Study PTD Exam  23.11.2016 (Rabu) 8 malam - 9.40 malam Norliza Othman

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Study PTD Exam  23.11.2016 (Rabu) 8 malam - 9.40 malam Norliza Othman by Mind Map: Study PTD Exam  23.11.2016 (Rabu) 8 malam - 9.40 malam Norliza Othman

1. dilaksanakan melalui kerjasama erat antara semua kementerian dan agensi kerajaan merentasi kerajaan persekutuan, negeri dan tempatan

2. kumpulan komputer dan peranti rangkaian jarak jauh dan digunakan untuk menyambung komputer  di bangunan yang berbeza

3. kumpulan komputer dan peranti rangkaian yang disambung bersama2 di bangunan yang sama

4. Hak Milik Strata

4.1. Hakmilik strata adalah bukti pemilikan bagi tujuan urusniaga.

4.2. Contohnya pindahmilik, gadaian, cagaran dan pembahagian pusaka.

4.3. Skim strata merupakan suatu pembangunan hartanah yang membahagikan bangunan atau tanah kepada petak-petak, petak aksesori dan harta bersama serta telah ditetapkan sistem pengurusan bagi skim tersebut.

4.3.1. Contohnya rumah pangsa, pangsapuri, kondominium, townhouse dan rumah-rumah dalam skim komuniti berpagar.

4.4. Hak milik strata ialah hak milik berasingan bagi tiap2 unit dalam bangunan berbilang tingkat atau tiap2 unit petak tanah yg mempunyai elemen harta bersama yg ditadbir oleh perbadanan pengurusan

4.5. Kepentingan

4.5.1. memudahkan jual beli unti strata

4.5.2. utk tuntutan pusaka

4.5.3. bangunan dapat diurus dgn baik oleh perbadanan pengurusan

4.5.4. menjaga hak dan kepentingan pembeli

4.5.5. menjadi bukti sah pemilikan

5. Badan Berkanun Persekutuan

5.1. Lembaga Persekutuan Kewangan Labuan

5.2. Dewan Bahasa dan Pustaka

5.3. Perbadanan Aset Keretapi

6. Dasar Keselamatan Siber Nasional

6.1. Fungsi

6.1.1. Melindungi Prasarana Maklumat Kritikal Negara (CNII)

6.1.1.1. sektor2

6.1.1.1.1. Pertahanan dan keselamatan negara Perbankan/kewangan Maklumat dan komunikasi Tenaga Pengangkutan Air Perkhidmatan kesihatan Kerajaan Perkhidmatan kecemasan Makanan dan pertanian

7. Perlembagaan Persekutuan

7.1. dikenali juga sebagai Perlembagaan Persekutuan mengandungi 183 perkara, adalah undang-undang tertinggi di Malaysia. Ia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentuk berasaskan kepada dua dokumen terdahulu iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957

7.1.1. Perkara 152 Perlembagaan Malaysia menyatakan bahawa bahasa kebangsaan merupakan bahasa Melayu

7.1.2. Perkara 153 Perlembagaan Malaysia memberi hak kepada Yang di-Pertuan Agong, bertanggungjawab menjaga hak-hak dan keistimewaan orang Melayu dan bumiputera Malaysia

7.1.3. Perkara 3(1) Perlembagaan, agama Islam

7.2. Kebebasan Asasi

7.2.1. diri & nyawa

7.2.2. Kerja paksa dan pengabadian

7.2.3. Perlindungan daripada undang-undang jenayah yang berkuat kuasa kebekalangan dan perbicaraan berulang

7.2.4. Kesamarataan di sisi undang-undang

7.2.5. Larangan dibuang negeri dan kebebasan bergerak dalam Persekutuan

7.2.6. Kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuhkan persatuan

7.2.7. Kebebasan agama

7.2.8. Hak yang sama dalam pelajaran

7.2.9. Hak atas harta peribadi

8. Rukunegara

8.1. Matlamat

8.1.1. memelihara demokrasi

8.1.2. mencapai perpaduan nasional

8.1.3. mewujudkan sebuah masyarakat yang progresif

8.2. 5 Perkara

8.2.1. Kepercayaan kepada Tuhan

8.2.2. Kesetiaan Kepada Raja dan Negara

8.2.3. Keluhuran Perlembagaan

8.2.4. Kedaulatan undang2

8.2.5. Kesopanan dan kesusilaan

8.3. asas pembentukan prinsip rukunegara

8.3.1. memelihara 1 cara hidupdemokratik

8.3.2. membina 1 masyarakat yg progresif

9. Peraturan dan undang2 berkaitan Media Sosial

10. Ekuiti Nasional Berhad (EKUINAS)

10.1. Kerajaan telah menyalurkan dana permulaan sebanyak RM500 Juta di bawah RMK-9 bagi thn pertaman Ekuinas

10.1.1. Ekuiti Nasional Berhad merupakan sebuah syarikat pelaburan modal Malaysia dengan modal  awal RM500 juta dan sasaran dana sehingga RM10 billion menggantikan Jawatankuasa  Pelaburan Asing (FIC) sehingga menyebabkan ia tidak berganjak daripada paras 19% selama  19 tahun (sepatutnya berada pada sasaran 30%)

10.2. Ekuinas merupakan sebuah syarikat berkaitan Kerajaan yang mengendalikan pengurusan dana ekuiti persendirian

10.3. syarikat yang bekerjasama dengan EKUINAS melabur dalam syarikat-syarikat yang lebih kecil,

10.4. Dana yang diperolehi adalah dana ekuiti swasta yang menumpukan pelaburan di dalam  sektor‐sektor berpotensi mengalami pertumbuhan tinggi seperti pelancongan, teknologi  maklumat dan komunikasi, perubatan, minyak dan gas serta bioteknologi.

10.5. Ia berbeza dengan Permodalan Nasional Berhad (PNB) yang memberi tumpuan untuk  meningkatkan pelaburan syarikat bumiputera berpotensi yang mana penyertaan bumiputera  menerusi Ekuinas akan dibuat berasaskan merit.

11. Keselamatan ICT

11.1. 4 komponen asas keselamatan ICT

11.1.1. Melindungi maklumat rahsia rasmi dan maklumat rasmi kerajaan dari capaian tanpa kuasa yang sah.

11.1.2. Menjamin setiap maklumat adalah tepat dan sempurna.

11.1.3. Mempastikan ketersediaan maklumat apabila diperlukan oleh pengguna.

11.1.4. Mempastikan akses kepada hanya pengguna-pengguna yang sah atau penerimaan maklumat dari sumber yang sah.

11.2. Ciri2 Utama Keselamatan Maklumat

11.2.1. Kerahsiaan

11.2.2. integriti

11.2.3. Tidak boleh disangkal

11.2.4. Kesahihan

11.2.5. Kebolehsediaan

11.3. Faktor utama kurang keselamatan ICT

11.3.1. Kesedaran pengguna

11.3.2. perkongsian fail

11.3.3. Hackers

11.3.4. Virus

11.3.5. Kelalaian

12. 1 Malaysia

12.1. Konsep

12.2. Program

12.2.1. Bantuan Lesen 1 Malaysia

12.2.1.1. menyasarkan untuk membantu 500,000 pemohon dari kalangan orang muda mendapat lesen motosikal B2 pada kadar RM199, iaitu 50 peratus lebih rendah daripada harga biasa

12.2.1.2. Program BL1M kelolaan Sekretariat Hal Ehwal Bandar (SHEB) Pemuda Barisan Nasional 

12.2.1.3. Menyasarkan membantu 500,000 pemohon daripada kalangan orang muda untuk mendapat lesen secara sah

12.2.1.4. Semua warganegara Malaysia berumur antara 17 ‐ 40 tahun pada atau selepas 1 Januari  2013 layak memohon.

12.2.2. Klinik 1 Malaysia

12.2.3. Kedai 1 Malaysia

12.2.4. Amanah Saham 1Malaysia (AS1M)

12.2.5. Klinik 1Malaysia

12.2.6. Tabung Penyelenggaraan 1Malaysia (TP1M)

12.2.7. Program Susu 1Malaysia

12.2.8. Skim Keselamatan Makanan 1Malaysia

12.2.9. Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M)

12.2.10. Transformasi Kedai Runcit (TUKAR)

12.2.11. Menu Rakyat 1Malaysia

12.2.12. Kedai Rakyat 1Malaysia (KR1M)

12.2.13. Skim Latihan 1Malaysia (SL1M)

12.2.14. Projek Perumahan Rakyat 1Malaysia (PR1MA)

12.2.15. Pusat Bersalin Berisiko Rendah 1Malaysia

12.2.16. o Bantuan Buku 1Malaysia (BB1M)

12.2.17. o Skim Amanah Rakyat 1Malaysia (SARA 1M)

12.2.18. o Pusat Transformasi Luar Bandar (RTC)

12.2.19. o Program Kebajikan Rakyat 1Malaysia (KAR1SMA)

12.2.20. o Rawatan Perubatan Percuma Bagi Warga Emas

12.2.21. o Kad Keistimewaan 1Malaysia

12.2.22. o Inisiatif Kembali Ke Sekolah

12.2.23. o Interaktif Tuisyen 1Malaysia (i-TR1M)

12.2.24. o Teksi Rakyat 1Malaysia (TR1Ma)

12.2.25. o Pusat Transformasi Bandar (UTC)

12.2.26. o Kedai Kain 1Malaysia(KK1M)

12.2.27. o Kad Diskaun Pelajar 1Malaysia

12.2.28. Pasar Bergerak 1Malaysia

12.2.29. Kedai Ikan Rakyat 1Malaysia (KIR1M)

12.2.30. Bantuan Tayar 1 Malaysia - Teksi

12.3. 8 Nilai

12.3.1. Budaya Kecemerlangan

12.3.2. ketabahan

12.3.3. kerendahan diri

12.3.4. penerimaan

12.3.5. kesetiaan

12.3.6. integriti

12.3.7. pendidikan

12.3.8. meritokrasi

13. Bajet 2016

13.1. Pelepasan Cukai

13.1.1. RM 2000 bagi anak

13.1.2. 1500 bagi saraan ibu

13.1.3. 4000 bagi golongan pasangan yg tidak bekerja

14. Akta Persaingan 2010

14.1. Tujuan

14.1.1. Tujuan utama Akta Persaingan ini adalah untuk menggalakkan dan melindungi proses persaingan antara firma di pasaran.

15. Program Asuhan dan didikan awal kanak2

15.1. Tujuan

15.1.1. Memberi peluang kepada kanak2 bawah umur 4 tahun mendapat pendidikan awal yang bekualiti dan menyeronokkan

15.2. dikendalikan oleh

15.2.1. Taman Asuhan Kanak2 (TASKA), KEMAS

16. Belia

16.1. Enam Inisiatif mengiktiraf peranan dan sumbangan belia

16.1.1. Parlimen Belia

16.1.2. Program MyCorps

16.1.3. Mewujudkan Taman Belia di Putrajaya

16.1.4. portal belia sebagai satu galeri untuk memaparkan kegiatan belia

16.1.5. Ikon Belia bagi menonjolkan tokoh belia

16.1.6. Program The Leader iaitu mentor-mentee yang boleh memberikan galakan ke arah mewujudkan belia yang berjaya dalam bidang keusahawanan, aktiviti sosial, pentadbiran awam dan profesional.

16.2. Work and Holiday Visa Programme

16.2.1. satu program istimewa yang memberi peluang generasi muda Malaysia untuk melancong sambil bekerja secara sambilan di negara Australia

16.3. IM4U

16.3.1. sebahagian usaha kementerian itu mewujudkan sukarelawan muda

16.4. Prinsip2 dasar belia Negara

16.4.1. i. Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara

16.4.2. ii. Mewujudkan semangat perpaduan, kesukarelaan dan menggalakkan autonomi

16.4.3. iii. Mewujudkan sifat-sifat kepimpinan yang matang

16.4.4. iv. Menggalakkan penyertaan dalam proses perancangan negara

16.4.5. v. Membina moral yang tingi dan sikap yang mementingkan penjagaan kesihatan dan kecergasan diri

16.4.6. vi. Mencapai taraf keilmuan yang luas dan mendalam

17. ASEAN

17.1. Negara Anggota

17.1.1. 1. Singapore 2. Thailand 3. Vietnam 4. Indonesia 5. Cambodia 6. Brunei 7. Myanmar 8. Malaysia 9. Laos 10. Philippines

17.2. Jawatan Pengerusi ASEAN digilirkan setiap tahun, berdasarkan susunan abjad bagi nama Negara Anggota dalam bahasa Inggeris. [Sumber : Piagam ASEAN 2008]

17.2.1. 2007 : Singapore 2009 : Thailand 2010 : Vietnam 2011 : Indonesia 2012 : Cambodia 2013 : Brunei 2014 : Myanmar 2015 : Malaysia 2016 : Laos 2017 : Philippines

17.3. Pendirian ASEAN yang menjadi asas kepadakestabilan geopolitik dan ekonomi

17.3.1. menolak kekerasan dan menggalakkan penyelesaian masalah secara aman

17.4. Komuniti ASEAN

17.4.1. Dilancarkan pada November 2015

17.4.2. Memberi fokus kepada kerjasama lebih erat antara kerajaan dengan memberi penekanan kepada tiga tonggak iaitu:

17.4.2.1. kerjasama politik dan keselamatan

17.4.2.2. ekonomi

17.4.2.3. sosiobudaya.

17.5. 5 buah negara menjadi pengasas kepada ASEAN iaitu :   Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura

17.6. ASEAN ditubuhkan melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh : o Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein o Adam Malik o Thanat Khoman o Narciso Ramos o S. Rajaratnam

18. PLKN

18.1. Tujuan

18.1.1. Program pembinaan sahsiah diri bagi meningkatkan patriotisme,  memupuk perpaduan kaum dan menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan pelatih

18.2. Modul Utama Latihan

18.2.1. Fizikal

18.2.2. Kenegaraan

18.2.3. Pembinaan Karakter

18.2.4. Khidmat Komuniti

19. PBB

19.1. Intro

19.1.1. sebuah pertubuhan antarabangsa yang dibentukkan di San Francisco, California pada 24 Oktober 1945 selepas Perang Dunia II.

19.2. Negara Anggota

19.2.1. 193 buah negara

19.3. Bahasa rasmi

19.3.1. Arab

19.3.2. Cina (Mandarin)

19.3.3. Inggeris

19.3.4. Perancis

19.3.5. Rusia

19.3.6. Sepanyol

19.4. Majlis Keselamatan PBB

19.4.1. kerusi tidak tetap Majlis Keselamatan PBB penggal 2015-2016

19.4.1.1. Angola (190 undi)

19.4.1.2. Malaysia (187)

19.4.1.3. Venezuela (181)

19.4.1.4. New Zealand (145)

19.4.1.5. Sepanyol (132)

19.4.2. -majlis yang dianggotai oleh sebilangan ahli-ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan lima daripadanya adalah anggota tetap yang memiliki kuasa pembatal (kuasa veto); iaitu Amerika Syarikat, United Kingdom, Perancis, China dan Rusia.   Di mana organ lain PBB hanya boleh membuat cadangan kepada ahli-ahli kerajaan, Majlis Keselamatan mempunyai kuasa untuk mengeluarkan resolusi yang mesti dipatuhi oleh kerajaan negara ahli di bawah Piagam PBB.

19.4.3. berfungsi untuk mengekalkan keamanan dan keselamatan di kalangan negara-negara.

19.4.4. Keputusan-keputusan majlis dikenali sebagai Resolusi Majlis Keselamatan PBB.

19.4.5. Presiden Majlis Keselamatan ini digilir-gilirkan dan berakhir hanya untuk setiap bulan bagi setiap giliran.

19.5. Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ

19.5.1. fungsi

19.5.1.1. Menyelesaikan pertikaian undang‐undang yang diserahkan oleh ahli‐ahli negara serta untuk  memberi nasihat tentang soalan‐soalan undang‐undang yang diserahkan oleh alat‐alat dan  agensi‐agensi antarabangsa yang diberi kuasa

19.5.2. Bahasa rasmi

19.5.2.1. Inggeris dan Perancis

20. GTP - 7 BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA) - GTP 1.0 (2009-2012)

20.1. 4589 pra sekolah telah dibinapada 2010dan 2011

20.1.1. lebih 76% kadar penyertaan pra sekolah pd 2011

20.1.2. TUJUAN : memastikan elemen kebertanggungjawaban yang serius, wujud di kalangan anggota pentadbiran dan juga penjawat awam.

20.1.3. 22749 keseluruhan pra sekolah di Malaysia

20.2. diumumkan pada 27 Julai 2009

20.3. 1.meluaskan akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan - mempertingkat pencapaian pelajar

20.3.1. menterinya ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin (Timbalan Perdana Menteri, Menteri Pelajaran)

20.3.1.1. Saringan Literasi dan Numerasi (LINUS) bagi pelajar thn 1-3

20.3.1.1.1. memastikn pelajar celikhuruf dan nombor

20.3.1.1.2. membaca, menulis dan mengira

20.3.1.1.3. 97.5 5 pelajar literasi

20.3.1.1.4. 98.6% numerasi

20.3.1.2. sekolah berprestasi tinggi

20.3.1.2.1. sekolah cemerlang dr semua aspek seperti akademik, sukan, muzik, matematik, sains, inovasi dan robotik

20.3.1.2.2. 52 sekolah berprestasi tinggi

20.3.1.2.3. dapat geran kewangan, kuasa autonomi serta latihan sokongan

20.3.1.3. tawaran baru utk pengetua dan guru besar

20.3.1.4. pembangunan prestasi sekolah(SIP)

20.3.1.4.1. ranking sekolah = 7 band

20.4. 2. mengurangkan kadar jenayah

20.4.1. Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein (Menteri Dalam Negeri)

20.4.1.1. Omnipresence tangani jenayah - mewujudkan kerjasama antara pihak keselamatan bersama sukarelawan bagi mengatasi masalah jenayah di tempat awam yang berisiko.

20.4.1.1.1. 14,222 pegawai pdrm di atur ke 50kawasan hotspot dan 712 pegawai back office

20.4.1.1.2. Polis Diraja Malaysia (PDRM) akan mendapat kerjasama pihak swasta, pertubuhan bukan kerajaan (NGO), pelajar, ibu bapa dan komuniti masyarakat.

20.4.1.2. Program Bandar Selamat

20.4.1.2.1. pemetaan GIS- sistem pemantauan bandar selamat

20.4.1.2.2. cctv & penggera keselamatan

20.4.1.2.3. rondaan polis

20.4.1.2.4. laluan khusus motosikal

20.4.1.2.5. pemasangan lampu jln yg lebih banyak

20.4.1.2.6. cermin keselamatan dan susur

20.4.1.3. Sistem tinjauan kepuasan pelanggan& hari bertemu pelanggan

20.4.1.4. Hasil sekongga okt 2011

20.4.1.4.1. 41% jenayah jalanan dikurangkan

20.4.1.4.2. 10% pengurangan jenayah indeks

20.5. 3. memerangi rasuah

20.5.1. Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz (Menteri di Jabatan Perdana Menteri).

20.5.1.1. Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010/Whistle Blower Act

20.5.1.1.1. perlindungan rahsia identiti dan imunitidaripada tindakan sivil danjenayah dan sebarang tindakan yg memdaratkan dirinya

20.5.1.1.2. Laporkan kesalahan rasuah

20.5.1.1.3. hasil - melahirkan pekerja yg mempunyai rasa tanggungjawab sosial utk melaporkan kesalahan ygberlakudi syarikatnya

20.5.1.2. 14 makhamak khas rasuah - memastikan kes rasuah dibicarakan dalam tempoh setahun

20.5.1.3. Pangkalandatapesalah rasuuah telah dibangunkan dan dipaparkan di website sprm.

20.5.1.3.1. lebih 600 data pesalah

20.5.1.4. laman web my  procurement ditubuhkan utk menjamin ketelusan tender kerajaan

20.5.1.5. arahan kepada penjawat awam - menangani budaya surat sokongan

20.5.1.6. agensi kerajaan dan pembida perlu menandatangani perjanjian integriti mencegah rasuah dlm perolehan kerajaan

20.5.1.7. Hasil : Global Corruption Parameter 48% pada 2010 berbanding 28% pada 2010

20.6. 4. tingkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah

20.6.1. menterinya ialah Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil (Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat)

20.6.1.1. Akhiri Zaman Miskin (1AZAM)

20.6.1.1.1. Tujuan : meningkatkan pendapatan isi rumah berpendapatan rendah dan mengurangkan kemiskinan

20.6.1.1.2. Dilaksanakan oleh KPWKM

20.6.1.1.3. Di bawah NKRA

20.6.1.1.4. 4 bidang

20.6.1.1.5. Hasil program

20.6.1.1.6. kerjasama program

20.6.1.2. eKasih

20.6.1.2.1. 44643 keluarga miskin tegar dibasmi

20.6.1.2.2. 15868 keluarga miskin dibasmi

20.6.1.2.3. kemiskinan tegar 0%

20.6.1.3. usahawan wanita

20.6.1.3.1. pendapatan 750-3500 sebulan (78.6%)

20.6.1.3.2. 2000 wanita telah dilatih menjadi usahawan

20.6.1.4. rumah kosrendah 75% harga lebih rendah drpd harga pasaran

20.6.1.4.1. 35095 rumah kos rendah telah dibina

20.6.1.5. rumah mesra rakyat

20.7. 5. memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman

20.7.1. Datuk Seri Shafie Apdal (Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah)

20.7.1.1. 780 km jalan raya perhubungan luar bandar dibina

20.7.1.2. bekalan air bersih

20.7.1.3. bekalan elektrik 24 jam

20.7.1.4. membaikpulih rumah

20.8. 6. menambah baik pengangkutan awam di bandar

20.8.1. Datuk Seri Ong Tee Keat (Menteri Pengangkutan).

20.8.1.1. 35 tren 4 gerabak di Kelana Jaya

20.8.1.2. 634 perhentian basdibaikpulih

20.8.1.3. 8 perkhidmatan bas transit

20.8.1.4. 470 bas baru

20.8.1.5. terminal pengangkutan bersepadu ITT Bandar Tasek Selatan

20.8.1.5.1. berfungsi sebagai pusat pengangkutan utama yg menghubungkanpelbagai jenispengangkutan spt rail, bas dan teksi

20.8.1.5.2. melencongkan lebih 500 buah bas dr pusat bandaraya KL setiap hari

20.8.1.5.3. dilengkapi kemudahan ATM, medan selera, parking, wifi percuma, teknologi hijau utk sistem pencahayaan dan kebersihan

20.8.1.6. pembaikpulih terminal puduraya yang kini dikenali pudu sentral

20.8.1.6.1. terminal pusat bas ke utara

20.8.1.6.2. dinaiiktaraf dengan kelengkapan pelbagai kemudahan spt eskelator, ruang menunggu berhawa dingin, medan selera

20.8.1.7. 38 tren elektrik 6 gerabak baharu utk perkhidmatan KTM Komuter

20.8.1.8. sistem 1 kad

20.8.1.8.1. menggunakan kad tounc n go pada semua laluan KTMB, Rapid KL, Express Rail Link, ERL & KL Monorel

20.9. 7. Kos sara hidup

20.9.1. TPM

20.9.1.1. Kedai Rakyat 1 Msia

20.9.1.2. Klinik 1 Msia

20.9.1.3. BR1M

21. Kerajaan Tempatan

21.1. Bidang Kuasa

21.1.1. Membuat undang-undang kecil untuk kawasannya

21.1.2. Memungut cukai

21.1.3. Autonomi kewangan

21.1.4. Melantik kakitangan sendiri

21.1.5. Merancang dan melaksanakan pembangunan di kawasannya

22. RMK-11

22.1. Transformasi Perkhidmatan Awam

23. Ahli Dewan Rakyat

23.1. Syarat kelayakan menjadi ahli

23.1.1. Warganegara Malaysia

23.1.2. Tidak kurang dari 21 Tahun

23.1.3. waras

23.1.4. tidak muflis

23.1.5. tidak mmegang jawatan berpendapatan

23.1.6. telah menyerahkan apa-apa penyata perbelanjaan pilihan raya sebelum ini, jika pernah bertanding

23.1.7. tiada rekod jenayah

23.2. Rang ini akan melalui tiga bacaan dalam persidangan Dewan Rakyat. Bacaan pertama adalah untuk memperkenalkan rang undang-undang tersebut. Bacaan kedua untuk dibincang dan dibahas oleh ahli-ahli yang berhormat. Bacaan ketiga akan dicadangkan oleh menteri atau timbalannya untuk dibuat satu undian ke atas rang undang-undang ini.

24. Komputer

24.1. LAN

24.2. WAN

24.3. WLAN

24.3.1. Menyambungkomputer di mana2 sahaja di rumah atau di sekolah, tanpa wayar

25. Tabung Kewangan Antarabangsa

25.1. Fungsi : menyelia sistem kewangan dunia serta memberi bantuan kewangan dan teknikal kepada negara anggota

26. Bajet 2017

26.1. menjamin perpaduan & pertumbuhan ekonomi

26.2. menghemah perbelanjaan inklusif

26.3. mensejahtera kehidupan rakyat seluruh

26.4. KDNK - 2016 ; 4-4.5% 2017 ; 4-5%

26.5. Defisit Fiskal ; 3.1% (2016) 3.0% (2015)

26.6. hasil kerajaan persekutuan 2016 ;212,595 juta 2017 ; 219,726 juta

27. lima wilayah koridor ekonomi

27.1. koridor utara - ncer

27.2. wilayah ekonomi pantai timur - ecer

27.3. Sarawak Corridor Of Renewable Energy.

27.4. sabah development corridor - sdc

27.5. iskandar malaysia - score

28. Jabatan Perdana Menteri

28.1. Jabatan dan agensi di bawah JPM

28.1.1. Jabatan Audit Negara

28.1.2. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

28.1.3. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia

29. Dasar Kewangan

29.1. dilaksanakan oleh Bank Negara Malaysia

30. Laporan Bank Negara

31. Pembantu Rumah Warga Asing

31.1. Umur 21-45 thn

32. Sektor 3D

33. Jabatan Pertahanan Awam Malaysia (JPAM)

33.1. mulai 29 Julai 2015, JPAM di bawah kuasa Jabatan Perdana Menteri

34. Pilihan Raya

34.1. Pilihan raya kecil (PRK)

34.2. Pilihan raya umum (PRU)

34.3. Pengundi Pos-dibenarkan kerana bertugas semasa hari mengundi

34.3.1. Anggota polis (tidak dapat mengundi awal)

34.3.2. Tentera

34.3.3. petugas pilihanraya SPR

34.3.4. Pelajar sepenuh masa diluar  negara dan pasangan

34.3.5. Anggota & Pegawai SPR

34.3.6. Orang yg diwartakan SPR

34.3.6.1. Pekerja media

34.3.6.2. Warganegara di luar negara

34.3.7. Kakitangan awam yang berkhidmat diluar negara dan pasangan

34.3.8. Anggota Pasukan Gerakan Am (PGA)

34.4. Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)

35. FORMULA MATEMATIK

35.1. min

35.1.1. (tambah semua value) bahagi (jumlah bilangan nombor)

36. GST

36.1. Negara ASEAN yang melaksanakan GST

36.1.1. Malaysia

36.1.2. Indonesia

36.1.3. Thailand

36.1.4. Singapura

36.1.5. Filipina

36.1.6. Kemboja

36.1.7. Vietnam

36.1.8. Laos

36.2. senarai makanan yang tiada GST

37. Jabatan Kebajikan Masyarakat

37.1. skim2 bantuan

37.1.1. Skim Bantuan Negeri

37.1.1.1. adalah tidak seragam di antara negeri-negeri.

37.1.1.2. bantuan yang diberikan ialah bantuan bulanan kepada warga tua, balu dan tanggungan, anak yatim miskin, OKU, tanggungan banduan pusat tahanan dan pesakit. Bantuan sekaligus seperti Bantuan Sekolah Sekaligus, Bantuan Alat Tiruan / Sokongan, Bantuan Am, Bantuan Cermin Mata, Bantuan Geran Pelancaran, Batuan Latihan Perantis, Bantuan Melanjutkan Pelajaran Ke Institute Pengajian Tinggi, Bantuan Membaiki Rumah dan Bantuan Serta Merta.

37.1.2. Skim Bantuan Persekutuan.

37.1.2.1. Jenis-jenis bantuan yang diberikan ialah bantuan bulanan seperti Bantuan Kanak-kanak, Bantuan Anak Pelihara, Bantuan Orang Tua, Elaun Pekerja Cacat, Bantuan Oku Tidak Berupaya Bekerja, Bantuan Penjagaan OKU Terlantar dan Pesakit Kronik Terlantar, bantuan latihan Perantis dan Bantuan Am Persekutuan. Manakala bantuan sekaligus pula ialah Bantuan Geran Pelancaran, Bantuan Alat Tiruan / Sokongan.

38. Dasar Perlindungan Kanak2

38.1. Dasar Perlindungan Kanak-Kanak ini merupakan satu dasar yang mengandungi pernyataan mengenai prinsip perlindungan kanak-kanak selaras dengan Konvensyen Mengenai Hak Kanak-kanak (CRC) dan Akta Kanak-Kanak 2001.

38.2. Dasar ini memberi tumpuan kepada aspek advokasi, pencegahan, khidmat sokongan dan penyelidikan dan pembangunan bagi melindungi kanak-kanak.

39. MAPHILINDO

39.1. Negara Anggota: Malaysia, Filipina dan Indonesia

39.2. tujuan penubuhan

39.2.1. perpaduan antara negara

39.2.2. kerjasama ekonomi

39.2.3. kerjasama sosial

39.2.4. hal ehwal kebudayaan

40. OIC

41. Pergerakan Negara Berkecuali NAM

41.1. tidak memihak kepada kuasa blokbarat dan timur

42. Biro Pengaduan Awam

42.1. sebuah agensi yang berkhidmat kepada masyarakat dalam menyelesaikan aduan mengenai ketidakcekapan dan penyelewengan dalam Perkhidmatan Awam secara adil dan berkesan serta menyumbang ke arah mempertinkatkan kualiti Perkhidmatan Awam.

43. 12 Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA)

43.1. Minyak, gas dan tenaga serta minyak sawit

43.2. Perkhidmatan kewangan dan perkhidmatan perniagaan

43.3. Elektronik dan elektrik, kandungan dan insfrastruktur komunikasi serta Greater Kuala Lumpur

44. Kerajaan Elektronik

44.1. menawarkan perkhidmatan pentadbiran yang cekap dan berkualiti kepada rakyat

44.2. IV. Menyelaraskan proses-proses dalam kerajaan bagi memajukan perkhidmatan

44.3. mengurangkan kos

45. K-Ekonomi

45.1. Menjana sepenuhnya pengetahuan bagi mewujudkan nilai baru

46. hierarki mahkamah di Malaysia

46.1. Mahkamah Majistret, Sesyen, Tinggi, Rayuan, Persekutuan

47. ciri pentadbiran yang sama terdapat di Negeri-negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak

47.1. Diketuai oleh Yang di-Pertua Negeri

48. Inflasi

48.1. jenis indeks yang digunakan bagi mengukur kadar inflasi

48.1.1. Indeks harga pengguna

49. Pusat Transformasi Luar Bandar RTC

49.1. diwujudkan sebagai Satu Hentian Pelbagai Perkhidmatan

49.2. Perkhidmatan Klinik 1Malaysia

49.3. Penubuhan Kios Informasi 1Malaysia

49.4. Kemudahan pembiayaan kewangan kepada penduduk luar bandar

50. Akta Perihal Dagangan 1972

50.1. digunakan oleh kerajaan bagi mengawal kemasukan barang tiruan

51. Pendidikan

51.1. Model Ulul Albab

51.1.1. Model Ulul Albab ini juga bermatlamat untuk melahirkan modal insan yang mahir dalam bidang keagamaan dan profesional dalam akademik berlandaskan al-Quran dan al-Sunnah. “Malah, pelajar yang me­ngi­ku­ti program tersebut juga ber­upaya memberi pandangan da­lam menye­­lesaikan masalah, me­­­­­­maksimumkan keupaya­an  ber­­­­­­­fikir supaya lebih kreatif dan inovatif

51.1.2. Model Ulul Albab yang mula dilaksanakan di satu sekolah di setiap negeri bermula tahun lepas iaitu di Pahang, Kedah, Kuala Lumpur, Selangor, Perak, Johor dan Kelantan. Mulai tahun depan, sebanyak empat buah sekolah masing-masing di Terengganu, Sabah, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang akan mula melaksana model tersebut dan pada tahun 2017, ia diperluas ke empat buah lagi sekolah di Melaka, Perlis, Putrajaya dan Sarawak. -

51.1.3. tiga pendekatan utama, quranik, ensiklopedik dan ijtihadik, model tersebut dilaksa­nakan secara menyeluruh kepada pelajar yang terpilih mengikuti program tersebut. Menurut beliau, pendekatan per­tama quranik menjurus kepada menghafaz 30 juzuk al-Quran serta memahami kandungan berdasarkan konsep baca, ingat, faham, fikir, amal dan sebar. “Pendekatan ensiklopedik meru­pakan kaedah menyediakan pelajar memperoleh kemahiran tinggi, mampu bertindak sebagai pakar rujuk dan menguasai pelbagai ilmu kerana pelajar juga didedahkan dengan bahasa Perancis sebagai salah satu subjek tambahan. “Pendekatan ijtihadik pula meru­pakan kaedah menyediakan murid yang berupaya memberi pandangan dalam mencari jalan keluar kepada satu-satu permasalahan dengan cara yang lebih produktif,” katanya. -

51.2. pendidikan percuma sekolah rendah-menengah

51.3. bantuan RM100 kepada semua pelajar sekolah rendah & menengah

51.4. RM250 Baucar buku 1 malaysia kepada semua pelajar ua/ipts, matrikulasi, pelajar ting.6

52. Sukan

52.1. SUKAN SEA 2017 KE-29

52.2. PSUKAN PARA ASEAN 2017

53. National Blue Ocean Strategy / Strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS

53.1. Lautan

53.1.1. Perkhidmatan awam

53.2. lautan biru

53.2.1. peluang baru untuk diterokai bagi menambah baik perkhidmatan awam utk rakyat

53.3. konsep "belayar dari lautan merah ke lautan biru" dgn bekalan

53.3.1. produktiviti

53.3.2. kreativiti

53.3.3. inovasi

53.4. 3 proses saksama (3P)

53.4.1. penglibatan semua pihak - menteri, penjawat awam dan rakyat

53.4.2. penerangan tentang kepentingan program NBOS agar difahami semua pihak

53.4.3. penjelasan tanggungjawab supaya semua pihak memahami peranan masing2

53.5. Program NBOS yang telah dilaksanakan

53.5.1. kerjasama kreatif pdrm dan tentera - kurangkan jenayah

53.5.2. pusat transformasi bandar UTC

53.5.2.1. mengintegrasikan pelbagai agensi kerajaan dan perkhidmatan masyarakat di bawah 1 bumbung - bank, mykad, passport dan pejabat pos

53.5.2.2. operasi : 8.30 pagi-10 malam

53.5.2.3. UTC Pudu Central, UTC Melaka

53.5.3. pusat transformasi luar bandar RTC

53.5.3.1. meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar

53.5.4. IM4U

53.5.4.1. untuk menyemarakkan semangat kesukarelaan dlm kalangan belia demi kemajuan negara

53.5.5. memperkasakan GTP dan ETP bertujuan mengoptimumkan penggunaan sumber agar program2 dpt dijalankan bg mencapai impak yg tinggi dgn kos yang rendah dan dilaksanakan dengan PANTAS

53.6. ideanya datang dari 1 penulisan

53.6.1. buku yg ditulis oleh 2 profesor

53.6.1.1. changkim dan reni moura

54. PTP

55. Transformasi sosial

56. merakyatkann perkhidmatan awam 1 malaysia

56.1. konsep turun padang

57. skim gaji transformatif

58. skim saraan transformatif

59. pertukaran jabatan setiap 5 thn

59.1. pendekatan menukar, mengehadkan atau menggilirkan para pegawai yang menyandang jawatan sensitif di bahagian-bahagian sensitif atau dengan bahasa mudah ‘lubuk duit’ satu langkah yang amat tepat.

59.2. Bahagian Perolehan, Bahagian Kewangan dan Bahagian Kontrak dalam sesebuah kementerian. Bahagian ini memang dikenali sebagai bahagian ‘paling sensitif.’

59.3. kerajaan serius untuk memben­dung ketirisan, penyelewengan atau perbuatan rasuah. -

59.4. KEPUTUSAN Jabatan Per­khidmatan Awam (JPA) untuk menukarkan 50 pegawai kerajaan yang memegang jawatan sensitif ke bahagian lain dalam kementerian atau ke kementerian lain mulai April 2016 adalah satu langkah yang tepat untuk mengelakkan ­rasuah dalam perkhidmatan awam. -

60. skim insurans kpd pengutkuasa

61. ETP

62. MBE

63. RMK-10

64. RMK-11

65. 7 garis penjawat awam 2013

65.1. memastikan perpaduan nasional dan jati diri nasional diperkukuhkan

65.2. menguruskan ekonomi dengan bijak

65.3. melaksanakan segala ketetapan dlm bajet 2013 secara lancar dan berkesan

65.4. meneruskan program transformasi negara

65.5. implementasi NBOS

65.6. mencapai sepenuhnya KPI menteri dan kementerian

65.7. meneruskan usaha menambahbaik sistem penyampaian kerajaan - Cepat Tepat Integriti

66. pewujudan pusat panggilan 1 Malaysia/ 1 Malaysia 1 call centre

66.1. Memudahkan komunikasi rakyat dengan agensi2 kerajaan melalui 1 nombor berhubungan 03-8000 8000

67. akta berkaitan rahsia kerajaan

68. international anti-corruption

69. academic board of garvenors

70. un committee of rights of child

71. un commision of

72. projek e-kasih

72.1. menang tempat pertama anugerah perkhidmatan awam pbb

73. program inap desa homestay

73.1. menang anugerah inovasi sektor awam pbb - pelancongan sedunia

74. misi keamanan PBB

75. Konflik filipina-bangsamoro

75.1. msia menyeltaraskan kerangka perjanjian damai

76. CAPAM

76.1. pengerusi bergilir2 setiap 2 tahun

76.2. msia menjadi pengerusi pada 1998, 2014, 2016

76.3. 18-20 ogos 2016

76.3.1. tema "inovasi suatu kemestian dalam perkhidmatan awam'

76.3.1.1. serentak dengan NBOS international week

77. Ahli lembaga eksekutif unesco 2015-2019

78. pemukiman pertama ketua2 perkhidmatan awam asean

79. tuan rumah embec seummit dan cogam 2020

80. 1.6 juta penjawat awam

81. projek borneo

81.1. 35 projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah

81.1.1. menggunakan peruntukan pembangunan daripada kerajaan Pusat termasuk jalan raya di Papar dan Donggongon.

82. Istilah Mahkamah

82.1. Alibi

82.1.1. Bukti yang menunjukkan bahawa seseorang tidak hadir atau berada di tempat  kejadian semasa sesuatu jenayah berlaku.

82.2. Afidavit

82.2.1. Dokumen pengakuan bersumpah sama ada defendan atau plantif tentang sesuatu  hal, sama ada dalam kes jenayah mahupun kes sivil.

82.3. Mandamus

82.3.1. Perintah mahkamah untuk memaksa pelaksanaan sesuatu kewajipan awam  yang tertentu.

82.4. Prima facie

82.4.1. Mempunyai bukti‐bukti yang kukuh dan kuat untuk memulakan pendakwaan  atau memulakan perbicaraan di mahkamah.

82.5. Habeas Corpus

82.5.1. Arahan mahkamah supaya seseorang yang berada dalam tahanan pihak  berkuasa dibebaskan.

82.6. Waran

82.6.1. Surat kuasa yang untuk menangkap seseorang yang didapati bersalah atau  menggeledah sesuatu tempat.

82.7. Injuksi

82.7.1. Perintah mahkamah yang dikeluarkan untuk menghentikan sesuatu kerja/perkara  pada masa dan tempat tertentu.

82.8. Writ

82.8.1. Dokumen yang dikeluarkan oleh mahkamah bagi memerintahkan pihak pembela  supaya hadir pada masa dan dalam tempoh yang ditetapkan.

82.9. Certiorari

82.9.1. Perintah mahkamah untuk mengetepikan keputusan yang dibuat oleh  mahkamah yang lebih rendah.

82.10. Saman/Sapina

82.10.1. Perintah supaya pihak tertuduh hadir ke mahkamah.

82.11. Sine dine

82.11.1. Penangguhan sesuatu kes hingga suatu tarikh yang belum ditetapkan.

83. Jenis2 Mahkamah

83.1. Mahkamah Tinggi

83.2. Mahkamah Persekutuan

83.3. Mahkamah Sesyen

83.4. Mahkamah Rayuan

84. Koridor Raya Multimedia (MSC)

85. Kuasa Kerajaan Negeri terhadap Kerajaan Tempatan

85.1. Mengisytiharkan sesuatu kawasan dalam negeri menjadi kawasan Kerajaan Tempatan

85.2. Menetapkan taraf, status dan sempadan kerajaan tempatan

85.3. Memberi arahan am tentang dasar-dasar kepada Kerajaan Tempatan

85.4. Meluluskan atau tidak meluluskan belanjawan tahunan Kerajaan Tempatan

85.5. Mengesahkan atau tidak mengesahkan setiap perundangan kecil yang dibuat sebelum dikuatkuasakan

85.6. Meluluskan jawatan baru yang hendak diwujudkan oleh Kerajaan Tempatan

85.7. Melantik ahli majlis, Datuk Bandar atau Yang Dipertua Kerajaan Tempatan

86. Majlis Keselamatan Negara

86.1. pengisytiharan kawasan keselamatan

87. Pota

88. Sosma

89. Proklamasi Darurat

90. POKA

91. Akta Hasutan

92. pengurusan sumber ekonomi dan kewangan

93. perdagangan antarabangsa,

94. sejarah,

95. bidang sains,

96. agama

97. perkembangan dalam negara dan luar negara.

98. Bidang sosial

99. Undang2

100. pengurusan teknologi maklumat

101. komunikasi,

102. keselamatan negara,

103. Koridor Raya Multimedia (MSC)

103.1. Aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia

103.1.1. Tele-Perubatan

103.1.2. Pusat Penyelidikan Research & Development (R&D)

103.1.3. Kad Pintar Pelbagai Guna

103.2. diumumkan oleh Datuk Seri Dr. Mahathir semasa merasmikan Persidangan Multimedia Asia pada 1 Ogos 1996.

103.3. bertujuan menarik syarikat-syarikat dengan pengecualian cukai syarikat sementara serta kemudahan-kemudahan lain seperti internet yang laju dan lokasinya yang berkedekatan dengan lapangan terbang antarabangsa.

103.4. Perbadanan Pembangunan Multimedia (Multimedia Development Corporation MDEC) juga ditubuhkan semata-mata untuk menyelia perkembangan MSC.

103.4.1. ditubuhkan pada tahun 1996 bagi menerajui dasar, polisi dan piawaian Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dan multimedia serta memantau pembangunan Koridor Raya Multimedia atau kini lebih dikenali sebagai MSC Malaysia.

103.4.2. MSC Malaysia merupakan asas bagi membantu perkembangan perusahaan kecil dan sederhana di dalam bidang Teknologi Maklumat selain menggalakkan pelaburan syarikat-syarikat global ICT bagi memajukan industri digital and kreatif di Malaysia.

103.4.2.1. MSC Malaysia merupakan inisiatif Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) nasional yang diwujudkan bagi menarik syarikat-syarikat antarabangsa yang berasaskan teknologi ke Malaysia, selain memajukan industri ICT tempatan. Dengan sokongan sepenuhnya dari Kerajaan Malaysia, MSC Malaysia telah memacu transformasi negara ke arah k-ekonomi lebih sedekad yang lalu. MSC Malaysia adalah gerbang anda ke industri ICT Malaysia dan serantau. Untuk maklumat lanjut, sila layari http://www.mscmalaysia.my

103.4.3. Pada tahun 2011, 15 tahun selepas pelancaran MSC Malaysia, MDeC telah dimandatkan untuk memacu peralihan negara ke arah pembangunan ekonomi digital bagi mencapai visi 2020, melalui inisiatif Digital Malaysia, oleh Perdana Menteri Malaysia. Digital Malaysia secara rasminya telah dilancarkan pada tahun berikutnya iaitu pada 2012 sebagai program transformasi negara bagi mencapai matlamat tersebut.

103.4.3.1. Berasaskan tiga teras strategik, Digital Malaysia adalah perkembangan susulan dari landasan yang telah dibina pada awalnya untuk MSC Malaysia. Ianya akan menghasilkan pendapatan, meransang keberkesanan serta meningkatkan taraf hidup, melalui pelbagai inisiatif ICT yang akan mempertingkatan hubungan dan membantu kerajaan, para peniaga dan rakyat melalui ekosistem digital yang berteraskan permintaan.

103.4.4. Visi MDEC 1) Pemimpin di era informasi

103.4.4.1. Membentuk persekitaran canggih yang bertaraf dunia

103.4.4.2. Menarik dan memajukan syarikat antarabangsa berteknologi canggih

103.4.4.3. Membantu pemindahan pengetahuan dan penghasilan pendapatan

103.4.4.4. Membangunkan organisasi berprestasi dan mempunyai nilai yang tinggi

103.4.5. Misi

103.4.5.1. Merealisasikan impian negara untuk menjadi hub global dan lokasi pilihan bagi industri ICT dan multimedia dalam bidang inovasi, perkhidmatan dan operasi.

103.4.6. Program

103.4.6.1. E-Usahawan

103.5. Digital Malaysia

103.5.1. Digital Malaysia yang juga merupakan sebahagian daripada Agenda Transformasi Kebangsaaan bertujuan untuk menjana pendapatan serta meningkatkan kualiti kehidupan dan produktiviti melalui pembangunan dan penggunaan pelbagai inisiatif ICT.

103.5.2. Aspirasi dan matlamat Digital Malaysia adalah:

103.5.2.1. 1) Meningkatkan sumbangan ekonomi kepada Pendapatan Negara Kasar (GNI) dengan nilai lebih RM294 billion daripada 10.5% pada 2010 kepada 17& pada 2020

103.5.2.2. 2) Meningkatkan Produktiviti dan Kualiti Kehidupan melalui:

103.5.2.3. 3) Peningkatan kedudukan negara dalam Ranking Ekonomi Digital EIU (Economist Intelligence Unit) daripada kedudukan ke-36 pada 2010 kepada kedudukan ke-20 teratas menjelang tahun 2020.

103.5.2.4. 4) Sumbangan kepada kedudukan negara dalam IMD's (International Institute of Management Development) World Competitiveness Scoreboard daripada kedudukan ke-14 pada 2012 kepada kedudukan ke-10 teratas daripada 59 buah negara menjelang tahun 2020.

103.5.3. tiga strategik utaman telah dirangka bagi membangunkan ekonomi digital negara:

103.5.3.1. 1) Teras strategik pertama iaitu menjana ekonomi digital negara daripada berasakan pembekalan kepada permintaan di mana pengurusan sumber difokuskan dalam menjana aktiviti berteraskan permintaan pasaran atau (supply to demand);

103.5.3.2. 2) Teras strategik kedua iaitu mengubah corak sikap pengguna internet tempatan daripada pengguna (consuer) kepada pembuat (producer) atau (consumption to production);

103.5.3.3. 3) Teras strategik ketiga iaitu meningkatkan daya saing Malaysia daripada sebuah negara yang "low-knowledge added" kepada sebuah negara yang "high-knowlegde added".