Arvu absoluutväärtus ja vastandarv.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Arvu absoluutväärtus ja vastandarv. by Mind Map: Arvu absoluutväärtus ja vastandarv.

1. Arvu absuluutväärtus.

2. Absoluutväärtus on positiivse arvu ja nulli korral arv ise ning negatiivse arvu absoluutväärtuseks on selle arvu vastandarv.

3. Arvu absoluutväärtus on seda arvu arvteljel kujutava punkti kaugus nullpunktist.

4. Vastandarvud on arvud, mis erinevad ainult märgi poolest. Arvu 0 vastandarvuks on arv 0 ise.

5. Vastandarv – arv, mille summa on antud arvuga 0.

6. Vastandarvud on arvud, mis erinevad ainult märgi poolest.

7. Kasutatud materjal..

7.1. https://annaabi.ee/[email protected]

7.2. http://www.matemaatika.edu.ee/sisu/0002/index.html

7.3. http://www.matemaatika.edu.ee/sisu/0190/index.html

8. Vastandarv.

9. Näited.

10. Arvu 6 vastandarv on -6

11. Arvu -8 absuluutväärtus on 8

12. Arvu 4 absuluutväärtus on 4

13. Arvu -9 vastandarv on 9