Hoofdstuk 1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hoofdstuk 1 by Mind Map: Hoofdstuk 1

1. Paragraaf 4

1.1. Koopkracht:

1.2. De hoeveelheid goederen en diensten die met je inkomen kunt kopen.

1.3. Welvaart

1.4. De mate waarin je je behoeften kunt voorzien.

1.5. Zelfvoorziening

1.6. Zelf producten maken waarmee je voorziet in je eigen behoeften.

1.7. Formule:

1.7.1. Nieuw - oud : oud x 100% = stijging/daling in %

2. Paragraaf 3

2.1. Formule:

2.1.1. Bedrag dat je nodig hebt : Aantal maanden = Reservering per maand.

2.2. Begroting:

2.3. Overzicht van je komende verwachtte inkomsten uit uitgaven voor de komende periode.

2.4. Budgetteren:

2.5. Het maken van een begroting, daarbij stem je de uitgaven af op de inkomsten.

2.6. Nibud

2.7. Nationaal Instituut voor budgetvoorlichting. Het Nibud geeft voorlichting over hoe je kunt rond komen met je inkomen.

2.8. Reserveren

2.9. Geld opzij zetten (sparen) om hier later onverwachte of grote uitgaven mee te betalen.

3. Paragraaf 2

3.1. Prioriteiten stellen:

3.2. Vast stellen welke uitgaven het belangrijkste voor je zijn.

3.3. Formule:

3.3.1. Wat : waarvan x 100% = ..... %

4. Paragraaf 1

4.1. Formule:

4.1.1. Aantal : 100 x % OF kommagetal x aantal

4.1.2. Bedrag -  € 5 x 52 : 12 = €21,67

4.1.3. Periode - Week x 52 (jaar) : 12 = maand

4.2. Inkomensvormen:

4.3. Overdrachtsinkomen = Zakgeld, uitkeringen.

4.4. Bezit = Rente, huur.

4.5. Arbeid = Loon.