Missie en visie DE KADE - SPERMALIE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Missie en visie DE KADE - SPERMALIE by Mind Map: Missie en visie DE KADE - SPERMALIE

1. missie

1.1. antwoorden op vragen van personen met handicap

1.1.1. auditieve/visuele stoornis

1.1.2. autismespectrumstoornis

1.1.3. ontwikkelingsstoornis

1.1.4. complexe leerstoornis

1.1.5. taal- en spraakstoornis

1.1.6. gedrags- en emotionele stoornissen

1.2. dialooggestuurde ondersteuning

1.2.1. Kaderplan - IDO

1.2.2. netwerken

1.2.3. vergaderingen - overleg - MDO's

2. Visie

2.1. Specifieke expertise

2.1.1. in dialoog

2.1.2. optimaal ontwikkelen en ontplooien

2.1.3. kwaliteit van bestaan

2.1.4. volwaardig burgerschap

2.1.5. handicapspecifieke expertise

2.2. intens samenwerken

2.2.1. MDT's

2.2.1.1. meervoudige partijdigheid

2.2.2. levenskwaliteit verbeteren

2.2.2.1. kwaliteit ondersteuning en bestaan

2.2.2.2. ondersteuning-op-maat

2.2.2.3. handicapspecifieke expertise

2.2.2.4. MDO's

2.2.2.5. gebruiker in relatie met omgeving

2.2.2.6. continuüm ondersteuningsvormen

2.2.2.7. principe volwaardig burgerschap

2.2.2.8. permanent, lerend, groeiend netwerk

2.2.2.9. deskundige medewerkers

2.2.2.10. samenwerken

2.2.3. kwaliteitsvolle samenwerking van organisatie met werknemer

2.2.3.1. concreet maken doelstellingen/waarden

2.2.3.2. duidelijke organisatiestructuur

2.2.3.3. proactieve ondersteuning

2.2.3.4. individuele belangen vs. organisatiebelangen

2.2.3.5. klantvriendelijk

2.2.3.6. duidelijk en toeganklijk beleid

2.2.3.7. uitgewerkt vormingsbeleid

2.2.4. kwaliteitsvolle samenwerking van organisatie met gebruiker

2.2.4.1. duidelijke organisatiestructuur

2.2.4.2. klantvriendelijk

2.2.4.3. grote zorg om gebruiker te betrekken

2.2.4.4. soepel, vraaggestuurd aanbod

2.2.4.5. IDO

2.2.4.5.1. verstaanbaar en duidelijk

2.3. waarden

2.3.1. verwachtingen

2.3.2. kernwaarden

2.3.2.1. respect hebben

2.3.2.2. samenwerken

2.3.2.3. betrokken zijn

2.3.2.4. empowerend werken

2.4. maatschappijvisies

2.4.1. integratie

2.4.1.1. specifieke ondersteuningsvraag

2.4.1.2. betrekken maatschappelijk leven

2.4.2. normalisatie

2.4.2.1. positief gewaardeerde plaats

2.4.3. emancipatie

2.4.3.1. gerichte aandacht zelfstandigheid

2.4.3.2. zelfontplooiing