Tunnista oppimisen esteitä

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tunnista oppimisen esteitä by Mind Map: Tunnista oppimisen esteitä

1. Apua webistä

1.1. Vaasan yliopisto

1.2. Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa - ESOK

1.3. www.opioppimaan.fi

1.4. YLE - OpettajaTV, oppimisympäristöt käyttöön

2. Opettajan luomat esteet

2.1. Opettajan oppimiskäsitys ja käyttöteoria

2.1.1. Alkeelliset opetusmenetelmät

2.1.2. Aidon vuorovaikutuksen puuttuminen

2.1.3. Esim. behavioristinen oppimiskäsitys ei juuri tue monimuotoista oppimista

2.1.3.1. http://wwwedu.oulu.fi/okl/lo/kt2/wwwpro.htm

2.1.3.2. http://www.cs.helsinki.fi/group/vertti/vertti/verope3.shtml

2.1.3.3. http://verkkoluotsi.chydenius.fi/salatutsivut/pedagoginen/oppimiskasitys.html

2.1.4. Kulttuurin tuoma lasti

2.1.5. Aikataulu epärealistinen

2.1.5.1. Mitoitus pielessä

2.1.5.1.1. http://www.oulu.fi/w5w/tyokalut/opstyo/mitoitus.html

2.1.5.2. Osaamistavoitteet epärealistiset suhteessa käytettävään aikaan

2.1.6. Osaamistavoitteet epärealistiset suhteessai opiskelijoiden lähtötietoihin

2.1.6.1. http://www.oulu.fi/opetkeh/pdf/opetuksen_perusasiat_kansio_a.pdf

2.1.7. Osaamistavoitteita ei ole edes (selkeästi) kuvattu

2.1.7.1. http://www.lut.fi/fi/lut/studies/learningcentre/report/Documents/lo_fi.html

2.2. Opetustilanne

3. Oppimisympäristö

3.1. FYYSINEN - oppimisympäristö tilana ja rakennuksena

3.2. SOSIAALINEN - oppimisympäristö vuorovaikutuksena (ryhmädynamiikka, vuorovaikutus, sosiaaliset taidot)

3.3. DIDAKTINEN - oppimisympäristö oppimista tukevana ympäristönä (mitä - miten - miksi)

3.4. TEKNINEN - oppimisympäristö opetusteknologiana (tietotekniikka, AV ym. opetuksessa)

3.5. PAIKALLINEN - oppimisympäristö paikkoina ja tiloina

3.6. Manninen et al. Oppimista tukevat ympäristöt - johdatus oppimisympäristöajatteluun. Manninen: "Oppimisympäristöajattelu on itse asiassa “vastakohta” opetussuunnitelmakeskeiselle ajattelulle, jossa esimerkiksi opittava asia pilkotaan 45 minuutin paloihin. Oppimisympäristö-ajattelussa suositaan kokonaisuuksia, ongelmalähtöisyyttä, tutkivaa ja yhteisöllistä oppimista"

3.6.1. http://verkkoseminaari.wordpress.com/2007/12/21/oppiminen-on-kokonaisvaltainen-prosessi-kaikissa-ymparistoissa/

3.6.2. http://verkkokauppa.oph.fi/9789521334382

4. Opiskelijan oppimisen esteet

4.1. Konkreettiset

4.1.1. Lukihäiriö

4.1.2. ADHD

4.1.3. Työ tai harrastus, joka vie kaiken ajan

4.1.4. Vammaisuus

4.1.5. Stressi

4.1.6. Uupumus, burn out

4.1.7. Masennus, muut mielenterveyshäiriöt

4.1.8. Aspergerin oireyhtymä

4.1.9. Näkö

4.1.10. Jännittäminen

4.1.11. Lukemisen hitaus

4.2. Alitajuiset

4.2.1. Motivaatio

4.2.2. Kiinnostus

4.2.3. Negatiiviset kokemukset

4.2.4. Suunnitelman puute, ajautuminen

4.2.5. Ei pidä aiheesta

4.2.6. Aiheeseen sopimaton oppimisstrategia

4.2.7. Itsetunto ja asenne- "en kuitenkaan opi enkä pärjää..."

4.2.8. Puutteita sosiaalisissa taidoissa

5. Miten auttaa

5.1. Keinoja opiskelijalle

5.1.1. Ajankäytön hallinta

5.1.2. Suunnitelmallisuus

5.1.3. Harrastukset ja ystävät auttavat jaksamaan ja helpottavat stressiä

5.1.4. Lukunopeuden kehittäminen

5.1.5. tietotekniikan mahdollisuudet (helppokäytötoiminnot, lukuohjelmat, oikoluku, teksitintunnistus, helposti luettavat fontit+värit...)

5.2. Opettajan keinoja

5.2.1. Opintojen ohjaus

5.2.2. Aktivoivat ja monipuoliset opetusmenetelmät

5.2.2.1. Visuaalinen

5.2.2.2. Auditiivinen

5.2.2.3. Kinesteettinen

5.2.2.3.1. Onko totta

5.2.3. Coaching

6. Fasiliteetin ongelmat

6.1. Huonot laitteet

6.2. Kirjat ja muu info puuttuu

6.3. Ei järjestetty aikaa oppimiseen

6.4. Opetus ei kokonaisuutena ole koordinoitua

6.5. Ei ohjausta ja tukea opiskeluun

6.6. Tilat eivät sovellu aktiiviseen oppimiseen