Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Tunnista oppimisen esteitä by Mind Map: Tunnista oppimisen esteitä
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Tunnista oppimisen esteitä

Apua webistä

Vaasan yliopisto

Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa - ESOK

www.opioppimaan.fi

YLE - OpettajaTV, oppimisympäristöt käyttöön

Opettajan luomat esteet

Opettajan oppimiskäsitys ja käyttöteoria

Opetustilanne

Oppimisympäristö

FYYSINEN - oppimisympäristö tilana ja rakennuksena

SOSIAALINEN - oppimisympäristö vuorovaikutuksena (ryhmädynamiikka, vuorovaikutus, sosiaaliset taidot)

DIDAKTINEN - oppimisympäristö oppimista tukevana ympäristönä (mitä - miten - miksi)

TEKNINEN - oppimisympäristö opetusteknologiana (tietotekniikka, AV ym. opetuksessa)

PAIKALLINEN - oppimisympäristö paikkoina ja tiloina

Manninen et al. Oppimista tukevat ympäristöt - johdatus oppimisympäristöajatteluun. Manninen: "Oppimisympäristöajattelu on itse asiassa “vastakohta” opetussuunnitelmakeskeiselle ajattelulle, jossa esimerkiksi opittava asia pilkotaan 45 minuutin paloihin. Oppimisympäristö-ajattelussa suositaan kokonaisuuksia, ongelmalähtöisyyttä, tutkivaa ja yhteisöllistä oppimista"

Opiskelijan oppimisen esteet

Konkreettiset

Alitajuiset

Miten auttaa

Keinoja opiskelijalle

Opettajan keinoja

Fasiliteetin ongelmat

Huonot laitteet

Kirjat ja muu info puuttuu

Ei järjestetty aikaa oppimiseen

Opetus ei kokonaisuutena ole koordinoitua

Ei ohjausta ja tukea opiskeluun

Tilat eivät sovellu aktiiviseen oppimiseen