad

1.3.1.1. centre comercial important

1.3.2. lluites

1.3.2.1. poder

1.3.2.1.1. desintegració Imperi

1.3.3. pèrdua territoris

1.3.3.1. turcs + forts

2. PODER POLÍTIC

2.1. Califa

2.1.1. màxima auctoritat

2.1.1.1. tot poder

2.1.1.1.1. polític

2.1.1.1.2. religiòs

2.1.2. ajudants

2.1.2.1. visir

2.1.2.1.1. 1er Ministre o Con seller

2.1.2.2. Cadí

2.1.2.2.1. Jutge

2.1.2.3. Valí

2.1.2.3.1. Governant de províncies

2.1.2.4. Emir

2.1.2.4.1. princep o noble

2.1.2.5. exèrcit

3. SOCIETAT

3.1. Aristocràcia

3.1.1. àrabs

3.1.1.1. grans propietaris terres

3.1.1.2. família del Califa

3.2. Notables

3.2.1. Comerciants

3.2.2. artesans

3.2.3. petits propietaris terres

3.3. Major part de població

3.3.1. Pagesos

3.3.1.1. sense terres

3.3.2. artesans

3.3.2.1. sense taller

3.3.3. venedors ambulants

3.4. dones

3.4.1. sotmeses

3.4.1.1. pare

3.4.1.2. marit

4. ART

5. L'ORIGEN

5.1. S.VII

5.1.1. PENÍNSULA ARÀBIGA

5.2. CIUTATS

5.2.1. MEDINA

5.2.2. LA MECA

5.3. MAHOMA

5.3.1. FAMÍLIA COMERCIANTS

5.3.2. COMENÇA PREDICAR NOVA RELIGIÓ

5.3.2.1. DÉU ÚNIC

5.3.2.1.1. ALÀ

5.3.3. GENT EN CONTRA

5.3.3.1. VA FUGIR

5.3.3.1.1. DE LA MECA

5.3.3.1.2. A MEDINA

5.3.3.1.3. ES DIU

5.3.4. VA RECLUTAR EXÈRCIT

5.3.4.1. CONQUERIR LA MECA

5.3.4.1.1. EXPANDIR

6. FONAMENTS

6.1. Professió de fe

6.1.1. dir que hi ha un déu

6.1.1.1. Alà

6.2. Oració

6.2.1. 5 vegades

6.2.1.1. mesquita

6.3. Anar

6.3.1. La Meca

6.3.1.1. 1 vegada

6.3.1.1.1. vida

6.4. Dejuni

6.4.1. mes ramadà

6.5. Almoina (Limosna)

6.5.1. als pobres

6.6. no

6.6.1. beure alcohol

6.6.2. menjar porc

6.6.3. jugar jocs atzar