NAUCZYCIEL

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NAUCZYCIEL by Mind Map: NAUCZYCIEL

1. DYDAKTYKA

1.1. Spontaniczność

1.2. Potrafi utrzymać skupienie wśród dzieci

1.3. Indywidualne podejście

1.4. Potrafi zmotywować i zainteresować tematem zajęć

1.5. Umie współpracować z rodzicami

2. TECHNOLOGICZNE

2.1. Obsługa urządzeń elektronicznych

2.2. Znajomość programów

2.3. Umiejętność korzystania z internetu i jego zasobów

2.4. Znajomość trendów technologicznych związanych z edukacją

2.5. Umiejętność tworzenia własnych materiałów dydaktycznych związanych z nowymi technologiami

3. PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNE

3.1. Umiejętność współpracy z dziećmi

3.2. Otwartość na nowe technologie

3.3. Twórcze podejście do zajęć

3.4. Dobra organizacja pracy własnej i dzieci

3.5. Potrzeba ciągłego rozwoju

3.6. Elastyczność

3.7. Charyzma

3.8. Otwartość na zmiany

4. CECHY CHARAKTERU

4.1. Cierpliwy

4.2. Stanowczy

4.3. Przekonujący

4.4. Obiektywny

4.5. Samodzielny

4.6. Wrażliwy