Study PTD Exam  23.11.2016 (Rabu) 8 malam - 9.40 malam Norliza Othman

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Study PTD Exam  23.11.2016 (Rabu) 8 malam - 9.40 malam Norliza Othman by Mind Map: Study PTD Exam  23.11.2016 (Rabu) 8 malam - 9.40 malam Norliza Othman

1. Badan Berkanun Persekutuan

1.1. Lembaga Persekutuan Kewangan Labuan

1.2. Dewan Bahasa dan Pustaka

1.3. Perbadanan Aset Keretapi

2. Dasar Keselamatan Siber Nasional

2.1. Fungsi

2.1.1. Melindungi Prasarana Maklumat Kritikal Negara (CNII)

2.1.1.1. sektor2

2.1.1.1.1. Pertahanan dan keselamatan negara Perbankan/kewangan Maklumat dan komunikasi Tenaga Pengangkutan Air Perkhidmatan kesihatan Kerajaan Perkhidmatan kecemasan Makanan dan pertanian

3. Perlembagaan Persekutuan

3.1. dikenali juga sebagai Perlembagaan Persekutuan mengandungi 183 perkara, adalah undang-undang tertinggi di Malaysia. Ia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentuk berasaskan kepada dua dokumen terdahulu iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957

3.1.1. Perkara 152 Perlembagaan Malaysia menyatakan bahawa bahasa kebangsaan merupakan bahasa Melayu

3.1.2. Perkara 153 Perlembagaan Malaysia memberi hak kepada Yang di-Pertuan Agong, bertanggungjawab menjaga hak-hak dan keistimewaan orang Melayu dan bumiputera Malaysia

3.1.3. Perkara 3(1) Perlembagaan, agama Islam

3.2. Kebebasan Asasi

3.2.1. diri & nyawa

3.2.2. Kerja paksa dan pengabadian

3.2.3. Perlindungan daripada undang-undang jenayah yang berkuat kuasa kebekalangan dan perbicaraan berulang

3.2.4. Kesamarataan di sisi undang-undang

3.2.5. Larangan dibuang negeri dan kebebasan bergerak dalam Persekutuan

3.2.6. Kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuhkan persatuan

3.2.7. Kebebasan agama

3.2.8. Hak yang sama dalam pelajaran

3.2.9. Hak atas harta peribadi

4. Rukunegara

4.1. Matlamat

4.1.1. memelihara demokrasi

4.1.2. mencapai perpaduan nasional

4.1.3. mewujudkan sebuah masyarakat yang progresif

4.2. 5 Perkara

4.2.1. Kepercayaan kepada Tuhan

4.2.2. Kesetiaan Kepada Raja dan Negara

4.2.3. Keluhuran Perlembagaan

4.2.4. Kedaulatan undang2

4.2.5. Kesopanan dan kesusilaan

4.3. asas pembentukan prinsip rukunegara

4.3.1. memelihara 1 cara hidupdemokratik

4.3.2. membina 1 masyarakat yg progresif

5. Peraturan dan undang2 berkaitan Media Sosial

6. Ekuiti Nasional Berhad (EKUINAS)

6.1. Kerajaan telah menyalurkan dana permulaan sebanyak RM500 Juta di bawah RMK-9 bagi thn pertaman Ekuinas

6.1.1. Ekuiti Nasional Berhad merupakan sebuah syarikat pelaburan modal Malaysia dengan modal  awal RM500 juta dan sasaran dana sehingga RM10 billion menggantikan Jawatankuasa  Pelaburan Asing (FIC) sehingga menyebabkan ia tidak berganjak daripada paras 19% selama  19 tahun (sepatutnya berada pada sasaran 30%)

6.2. Ekuinas merupakan sebuah syarikat berkaitan Kerajaan yang mengendalikan pengurusan dana ekuiti persendirian

6.3. syarikat yang bekerjasama dengan EKUINAS melabur dalam syarikat-syarikat yang lebih kecil,

6.4. Dana yang diperolehi adalah dana ekuiti swasta yang menumpukan pelaburan di dalam  sektor‐sektor berpotensi mengalami pertumbuhan tinggi seperti pelancongan, teknologi  maklumat dan komunikasi, perubatan, minyak dan gas serta bioteknologi.

6.5. Ia berbeza dengan Permodalan Nasional Berhad (PNB) yang memberi tumpuan untuk  meningkatkan pelaburan syarikat bumiputera berpotensi yang mana penyertaan bumiputera  menerusi Ekuinas akan dibuat berasaskan merit.

7. Keselamatan ICT

7.1. 4 komponen asas keselamatan ICT

7.1.1. Melindungi maklumat rahsia rasmi dan maklumat rasmi kerajaan dari capaian tanpa kuasa yang sah.

7.1.2. Menjamin setiap maklumat adalah tepat dan sempurna.

7.1.3. Mempastikan ketersediaan maklumat apabila diperlukan oleh pengguna.

7.1.4. Mempastikan akses kepada hanya pengguna-pengguna yang sah atau penerimaan maklumat dari sumber yang sah.

7.2. Ciri2 Utama Keselamatan Maklumat

7.2.1. Kerahsiaan

7.2.2. integriti

7.2.3. Tidak boleh disangkal

7.2.4. Kesahihan

7.2.5. Kebolehsediaan

7.3. Faktor utama kurang keselamatan ICT

7.3.1. Kesedaran pengguna

7.3.2. perkongsian fail

7.3.3. Hackers

7.3.4. Virus

7.3.5. Kelalaian

8. 1 Malaysia

8.1. Konsep

8.2. Program

8.2.1. Bantuan Lesen 1 Malaysia

8.2.1.1. menyasarkan untuk membantu 500,000 pemohon dari kalangan orang muda mendapat lesen motosikal B2 pada kadar RM199, iaitu 50 peratus lebih rendah daripada harga biasa

8.2.1.2. Program BL1M kelolaan Sekretariat Hal Ehwal Bandar (SHEB) Pemuda Barisan Nasional 

8.2.1.3. Menyasarkan membantu 500,000 pemohon daripada kalangan orang muda untuk mendapat lesen secara sah

8.2.1.4. Semua warganegara Malaysia berumur antara 17 ‐ 40 tahun pada atau selepas 1 Januari  2013 layak memohon.

8.2.2. Klinik 1 Malaysia

8.2.3. Kedai 1 Malaysia

8.2.4. Amanah Saham 1Malaysia (AS1M)

8.2.5. Klinik 1Malaysia

8.2.6. Tabung Penyelenggaraan 1Malaysia (TP1M)

8.2.7. Program Susu 1Malaysia

8.2.8. Skim Keselamatan Makanan 1Malaysia

8.2.9. Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M)

8.2.10. Transformasi Kedai Runcit (TUKAR)

8.2.11. Menu Rakyat 1Malaysia

8.2.12. Kedai Rakyat 1Malaysia (KR1M)

8.2.13. Skim Latihan 1Malaysia (SL1M)

8.2.14. Projek Perumahan Rakyat 1Malaysia (PR1MA)

8.2.15. Pusat Bersalin Berisiko Rendah 1Malaysia

8.2.16. o Bantuan Buku 1Malaysia (BB1M)

8.2.17. o Skim Amanah Rakyat 1Malaysia (SARA 1M)

8.2.18. o Pusat Transformasi Luar Bandar (RTC)

8.2.19. o Program Kebajikan Rakyat 1Malaysia (KAR1SMA)

8.2.20. o Rawatan Perubatan Percuma Bagi Warga Emas

8.2.21. o Kad Keistimewaan 1Malaysia

8.2.22. o Inisiatif Kembali Ke Sekolah

8.2.23. o Interaktif Tuisyen 1Malaysia (i-TR1M)

8.2.24. o Teksi Rakyat 1Malaysia (TR1Ma)

8.2.25. o Pusat Transformasi Bandar (UTC)

8.2.26. o Kedai Kain 1Malaysia(KK1M)

8.2.27. o Kad Diskaun Pelajar 1Malaysia

8.2.28. Pasar Bergerak 1Malaysia

8.2.29. Kedai Ikan Rakyat 1Malaysia (KIR1M)

8.2.30. Bantuan Tayar 1 Malaysia - Teksi

8.3. 8 Nilai

8.3.1. Budaya Kecemerlangan

8.3.2. ketabahan

8.3.3. kerendahan diri

8.3.4. penerimaan

8.3.5. kesetiaan

8.3.6. integriti

8.3.7. pendidikan

8.3.8. meritokrasi

9. Bajet 2016

9.1. Pelepasan Cukai

9.1.1. RM 2000 bagi anak

9.1.2. 1500 bagi saraan ibu

9.1.3. 4000 bagi golongan pasangan yg tidak bekerja

10. Akta Persaingan 2010

10.1. Tujuan

10.1.1. Tujuan utama Akta Persaingan ini adalah untuk menggalakkan dan melindungi proses persaingan antara firma di pasaran.

11. Program Asuhan dan didikan awal kanak2

11.1. Tujuan

11.1.1. Memberi peluang kepada kanak2 bawah umur 4 tahun mendapat pendidikan awal yang bekualiti dan menyeronokkan

11.2. dikendalikan oleh

11.2.1. Taman Asuhan Kanak2 (TASKA), KEMAS

12. Belia

12.1. Enam Inisiatif mengiktiraf peranan dan sumbangan belia

12.1.1. Parlimen Belia

12.1.2. Program MyCorps

12.1.3. Mewujudkan Taman Belia di Putrajaya

12.1.4. portal belia sebagai satu galeri untuk memaparkan kegiatan belia

12.1.5. Ikon Belia bagi menonjolkan tokoh belia

12.1.6. Program The Leader iaitu mentor-mentee yang boleh memberikan galakan ke arah mewujudkan belia yang berjaya dalam bidang keusahawanan, aktiviti sosial, pentadbiran awam dan profesional.

12.2. Work and Holiday Visa Programme

12.2.1. satu program istimewa yang memberi peluang generasi muda Malaysia untuk melancong sambil bekerja secara sambilan di negara Australia

12.3. IM4U

12.3.1. sebahagian usaha kementerian itu mewujudkan sukarelawan muda

12.4. Prinsip2 dasar belia Negara

12.4.1. i. Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara

12.4.2. ii. Mewujudkan semangat perpaduan, kesukarelaan dan menggalakkan autonomi

12.4.3. iii. Mewujudkan sifat-sifat kepimpinan yang matang

12.4.4. iv. Menggalakkan penyertaan dalam proses perancangan negara

12.4.5. v. Membina moral yang tingi dan sikap yang mementingkan penjagaan kesihatan dan kecergasan diri

12.4.6. vi. Mencapai taraf keilmuan yang luas dan mendalam

13. ASEAN

13.1. Negara Anggota

13.1.1. 1. Singapore 2. Thailand 3. Vietnam 4. Indonesia 5. Cambodia 6. Brunei 7. Myanmar 8. Malaysia 9. Laos 10. Philippines

13.2. Jawatan Pengerusi ASEAN digilirkan setiap tahun, berdasarkan susunan abjad bagi nama Negara Anggota dalam bahasa Inggeris. [Sumber : Piagam ASEAN 2008]

13.2.1. 2007 : Singapore 2009 : Thailand 2010 : Vietnam 2011 : Indonesia 2012 : Cambodia 2013 : Brunei 2014 : Myanmar 2015 : Malaysia 2016 : Laos 2017 : Philippines

13.3. Pendirian ASEAN yang menjadi asas kepadakestabilan geopolitik dan ekonomi

13.3.1. menolak kekerasan dan menggalakkan penyelesaian masalah secara aman

13.4. Komuniti ASEAN

13.4.1. Dilancarkan pada November 2015

13.4.2. Memberi fokus kepada kerjasama lebih erat antara kerajaan dengan memberi penekanan kepada tiga tonggak iaitu:

13.4.2.1. kerjasama politik dan keselamatan

13.4.2.2. ekonomi

13.4.2.3. sosiobudaya.

13.5. 5 buah negara menjadi pengasas kepada ASEAN iaitu :   Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura

13.6. ASEAN ditubuhkan melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh : o Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein o Adam Malik o Thanat Khoman o Narciso Ramos o S. Rajaratnam

14. lima wilayah koridor ekonomi

14.1. koridor utara - ncer

14.2. wilayah ekonomi pantai timur - ecer

14.3. Sarawak Corridor Of Renewable Energy.

14.4. sabah development corridor - sdc

14.5. iskandar malaysia - score

15. Laporan Bank Negara

16. Pembantu Rumah Warga Asing

16.1. Umur 21-45 thn

17. hierarki mahkamah di Malaysia

17.1. Mahkamah Majistret, Sesyen, Tinggi, Rayuan, Persekutuan

18. ciri pentadbiran yang sama terdapat di Negeri-negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak

18.1. Diketuai oleh Yang di-Pertua Negeri

19. Inflasi

19.1. jenis indeks yang digunakan bagi mengukur kadar inflasi

19.1.1. Indeks harga pengguna

20. Pendidikan

20.1. Model Ulul Albab

20.1.1. Model Ulul Albab ini juga bermatlamat untuk melahirkan modal insan yang mahir dalam bidang keagamaan dan profesional dalam akademik berlandaskan al-Quran dan al-Sunnah. “Malah, pelajar yang me­ngi­ku­ti program tersebut juga ber­upaya memberi pandangan da­lam menye­­lesaikan masalah, me­­­­­­maksimumkan keupaya­an  ber­­­­­­­fikir supaya lebih kreatif dan inovatif

20.1.2. Model Ulul Albab yang mula dilaksanakan di satu sekolah di setiap negeri bermula tahun lepas iaitu di Pahang, Kedah, Kuala Lumpur, Selangor, Perak, Johor dan Kelantan. Mulai tahun depan, sebanyak empat buah sekolah masing-masing di Terengganu, Sabah, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang akan mula melaksana model tersebut dan pada tahun 2017, ia diperluas ke empat buah lagi sekolah di Melaka, Perlis, Putrajaya dan Sarawak. -

20.1.3. tiga pendekatan utama, quranik, ensiklopedik dan ijtihadik, model tersebut dilaksa­nakan secara menyeluruh kepada pelajar yang terpilih mengikuti program tersebut. Menurut beliau, pendekatan per­tama quranik menjurus kepada menghafaz 30 juzuk al-Quran serta memahami kandungan berdasarkan konsep baca, ingat, faham, fikir, amal dan sebar. “Pendekatan ensiklopedik meru­pakan kaedah menyediakan pelajar memperoleh kemahiran tinggi, mampu bertindak sebagai pakar rujuk dan menguasai pelbagai ilmu kerana pelajar juga didedahkan dengan bahasa Perancis sebagai salah satu subjek tambahan. “Pendekatan ijtihadik pula meru­pakan kaedah menyediakan murid yang berupaya memberi pandangan dalam mencari jalan keluar kepada satu-satu permasalahan dengan cara yang lebih produktif,” katanya. -

20.2. pendidikan percuma sekolah rendah-menengah

20.3. bantuan RM100 kepada semua pelajar sekolah rendah & menengah

20.4. RM250 Baucar buku 1 malaysia kepada semua pelajar ua/ipts, matrikulasi, pelajar ting.6

21. Sukan

21.1. SUKAN SEA 2017 KE-29

21.2. PSUKAN PARA ASEAN 2017

22. 1.6 juta penjawat awam

23. Istilah Mahkamah

23.1. Alibi

23.1.1. Bukti yang menunjukkan bahawa seseorang tidak hadir atau berada di tempat  kejadian semasa sesuatu jenayah berlaku.

23.2. Afidavit

23.2.1. Dokumen pengakuan bersumpah sama ada defendan atau plantif tentang sesuatu  hal, sama ada dalam kes jenayah mahupun kes sivil.

23.3. Mandamus

23.3.1. Perintah mahkamah untuk memaksa pelaksanaan sesuatu kewajipan awam  yang tertentu.

23.4. Prima facie

23.4.1. Mempunyai bukti‐bukti yang kukuh dan kuat untuk memulakan pendakwaan  atau memulakan perbicaraan di mahkamah.

23.5. Habeas Corpus

23.5.1. Arahan mahkamah supaya seseorang yang berada dalam tahanan pihak  berkuasa dibebaskan.

23.6. Waran

23.6.1. Surat kuasa yang untuk menangkap seseorang yang didapati bersalah atau  menggeledah sesuatu tempat.

23.7. Injuksi

23.7.1. Perintah mahkamah yang dikeluarkan untuk menghentikan sesuatu kerja/perkara  pada masa dan tempat tertentu.

23.8. Writ

23.8.1. Dokumen yang dikeluarkan oleh mahkamah bagi memerintahkan pihak pembela  supaya hadir pada masa dan dalam tempoh yang ditetapkan.

23.9. Certiorari

23.9.1. Perintah mahkamah untuk mengetepikan keputusan yang dibuat oleh  mahkamah yang lebih rendah.

23.10. Saman/Sapina

23.10.1. Perintah supaya pihak tertuduh hadir ke mahkamah.

23.11. Sine dine

23.11.1. Penangguhan sesuatu kes hingga suatu tarikh yang belum ditetapkan.

24. Jenis2 Mahkamah

24.1. Mahkamah Tinggi

24.2. Mahkamah Persekutuan

24.3. Mahkamah Sesyen

24.4. Mahkamah Rayuan

25. Koridor Raya Multimedia (MSC)

26. Kuasa Kerajaan Negeri terhadap Kerajaan Tempatan

26.1. Mengisytiharkan sesuatu kawasan dalam negeri menjadi kawasan Kerajaan Tempatan

26.2. Menetapkan taraf, status dan sempadan kerajaan tempatan

26.3. Memberi arahan am tentang dasar-dasar kepada Kerajaan Tempatan

26.4. Meluluskan atau tidak meluluskan belanjawan tahunan Kerajaan Tempatan

26.5. Mengesahkan atau tidak mengesahkan setiap perundangan kecil yang dibuat sebelum dikuatkuasakan

26.6. Meluluskan jawatan baru yang hendak diwujudkan oleh Kerajaan Tempatan

26.7. Melantik ahli majlis, Datuk Bandar atau Yang Dipertua Kerajaan Tempatan

27. pengurusan sumber ekonomi dan kewangan

28. perdagangan antarabangsa,

29. sejarah,

30. bidang sains,

31. agama

32. perkembangan dalam negara dan luar negara.

33. Bidang sosial

34. Undang2

35. pengurusan teknologi maklumat

36. komunikasi,

37. keselamatan negara,

38. dilaksanakan melalui kerjasama erat antara semua kementerian dan agensi kerajaan merentasi kerajaan persekutuan, negeri dan tempatan

39. kumpulan komputer dan peranti rangkaian jarak jauh dan digunakan untuk menyambung komputer  di bangunan yang berbeza

40. kumpulan komputer dan peranti rangkaian yang disambung bersama2 di bangunan yang sama

41. Hak Milik Strata

41.1. Hakmilik strata adalah bukti pemilikan bagi tujuan urusniaga.

41.2. Contohnya pindahmilik, gadaian, cagaran dan pembahagian pusaka.

41.3. Skim strata merupakan suatu pembangunan hartanah yang membahagikan bangunan atau tanah kepada petak-petak, petak aksesori dan harta bersama serta telah ditetapkan sistem pengurusan bagi skim tersebut.

41.3.1. Contohnya rumah pangsa, pangsapuri, kondominium, townhouse dan rumah-rumah dalam skim komuniti berpagar.

41.4. Hak milik strata ialah hak milik berasingan bagi tiap2 unit dalam bangunan berbilang tingkat atau tiap2 unit petak tanah yg mempunyai elemen harta bersama yg ditadbir oleh perbadanan pengurusan

41.5. Kepentingan

41.5.1. memudahkan jual beli unti strata

41.5.2. utk tuntutan pusaka

41.5.3. bangunan dapat diurus dgn baik oleh perbadanan pengurusan

41.5.4. menjaga hak dan kepentingan pembeli

41.5.5. menjadi bukti sah pemilikan

42. PLKN

42.1. Tujuan

42.1.1. Program pembinaan sahsiah diri bagi meningkatkan patriotisme,  memupuk perpaduan kaum dan menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan pelatih

42.2. Modul Utama Latihan

42.2.1. Fizikal

42.2.2. Kenegaraan

42.2.3. Pembinaan Karakter

42.2.4. Khidmat Komuniti

43. PBB

43.1. Intro

43.1.1. sebuah pertubuhan antarabangsa yang dibentukkan di San Francisco, California pada 24 Oktober 1945 selepas Perang Dunia II.

43.2. Negara Anggota

43.2.1. 193 buah negara

43.3. Bahasa rasmi

43.3.1. Arab

43.3.2. Cina (Mandarin)

43.3.3. Inggeris

43.3.4. Perancis

43.3.5. Rusia

43.3.6. Sepanyol

43.4. Majlis Keselamatan PBB

43.4.1. kerusi tidak tetap Majlis Keselamatan PBB penggal 2015-2016

43.4.1.1. Angola (190 undi)

43.4.1.2. Malaysia (187)

43.4.1.3. Venezuela (181)

43.4.1.4. New Zealand (145)

43.4.1.5. Sepanyol (132)

43.4.2. -majlis yang dianggotai oleh sebilangan ahli-ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan lima daripadanya adalah anggota tetap yang memiliki kuasa pembatal (kuasa veto); iaitu Amerika Syarikat, United Kingdom, Perancis, China dan Rusia.   Di mana organ lain PBB hanya boleh membuat cadangan kepada ahli-ahli kerajaan, Majlis Keselamatan mempunyai kuasa untuk mengeluarkan resolusi yang mesti dipatuhi oleh kerajaan negara ahli di bawah Piagam PBB.

43.4.3. berfungsi untuk mengekalkan keamanan dan keselamatan di kalangan negara-negara.

43.4.4. Keputusan-keputusan majlis dikenali sebagai Resolusi Majlis Keselamatan PBB.

43.4.5. Presiden Majlis Keselamatan ini digilir-gilirkan dan berakhir hanya untuk setiap bulan bagi setiap giliran.

43.5. Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ

43.5.1. fungsi

43.5.1.1. Menyelesaikan pertikaian undang‐undang yang diserahkan oleh ahli‐ahli negara serta untuk  memberi nasihat tentang soalan‐soalan undang‐undang yang diserahkan oleh alat‐alat dan  agensi‐agensi antarabangsa yang diberi kuasa

43.5.2. Bahasa rasmi

43.5.2.1. Inggeris dan Perancis

44. GTP - 7 BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA) - GTP 1.0 (2009-2012)

44.1. 4589 pra sekolah telah dibinapada 2010dan 2011

44.1.1. lebih 76% kadar penyertaan pra sekolah pd 2011

44.1.2. TUJUAN : memastikan elemen kebertanggungjawaban yang serius, wujud di kalangan anggota pentadbiran dan juga penjawat awam.

44.1.3. 22749 keseluruhan pra sekolah di Malaysia

44.2. diumumkan pada 27 Julai 2009

44.3. 1.meluaskan akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan - mempertingkat pencapaian pelajar

44.3.1. menterinya ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin (Timbalan Perdana Menteri, Menteri Pelajaran)

44.3.1.1. Saringan Literasi dan Numerasi (LINUS) bagi pelajar thn 1-3

44.3.1.1.1. memastikn pelajar celikhuruf dan nombor

44.3.1.1.2. membaca, menulis dan mengira

44.3.1.1.3. 97.5 5 pelajar literasi

44.3.1.1.4. 98.6% numerasi

44.3.1.2. sekolah berprestasi tinggi

44.3.1.2.1. sekolah cemerlang dr semua aspek seperti akademik, sukan, muzik, matematik, sains, inovasi dan robotik

44.3.1.2.2. 52 sekolah berprestasi tinggi

44.3.1.2.3. dapat geran kewangan, kuasa autonomi serta latihan sokongan

44.3.1.3. tawaran baru utk pengetua dan guru besar

44.3.1.4. pembangunan prestasi sekolah(SIP)

44.3.1.4.1. ranking sekolah = 7 band

44.4. 2. mengurangkan kadar jenayah

44.4.1. Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein (Menteri Dalam Negeri)

44.4.1.1. Omnipresence tangani jenayah - mewujudkan kerjasama antara pihak keselamatan bersama sukarelawan bagi mengatasi masalah jenayah di tempat awam yang berisiko.

44.4.1.1.1. 14,222 pegawai pdrm di atur ke 50kawasan hotspot dan 712 pegawai back office

44.4.1.1.2. Polis Diraja Malaysia (PDRM) akan mendapat kerjasama pihak swasta, pertubuhan bukan kerajaan (NGO), pelajar, ibu bapa dan komuniti masyarakat.

44.4.1.2. Program Bandar Selamat

44.4.1.2.1. pemetaan GIS- sistem pemantauan bandar selamat

44.4.1.2.2. cctv & penggera keselamatan

44.4.1.2.3. rondaan polis

44.4.1.2.4. laluan khusus motosikal

44.4.1.2.5. pemasangan lampu jln yg lebih banyak

44.4.1.2.6. cermin keselamatan dan susur

44.4.1.3. Sistem tinjauan kepuasan pelanggan& hari bertemu pelanggan

44.4.1.4. Hasil sekongga okt 2011

44.4.1.4.1. 41% jenayah jalanan dikurangkan

44.4.1.4.2. 10% pengurangan jenayah indeks

44.5. 3. memerangi rasuah

44.5.1. Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz (Menteri di Jabatan Perdana Menteri).

44.5.1.1. Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010/Whistle Blower Act

44.5.1.1.1. perlindungan rahsia identiti dan imunitidaripada tindakan sivil danjenayah dan sebarang tindakan yg memdaratkan dirinya

44.5.1.1.2. Laporkan kesalahan rasuah

44.5.1.1.3. hasil - melahirkan pekerja yg mempunyai rasa tanggungjawab sosial utk melaporkan kesalahan ygberlakudi syarikatnya

44.5.1.2. 14 makhamak khas rasuah - memastikan kes rasuah dibicarakan dalam tempoh setahun

44.5.1.3. Pangkalandatapesalah rasuuah telah dibangunkan dan dipaparkan di website sprm.

44.5.1.3.1. lebih 600 data pesalah

44.5.1.4. laman web my  procurement ditubuhkan utk menjamin ketelusan tender kerajaan

44.5.1.5. arahan kepada penjawat awam - menangani budaya surat sokongan

44.5.1.6. agensi kerajaan dan pembida perlu menandatangani perjanjian integriti mencegah rasuah dlm perolehan kerajaan

44.5.1.7. Hasil : Global Corruption Parameter 48% pada 2010 berbanding 28% pada 2010

44.6. 4. tingkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah

44.6.1. menterinya ialah Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil (Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat)

44.6.1.1. Akhiri Zaman Miskin (1AZAM)

44.6.1.1.1. Tujuan : meningkatkan pendapatan isi rumah berpendapatan rendah dan mengurangkan kemiskinan

44.6.1.1.2. Dilaksanakan oleh KPWKM

44.6.1.1.3. Di bawah NKRA

44.6.1.1.4. 4 bidang

44.6.1.1.5. Hasil program

44.6.1.1.6. kerjasama program

44.6.1.2. eKasih

44.6.1.2.1. 44643 keluarga miskin tegar dibasmi

44.6.1.2.2. 15868 keluarga miskin dibasmi

44.6.1.2.3. kemiskinan tegar 0%

44.6.1.3. usahawan wanita

44.6.1.3.1. pendapatan 750-3500 sebulan (78.6%)

44.6.1.3.2. 2000 wanita telah dilatih menjadi usahawan

44.6.1.4. rumah kosrendah 75% harga lebih rendah drpd harga pasaran

44.6.1.4.1. 35095 rumah kos rendah telah dibina

44.6.1.5. rumah mesra rakyat

44.7. 5. memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman

44.7.1. Datuk Seri Shafie Apdal (Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah)

44.7.1.1. 780 km jalan raya perhubungan luar bandar dibina

44.7.1.2. bekalan air bersih

44.7.1.3. bekalan elektrik 24 jam

44.7.1.4. membaikpulih rumah

44.8. 6. menambah baik pengangkutan awam di bandar

44.8.1. Datuk Seri Ong Tee Keat (Menteri Pengangkutan).

44.8.1.1. 35 tren 4 gerabak di Kelana Jaya

44.8.1.2. 634 perhentian basdibaikpulih

44.8.1.3. 8 perkhidmatan bas transit

44.8.1.4. 470 bas baru

44.8.1.5. terminal pengangkutan bersepadu ITT Bandar Tasek Selatan

44.8.1.5.1. berfungsi sebagai pusat pengangkutan utama yg menghubungkanpelbagai jenispengangkutan spt rail, bas dan teksi

44.8.1.5.2. melencongkan lebih 500 buah bas dr pusat bandaraya KL setiap hari

44.8.1.5.3. dilengkapi kemudahan ATM, medan selera, parking, wifi percuma, teknologi hijau utk sistem pencahayaan dan kebersihan

44.8.1.6. pembaikpulih terminal puduraya yang kini dikenali pudu sentral

44.8.1.6.1. terminal pusat bas ke utara

44.8.1.6.2. dinaiiktaraf dengan kelengkapan pelbagai kemudahan spt eskelator, ruang menunggu berhawa dingin, medan selera

44.8.1.7. 38 tren elektrik 6 gerabak baharu utk perkhidmatan KTM Komuter

44.8.1.8. sistem 1 kad

44.8.1.8.1. menggunakan kad tounc n go pada semua laluan KTMB, Rapid KL, Express Rail Link, ERL & KL Monorel

44.9. 7. Kos sara hidup

44.9.1. TPM

44.9.1.1. Kedai Rakyat 1 Msia

44.9.1.2. Klinik 1 Msia

44.9.1.3. BR1M

45. Kerajaan Tempatan

45.1. Bidang Kuasa

45.1.1. Membuat undang-undang kecil untuk kawasannya

45.1.2. Memungut cukai

45.1.3. Autonomi kewangan

45.1.4. Melantik kakitangan sendiri

45.1.5. Merancang dan melaksanakan pembangunan di kawasannya

46. RMK-11

46.1. Transformasi Perkhidmatan Awam

47. Ahli Dewan Rakyat

47.1. Syarat kelayakan menjadi ahli

47.1.1. Warganegara Malaysia

47.1.2. Tidak kurang dari 21 Tahun

47.1.3. waras

47.1.4. tidak muflis

47.1.5. tidak mmegang jawatan berpendapatan

47.1.6. telah menyerahkan apa-apa penyata perbelanjaan pilihan raya sebelum ini, jika pernah bertanding

47.1.7. tiada rekod jenayah

47.2. Rang ini akan melalui tiga bacaan dalam persidangan Dewan Rakyat. Bacaan pertama adalah untuk memperkenalkan rang undang-undang tersebut. Bacaan kedua untuk dibincang dan dibahas oleh ahli-ahli yang berhormat. Bacaan ketiga akan dicadangkan oleh menteri atau timbalannya untuk dibuat satu undian ke atas rang undang-undang ini.

48. Komputer

48.1. LAN

48.2. WAN

48.3. WLAN

48.3.1. Menyambungkomputer di mana2 sahaja di rumah atau di sekolah, tanpa wayar

49. Tabung Kewangan Antarabangsa

49.1. Fungsi : menyelia sistem kewangan dunia serta memberi bantuan kewangan dan teknikal kepada negara anggota

50. Bajet 2017

50.1. menjamin perpaduan & pertumbuhan ekonomi

50.2. menghemah perbelanjaan inklusif

50.3. mensejahtera kehidupan rakyat seluruh

50.4. KDNK - 2016 ; 4-4.5% 2017 ; 4-5%

50.5. Defisit Fiskal ; 3.1% (2016) 3.0% (2015)

50.6. hasil kerajaan persekutuan 2016 ;212,595 juta 2017 ; 219,726 juta

51. Jabatan Perdana Menteri

51.1. Jabatan dan agensi di bawah JPM

51.1.1. Jabatan Audit Negara

51.1.2. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

51.1.3. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia

52. Dasar Kewangan

52.1. dilaksanakan oleh Bank Negara Malaysia

53. Sektor 3D

54. Jabatan Pertahanan Awam Malaysia (JPAM)

54.1. mulai 29 Julai 2015, JPAM di bawah kuasa Jabatan Perdana Menteri

55. Pilihan Raya

55.1. Pilihan raya kecil (PRK)

55.2. Pilihan raya umum (PRU)

55.3. Pengundi Pos-dibenarkan kerana bertugas semasa hari mengundi

55.3.1. Anggota polis (tidak dapat mengundi awal)

55.3.2. Tentera

55.3.3. petugas pilihanraya SPR

55.3.4. Pelajar sepenuh masa diluar  negara dan pasangan

55.3.5. Anggota & Pegawai SPR

55.3.6. Orang yg diwartakan SPR

55.3.6.1. Pekerja media

55.3.6.2. Warganegara di luar negara

55.3.7. Kakitangan awam yang berkhidmat diluar negara dan pasangan

55.3.8. Anggota Pasukan Gerakan Am (PGA)

55.4. Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)

56. FORMULA MATEMATIK

56.1. min

56.1.1. (tambah semua value) bahagi (jumlah bilangan nombor)

57. GST

57.1. Negara ASEAN yang melaksanakan GST

57.1.1. Malaysia

57.1.2. Indonesia

57.1.3. Thailand

57.1.4. Singapura

57.1.5. Filipina

57.1.6. Kemboja

57.1.7. Vietnam

57.1.8. Laos

57.2. senarai makanan yang tiada GST

58. Jabatan Kebajikan Masyarakat

58.1. skim2 bantuan

58.1.1. Skim Bantuan Negeri

58.1.1.1. adalah tidak seragam di antara negeri-negeri.

58.1.1.2. bantuan yang diberikan ialah bantuan bulanan kepada warga tua, balu dan tanggungan, anak yatim miskin, OKU, tanggungan banduan pusat tahanan dan pesakit. Bantuan sekaligus seperti Bantuan Sekolah Sekaligus, Bantuan Alat Tiruan / Sokongan, Bantuan Am, Bantuan Cermin Mata, Bantuan Geran Pelancaran, Batuan Latihan Perantis, Bantuan Melanjutkan Pelajaran Ke Institute Pengajian Tinggi, Bantuan Membaiki Rumah dan Bantuan Serta Merta.

58.1.2. Skim Bantuan Persekutuan.

58.1.2.1. Jenis-jenis bantuan yang diberikan ialah bantuan bulanan seperti Bantuan Kanak-kanak, Bantuan Anak Pelihara, Bantuan Orang Tua, Elaun Pekerja Cacat, Bantuan Oku Tidak Berupaya Bekerja, Bantuan Penjagaan OKU Terlantar dan Pesakit Kronik Terlantar, bantuan latihan Perantis dan Bantuan Am Persekutuan. Manakala bantuan sekaligus pula ialah Bantuan Geran Pelancaran, Bantuan Alat Tiruan / Sokongan.

59. Dasar Perlindungan Kanak2

59.1. Dasar Perlindungan Kanak-Kanak ini merupakan satu dasar yang mengandungi pernyataan mengenai prinsip perlindungan kanak-kanak selaras dengan Konvensyen Mengenai Hak Kanak-kanak (CRC) dan Akta Kanak-Kanak 2001.

59.2. Dasar ini memberi tumpuan kepada aspek advokasi, pencegahan, khidmat sokongan dan penyelidikan dan pembangunan bagi melindungi kanak-kanak.

60. MAPHILINDO

60.1. Negara Anggota: Malaysia, Filipina dan Indonesia

60.2. tujuan penubuhan

60.2.1. perpaduan antara negara

60.2.2. kerjasama ekonomi

60.2.3. kerjasama sosial

60.2.4. hal ehwal kebudayaan

61. OIC

62. Pergerakan Negara Berkecuali NAM

62.1. tidak memihak kepada kuasa blokbarat dan timur

63. Biro Pengaduan Awam

63.1. sebuah agensi yang berkhidmat kepada masyarakat dalam menyelesaikan aduan mengenai ketidakcekapan dan penyelewengan dalam Perkhidmatan Awam secara adil dan berkesan serta menyumbang ke arah mempertinkatkan kualiti Perkhidmatan Awam.

64. 12 Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA)

64.1. Minyak, gas dan tenaga serta minyak sawit

64.2. Perkhidmatan kewangan dan perkhidmatan perniagaan

64.3. Elektronik dan elektrik, kandungan dan insfrastruktur komunikasi serta Greater Kuala Lumpur

65. Kerajaan Elektronik

65.1. menawarkan perkhidmatan pentadbiran yang cekap dan berkualiti kepada rakyat

65.2. IV. Menyelaraskan proses-proses dalam kerajaan bagi memajukan perkhidmatan

65.3. mengurangkan kos

66. K-Ekonomi

66.1. Menjana sepenuhnya pengetahuan bagi mewujudkan nilai baru

67. Pusat Transformasi Luar Bandar RTC

67.1. diwujudkan sebagai Satu Hentian Pelbagai Perkhidmatan

67.2. Perkhidmatan Klinik 1Malaysia

67.3. Penubuhan Kios Informasi 1Malaysia

67.4. Kemudahan pembiayaan kewangan kepada penduduk luar bandar

68. Akta Perihal Dagangan 1972

68.1. digunakan oleh kerajaan bagi mengawal kemasukan barang tiruan

69. National Blue Ocean Strategy / Strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS

69.1. Lautan

69.1.1. Perkhidmatan awam

69.2. lautan biru

69.2.1. peluang baru untuk diterokai bagi menambah baik perkhidmatan awam utk rakyat

69.3. konsep "belayar dari lautan merah ke lautan biru" dgn bekalan

69.3.1. produktiviti

69.3.2. kreativiti

69.3.3. inovasi

69.4. 3 proses saksama (3P)

69.4.1. penglibatan semua pihak - menteri, penjawat awam dan rakyat

69.4.2. penerangan tentang kepentingan program NBOS agar difahami semua pihak

69.4.3. penjelasan tanggungjawab supaya semua pihak memahami peranan masing2

69.5. Program NBOS yang telah dilaksanakan

69.5.1. kerjasama kreatif pdrm dan tentera - kurangkan jenayah

69.5.2. pusat transformasi bandar UTC

69.5.2.1. mengintegrasikan pelbagai agensi kerajaan dan perkhidmatan masyarakat di bawah 1 bumbung - bank, mykad, passport dan pejabat pos

69.5.2.2. operasi : 8.30 pagi-10 malam

69.5.2.3. UTC Pudu Central, UTC Melaka

69.5.3. pusat transformasi luar bandar RTC

69.5.3.1. meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar

69.5.4. IM4U

69.5.4.1. untuk menyemarakkan semangat kesukarelaan dlm kalangan belia demi kemajuan negara

69.5.5. memperkasakan GTP dan ETP bertujuan mengoptimumkan penggunaan sumber agar program2 dpt dijalankan bg mencapai impak yg tinggi dgn kos yang rendah dan dilaksanakan dengan PANTAS

69.6. ideanya datang dari 1 penulisan

69.6.1. buku yg ditulis oleh 2 profesor

69.6.1.1. changkim dan reni moura

70. PTP

71. Transformasi sosial

72. merakyatkann perkhidmatan awam 1 malaysia

72.1. konsep turun padang

73. skim gaji transformatif

74. skim saraan transformatif

75. pertukaran jabatan setiap 5 thn

75.1. pendekatan menukar, mengehadkan atau menggilirkan para pegawai yang menyandang jawatan sensitif di bahagian-bahagian sensitif atau dengan bahasa mudah ‘lubuk duit’ satu langkah yang amat tepat.

75.2. Bahagian Perolehan, Bahagian Kewangan dan Bahagian Kontrak dalam sesebuah kementerian. Bahagian ini memang dikenali sebagai bahagian ‘paling sensitif.’

75.3. kerajaan serius untuk memben­dung ketirisan, penyelewengan atau perbuatan rasuah. -

75.4. KEPUTUSAN Jabatan Per­khidmatan Awam (JPA) untuk menukarkan 50 pegawai kerajaan yang memegang jawatan sensitif ke bahagian lain dalam kementerian atau ke kementerian lain mulai April 2016 adalah satu langkah yang tepat untuk mengelakkan ­rasuah dalam perkhidmatan awam. -

76. skim insurans kpd pengutkuasa

77. ETP

78. MBE

79. RMK-10

80. RMK-11

81. 7 garis penjawat awam 2013

81.1. memastikan perpaduan nasional dan jati diri nasional diperkukuhkan

81.2. menguruskan ekonomi dengan bijak

81.3. melaksanakan segala ketetapan dlm bajet 2013 secara lancar dan berkesan

81.4. meneruskan program transformasi negara

81.5. implementasi NBOS

81.6. mencapai sepenuhnya KPI menteri dan kementerian

81.7. meneruskan usaha menambahbaik sistem penyampaian kerajaan - Cepat Tepat Integriti

82. pewujudan pusat panggilan 1 Malaysia/ 1 Malaysia 1 call centre

82.1. Memudahkan komunikasi rakyat dengan agensi2 kerajaan melalui 1 nombor berhubungan 03-8000 8000

83. akta berkaitan rahsia kerajaan

84. international anti-corruption

85. academic board of garvenors

86. un committee of rights of child

87. un commision of

88. projek e-kasih

88.1. menang tempat pertama anugerah perkhidmatan awam pbb

89. program inap desa homestay

89.1. menang anugerah inovasi sektor awam pbb - pelancongan sedunia

90. misi keamanan PBB

91. Konflik filipina-bangsamoro

91.1. msia menyeltaraskan kerangka perjanjian damai

92. CAPAM

92.1. pengerusi bergilir2 setiap 2 tahun

92.2. msia menjadi pengerusi pada 1998, 2014, 2016

92.3. 18-20 ogos 2016

92.3.1. tema "inovasi suatu kemestian dalam perkhidmatan awam'

92.3.1.1. serentak dengan NBOS international week

93. Ahli lembaga eksekutif unesco 2015-2019

94. pemukiman pertama ketua2 perkhidmatan awam asean

95. tuan rumah embec seummit dan cogam 2020

96. projek borneo

96.1. 35 projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah

96.1.1. menggunakan peruntukan pembangunan daripada kerajaan Pusat termasuk jalan raya di Papar dan Donggongon.

97. Majlis Keselamatan Negara

97.1. pengisytiharan kawasan keselamatan

98. Pota

99. Sosma

100. Proklamasi Darurat

101. POKA

102. Akta Hasutan

103. Koridor Raya Multimedia (MSC)

103.1. Aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia

103.1.1. Tele-Perubatan

103.1.2. Pusat Penyelidikan Research & Development (R&D)

103.1.3. Kad Pintar Pelbagai Guna

103.2. diumumkan oleh Datuk Seri Dr. Mahathir semasa merasmikan Persidangan Multimedia Asia pada 1 Ogos 1996.

103.3. bertujuan menarik syarikat-syarikat dengan pengecualian cukai syarikat sementara serta kemudahan-kemudahan lain seperti internet yang laju dan lokasinya yang berkedekatan dengan lapangan terbang antarabangsa.

103.4. Perbadanan Pembangunan Multimedia (Multimedia Development Corporation MDEC) juga ditubuhkan semata-mata untuk menyelia perkembangan MSC.

103.4.1. ditubuhkan pada tahun 1996 bagi menerajui dasar, polisi dan piawaian Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dan multimedia serta memantau pembangunan Koridor Raya Multimedia atau kini lebih dikenali sebagai MSC Malaysia.

103.4.2. MSC Malaysia merupakan asas bagi membantu perkembangan perusahaan kecil dan sederhana di dalam bidang Teknologi Maklumat selain menggalakkan pelaburan syarikat-syarikat global ICT bagi memajukan industri digital and kreatif di Malaysia.

103.4.2.1. MSC Malaysia merupakan inisiatif Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) nasional yang diwujudkan bagi menarik syarikat-syarikat antarabangsa yang berasaskan teknologi ke Malaysia, selain memajukan industri ICT tempatan. Dengan sokongan sepenuhnya dari Kerajaan Malaysia, MSC Malaysia telah memacu transformasi negara ke arah k-ekonomi lebih sedekad yang lalu. MSC Malaysia adalah gerbang anda ke industri ICT Malaysia dan serantau. Untuk maklumat lanjut, sila layari http://www.mscmalaysia.my

103.4.3. Pada tahun 2011, 15 tahun selepas pelancaran MSC Malaysia, MDeC telah dimandatkan untuk memacu peralihan negara ke arah pembangunan ekonomi digital bagi mencapai visi 2020, melalui inisiatif Digital Malaysia, oleh Perdana Menteri Malaysia. Digital Malaysia secara rasminya telah dilancarkan pada tahun berikutnya iaitu pada 2012 sebagai program transformasi negara bagi mencapai matlamat tersebut.

103.4.3.1. Berasaskan tiga teras strategik, Digital Malaysia adalah perkembangan susulan dari landasan yang telah dibina pada awalnya untuk MSC Malaysia. Ianya akan menghasilkan pendapatan, meransang keberkesanan serta meningkatkan taraf hidup, melalui pelbagai inisiatif ICT yang akan mempertingkatan hubungan dan membantu kerajaan, para peniaga dan rakyat melalui ekosistem digital yang berteraskan permintaan.

103.4.4. Visi MDEC 1) Pemimpin di era informasi

103.4.4.1. Membentuk persekitaran canggih yang bertaraf dunia

103.4.4.2. Menarik dan memajukan syarikat antarabangsa berteknologi canggih

103.4.4.3. Membantu pemindahan pengetahuan dan penghasilan pendapatan

103.4.4.4. Membangunkan organisasi berprestasi dan mempunyai nilai yang tinggi

103.4.5. Misi

103.4.5.1. Merealisasikan impian negara untuk menjadi hub global dan lokasi pilihan bagi industri ICT dan multimedia dalam bidang inovasi, perkhidmatan dan operasi.

103.4.6. Program

103.4.6.1. E-Usahawan

103.5. Digital Malaysia

103.5.1. Digital Malaysia yang juga merupakan sebahagian daripada Agenda Transformasi Kebangsaaan bertujuan untuk menjana pendapatan serta meningkatkan kualiti kehidupan dan produktiviti melalui pembangunan dan penggunaan pelbagai inisiatif ICT.

103.5.2. Aspirasi dan matlamat Digital Malaysia adalah:

103.5.2.1. 1) Meningkatkan sumbangan ekonomi kepada Pendapatan Negara Kasar (GNI) dengan nilai lebih RM294 billion daripada 10.5% pada 2010 kepada 17& pada 2020

103.5.2.2. 2) Meningkatkan Produktiviti dan Kualiti Kehidupan melalui:

103.5.2.3. 3) Peningkatan kedudukan negara dalam Ranking Ekonomi Digital EIU (Economist Intelligence Unit) daripada kedudukan ke-36 pada 2010 kepada kedudukan ke-20 teratas menjelang tahun 2020.

103.5.2.4. 4) Sumbangan kepada kedudukan negara dalam IMD's (International Institute of Management Development) World Competitiveness Scoreboard daripada kedudukan ke-14 pada 2012 kepada kedudukan ke-10 teratas daripada 59 buah negara menjelang tahun 2020.

103.5.3. tiga strategik utaman telah dirangka bagi membangunkan ekonomi digital negara:

103.5.3.1. 1) Teras strategik pertama iaitu menjana ekonomi digital negara daripada berasakan pembekalan kepada permintaan di mana pengurusan sumber difokuskan dalam menjana aktiviti berteraskan permintaan pasaran atau (supply to demand);

103.5.3.2. 2) Teras strategik kedua iaitu mengubah corak sikap pengguna internet tempatan daripada pengguna (consuer) kepada pembuat (producer) atau (consumption to production);

103.5.3.3. 3) Teras strategik ketiga iaitu meningkatkan daya saing Malaysia daripada sebuah negara yang "low-knowledge added" kepada sebuah negara yang "high-knowlegde added".