Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Tunnista oppimisen esteitä by Mind Map: Tunnista oppimisen esteitä
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Tunnista oppimisen esteitä

Apua webistä

Vaasan yliopisto

Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa - ESOK

www.opioppimaan.fi

YLE - OpettajaTV, oppimisympäristöt käyttöön

Opettajan luomat esteet

Opettajan oppimiskäsitys ja käyttöteoria

Alkeelliset opetusmenetelmät

Aidon vuorovaikutuksen puuttuminen

Esim. behavioristinen oppimiskäsitys ei juuri tue monimuotoista oppimista, http://wwwedu.oulu.fi/okl/lo/kt2/wwwpro.htm, http://www.cs.helsinki.fi/group/vertti/vertti/verope3.shtml, http://verkkoluotsi.chydenius.fi/salatutsivut/pedagoginen/oppimiskasitys.html

Kulttuurin tuoma lasti

Aikataulu epärealistinen, Mitoitus pielessä, http://www.oulu.fi/w5w/tyokalut/opstyo/mitoitus.html, Osaamistavoitteet epärealistiset suhteessa käytettävään aikaan

Osaamistavoitteet epärealistiset suhteessai opiskelijoiden lähtötietoihin, http://www.oulu.fi/opetkeh/pdf/opetuksen_perusasiat_kansio_a.pdf

Osaamistavoitteita ei ole edes (selkeästi) kuvattu, http://www.lut.fi/fi/lut/studies/learningcentre/report/Documents/lo_fi.html

Opetustilanne

Oppimisympäristö

FYYSINEN - oppimisympäristö tilana ja rakennuksena

SOSIAALINEN - oppimisympäristö vuorovaikutuksena (ryhmädynamiikka, vuorovaikutus, sosiaaliset taidot)

DIDAKTINEN - oppimisympäristö oppimista tukevana ympäristönä (mitä - miten - miksi)

TEKNINEN - oppimisympäristö opetusteknologiana (tietotekniikka, AV ym. opetuksessa)

PAIKALLINEN - oppimisympäristö paikkoina ja tiloina

Manninen et al. Oppimista tukevat ympäristöt - johdatus oppimisympäristöajatteluun. Manninen: "Oppimisympäristöajattelu on itse asiassa “vastakohta” opetussuunnitelmakeskeiselle ajattelulle, jossa esimerkiksi opittava asia pilkotaan 45 minuutin paloihin. Oppimisympäristö-ajattelussa suositaan kokonaisuuksia, ongelmalähtöisyyttä, tutkivaa ja yhteisöllistä oppimista"

http://verkkoseminaari.wordpress.com/2007/12/21/oppiminen-on-kokonaisvaltainen-prosessi-kaikissa-ymparistoissa/

http://verkkokauppa.oph.fi/9789521334382

Opiskelijan oppimisen esteet

Konkreettiset

Lukihäiriö

ADHD

Työ tai harrastus, joka vie kaiken ajan

Vammaisuus

Stressi

Uupumus, burn out

Masennus, muut mielenterveyshäiriöt

Aspergerin oireyhtymä

Näkö

Jännittäminen

Lukemisen hitaus

Alitajuiset

Motivaatio

Kiinnostus

Negatiiviset kokemukset

Suunnitelman puute, ajautuminen

Ei pidä aiheesta

Aiheeseen sopimaton oppimisstrategia

Itsetunto ja asenne- "en kuitenkaan opi enkä pärjää..."

Puutteita sosiaalisissa taidoissa

Miten auttaa

Keinoja opiskelijalle

Ajankäytön hallinta

Suunnitelmallisuus

Harrastukset ja ystävät auttavat jaksamaan ja helpottavat stressiä

Lukunopeuden kehittäminen

tietotekniikan mahdollisuudet (helppokäytötoiminnot, lukuohjelmat, oikoluku, teksitintunnistus, helposti luettavat fontit+värit...)

Opettajan keinoja

Opintojen ohjaus

Aktivoivat ja monipuoliset opetusmenetelmät, Visuaalinen, Auditiivinen, Kinesteettinen, Onko totta, http://www.skepsis.fi/lehti/2006/2006-3-austin.html, VAK testin tekeminen sai tyrmäävän vastaanoton kurssillani syksyllä, pidettiin ajan hukkana ja huuhaana, TULOS: V:13, A:3, K:5

Coaching

Fasiliteetin ongelmat

Huonot laitteet

Kirjat ja muu info puuttuu

Ei järjestetty aikaa oppimiseen

Opetus ei kokonaisuutena ole koordinoitua

Ei ohjausta ja tukea opiskeluun

Tilat eivät sovellu aktiiviseen oppimiseen