Ausiàs March

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ausiàs March by Mind Map: Ausiàs March

1. Els paisatges on se situa l'acció són del món medieval/feudal (castells, hostals...)

2. Vida

2.1. Segle XV

2.2. Va participar de la vida militar al servei del rei Alfons el Magnànim.

2.3. Va ser nomenat falconer reial.

2.4. 1424: es retirà de la vida militar per tornar a Gandia i administrar les seves propietats, sobre les quals tenia un poder de senyor feudal.

2.5. Es casà dues vegades: Isabel Martorell (1437) i Joana Escorna (1443). No va tindre fills legítims però si fills naturals.

3. Obra

3.1. Consta de 128 poemes

3.2. Es pot separar en tres tipus de cants

3.2.1. Cants d'amor

3.2.1.1. El tema principal és l'amor

3.2.1.2. Parlar d'amor és parlar de la dona

3.2.1.2.1. Aquesta dona és idèntica en virtuds i defectes als altres éssers humans

3.2.1.2.2. La dona afronta les relacions amb l'home des de la doble prespectiva

3.2.1.3. S'organitzen en cinc senyals (cinc etapes en la vida de l'autor)

3.2.1.3.1. "Plena de seny"

3.2.1.3.2. "LLir entre cards"

3.2.1.3.3. Amor, amor"

3.2.1.3.4. "Oh, folla amor"

3.2.1.3.5. "Mon darrer bé"

3.2.2. Cants morals

3.2.2.1. Analitza els seus sentiments i les seves contradiccions

3.2.2.2. Poemes filosòfics adreçats a Déu

3.2.2.3. Escrits en segona persona

3.2.3. Cants de mort

3.2.3.1. Escrits en la velles

3.2.3.2. Veu la mort com l'alliberament del dolor

3.2.3.3. Tracten el destí de la dona en el més enllà i la justícia de Déu

3.2.3.4. Desemboca el Cant espirital

3.2.3.4.1. Invoca a Déu perquè l'ajudi a vèncer els seus dubtes i li atorgui la gràcia divina de la salvacio i la pau interior

3.2.3.5. Planyen la mort d'una sola dona i sense senyal: JOANA ESCORNA. El poeta se sent culpable de la seva mort

3.3. Les obres més importants són

3.3.1. "Veles e vents han mos desig complir"

3.3.2. "Si com lo taur se'n va fruit pel desert"

3.3.3. "No em pren així com al petit vailet"

3.4. Per què l'obra d'Ausiàs March es considera moderna?

3.4.1. Se separa de la poètica trobadoresca. Manté la mateixa estructura, però canvia la temàtica

3.4.2. Tracta d'una forma diferent a la dona, mostrant els seus defectes i remarcant les seves qualitats indescriptibles

3.4.3. Pren la mort de la seva esposa com a matèria poètica

3.4.4. Revela el nom d'una dama destruint el secret amorós.

3.4.5. Abandona la llengua provençal i escriu en català

3.4.6. Utilitza el JO POÈTIC

3.5. Teoria amorosa

3.5.1. 1. El poeta és el millor dels enamorats

3.5.2. 2. Amor no correspost

3.5.3. 3. No és capaç de manifestar el seu amor

3.5.4. 4. Decepció i desesperació el porta a rebutjar l'amor intel·lectual i afirma que l'amor carnal és l'única forma possible d'estimar

3.5.5. 5. Tristesa amorosa, sentiment de soledat. Es veu com una ànima en pena

3.5.6. 6. Desitja la mort, però també la tem ja que aquesta el separaria per sempre de la seva dama

4. Estil

4.1. La poesia d'Ausiàs March es mostra d'una banda culta.

4.1.1. Perquè hereda dels trobadors "l'expressió formal" de l'amor.

4.1.2. Per l'estil ric, elegant i exacte, lliure de tota servitud lingüística provençal.

4.1.3. Es caracteritza per trencar amb la tradició trobadoresca, i parlar del Jo en les seves poesies.

4.2. I per l'altra banda desimbolta sobretot per la utilització del lèxic i la sintaxi populars. I els elements que contribueixen a donar aquesta sensació són:

4.2.1. La presència constant d'objectes quotidians (pa, portes...).

4.2.2. Persontages que hi apareixen (també al món feudal: soldats, pobres, lladres,camperols...)

4.2.3. Sovint el poema és el desenvolupament d'una comparació inicial entre el poeta d'una banda i algun terme militar, marítim, mèdic...

4.2.4. Sol utilitzar increpacions i interrogacions per aconseguir l'aproximació entre l'autor i el lector.

5. Influències

5.1. Influències biogràfiques

5.1.1. La seva família és la primera de les seves influències, ja que el seu pare, era un poeta conegut.

5.1.2. Però és la pròpia vida sentimental de l'autor la que més va influir en la seva concepció amorosa.

5.1.2.1. Una de les seves relacions sentimentals va ser amb una monja, amb la qual va tenir el seu primer fill

5.1.2.1.1. El 1427 intervé en un procés de concubinatge amb la jove Lionor Alfonso.

5.1.2.1.2. El 1434 té un plet amb la jove Isabel Nomdedéu.

5.1.2.1.3. El 1437 és va casar amb Isabel Martorell.

5.2. Influències literàries

5.2.1. Els trobadors i autors medievals

5.2.1.1. La tradició dels últims models dels trobadors és el punt de partida de l'obra de March.

5.2.1.2. L'autor hi afegeix extensió i intensitat: expressa el seu amor i la seva naturalesa com a amador.

5.2.1.3. Evoluciona el predomini de la reflexió moral i religiosa.

5.2.1.4. El "jo" poètic és el protagonista d'una ficció sentimental.

5.3. Influència posterior

5.3.1. Aquesta influència comença amb la publicació per primera vegada dels poemes d'Ausiàs el 1539.

5.3.2. L'obra dels versos d'Ausiàs influència poetes contemporanis com ara: Josep M. López Picó, Carles Riba i Vicent Andrés Estellés.