PERISIAN KOMPUTER

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PERISIAN KOMPUTER by Mind Map: PERISIAN KOMPUTER

1. FUNGSI SISTEM PENGOPERASIAN

1.1. Hidup dan mematikan komputer

1.2. Menyediakan antara muka komputer (membolehkan pengguna berinteraksi  dengan perisian)

1.3. Menguruskan program yang dibuka oleh pengguna.

1.4. Mengurukan memori dalam mengawal dan menguruskan RAM agar dapat digunakan  secara optimum.

1.5. Menguruskan perkakasan dalam menyelaras     dan menjejaki setiap perkakasan melibatkan    komponen input, output, storan sekunder    dan ingatan utama

2. CIRI-CIRI SISTEM PENGOPERASIAN

2.1. SERENTAK

2.1.1. melaksanakan aktiviti-aktiviti dengan serentak / selari

2.2. PERKONGSIAN

2.2.1. Dapat mengurangkan kos di

2.2.2. Kongsi aturcara dan rutin

2.2.3. kongi data

3. PERISIAN SISTEM

3.1. SISTEM PENGOPERASIAN Satu set program yang mengandungi arahan yang mengawal dan menyelaras perkakasan,menyediakan antaramuka pengguna dan membolehkan aplikasi dipasang dan digunakan.

3.2. BAHASA PENGATURCARAAN Teknik komunikasi piawai untuk menjelaskan arahan kepada komputer.

4. PERISIAN APLIKASI

4.1. Perisian aplikasi merupakan program yang direka untuk memudahkan membantu pengguna dalam melakukan tugas seharian seperti menaip, mengira atau membuat grafik.

5. JENIS-JENIS PERISIAN APLIKASI

5.1. Pemprosesan Perkataan

5.1.1. sunting dokumen, cari dan ganti, cantum e-mel, kaki dan kepala dokumen, nota kaki, fungsi matematik, penjana indeks.

5.1.1.1. Contoh: Microsoft Word, Lotus AMI Pro, Star Office Writer, Corel WordPerfect dan

5.2. Hamparan Elektronik (Spreadsheet)

5.2.1. Berkeupayaan melakukan pengiraan secara automatik pada lajur dan baris apabila nombor-nombor ditukar.

5.2.1.1. Contoh: Microsoft Excel, Lotus 123 dan FoxPro

5.3. Perisian Persembahan

5.3.1. Membuat persembahan dengan mengabungkan unsur animasi, audio, video dan grafik

5.3.1.1. Contoh: Microsoft PowerPoint, Harvard Graphic dan Lotus Freelance.

5.4. Pelayar  Intenet (Browser)

5.4.1. Aplikasi untuk melayari internet.

5.4.1.1. Contoh: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari dan Opera.