Hoofdstuk 1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hoofdstuk 1 by Mind Map: Hoofdstuk 1

1. Paragraaf 1,1

2. Inkomensvormen

2.1. Arbeid: Loon

2.2. Bezit: Rente,huur

2.3. overdrachtsinkomen: zakgeld uitkeringen

3. Paragraaf 1,2

3.1. Prioriteiten stellen: Vaststellen welke uitgaven het belangrijkst voor je zijn

4. Paragraaf 1,3

4.1. Budgetteren: het maken van een begroting daarbij stem je de uitgaven af op de inkomsten

4.2. begroting: een overzicht van je verwachte inkomsten en uitgaven voor de komende periode

4.3. Nibud: Nationaal instituut voor budgetvoorlichting. het Nibud geeft voorlichting over hoe je kunt rondkomen met je inkomen

4.4. Reserveren: Geld opzij zetten (sparen) om hier later onverwachte of grote uitgaven mee te betalen

5. Paragraaf 1.4

5.1. Koopkracht: De hoeveelheid goederen en diensten die je met je inkomen kunt kopen

5.2. welvaart: De mate waarin je in je behoeften kunt voorzien

5.3. Zelfvoorziening: Zelf producten maken waarme je voorziet in je eigen behoeften

6. Formules

6.1. Nieuw-oud: oud x 100%= stijging of daling in procenten

6.2. Bedrag dat je nodig hebt: aantal maanden= reservering per maand

6.3. wat:waarvan x 100% =  00%

6.4. Aantal: 100 x %=

6.5. week x 52 : 12 = maand

6.5.1. maand : 12 x 52 = week