Організми і середовище існування

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Організми і середовище існування by Mind Map: Організми і середовище існування

1. Водне

1.1. Екологічні групи водойм

1.1.1. Нектон

1.1.2. Планктон

1.1.3. Бентос

1.1.4. Нейстон

2. Грунтове

2.1. Мешканці грунту

2.1.1. Мегафауна

2.1.2. Більш крупні

2.1.3. Членистоногі

2.1.4. Дрібні

3. Наземно-повітряне

3.1. Представники

3.1.1. Ведмідь

3.1.2. Собака

3.2. Основні показники

3.2.1. Газовий склад атмосфери

3.2.2. Температура

3.2.3. Вологість

3.2.4. Освітленість

4. Організм як середовище існування

4.1. Типи симбіозу

4.1.1. Коменсалізм

4.1.1.1. Дерево, покрите іншими рослинами

4.1.2. Паразитизм

4.1.2.1. Гриби, що виснажують дерево.

4.1.3. Муталізм

4.1.3.1. Дрозди поїдають бліх на імпалі