Sumbangan Tamadun Islam

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sumbangan Tamadun Islam by Mind Map: Sumbangan Tamadun Islam

1. Ilmu

1.1. Lahir ramai cendekiawan Islam yang dikagumi serata dunia seperti Ibnu Sina, Ibnu Khaldun,Al-Farabi, Al-Khawarizmi dan ramai lagi.

1.2. Tokoh-tokoh ini memperkenalkan ilmu-ilmu baru seperti Ibnu Sina bidang perubatan, karya perubatan beliau telah dibukukan dan bertajuk Al- Qanun Fit Tib atau Canon of Medicine. Karya beliau menjadi rujukan untuk banyak pihak perubatan sehingga sekarang.

2. Ekonomi

2.1. Pengharaman riba' dan pengenalan sistem zakat.

2.2. zaman khalifah Umar Al-Khattab,beliau memperkenalkan sistem Baitul Mal.

2.3. Sistem mata wang dinar emas dan perak berunsur arab islam diperkenalkan pada Zaman Bani Umaiyah.

3. Politik

3.1. Piagam Madinah merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia.

3.2. Madinah dijadikan sebagai Negara Islam Pertama.

3.3. Dasar Negara Islam Madinah mempersaudarakan 2 penduduk iaitu Muhajirin dari Makkah dan Ansar penduduk tetap Madinah.

4. Akidah

4.1. turunnya wahyu yang mewajibkan menyembah Allah yang Maha Esa

4.2. Penghapusan amalan penyembahan berhala.

4.3. Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman dan sunnah yang diamalkannya,wajib diikuti.

5. Sains dan Teknologi

5.1. Dalam bidang perubatan, Ibnu Sina merupakan tokoh pertama yang menemui ubat bius serta picagari.

5.2. Al-Jazani digelar bapa kejuruteraan Islam kerana sumbangan beliau dalam teknologi yang menggunakan kuasa air.