KANALET E TRANSMETIMIT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KANALET E TRANSMETIMIT by Mind Map: KANALET E TRANSMETIMIT

1. Kabllor

1.1. Kabllo Kaoksiale

1.1.1. Eshte nje nga kabllot me te zakonshem dhe me te lire,perdoret per trasmetime me fuqi te ulet dhe largesi te vogel

1.2. Kabllo e Ciftezuar

1.2.1. STP

1.2.1.1. Perbehet nga 8 tela te ciftezuar dhe esht i izoluar, minimizon zhurmen elektrike interferencat elektromagnetike. Ka gjatesi transmetimi deri 100M ndersa brezi i transmetimit 10 -100 Mbps

1.2.2. UPT

1.2.2.1. Nuk eshte i izoluar dhe instalohet me lehte se STP pasi ka vetem nje mbulese,ne pjesen e jashtme ndodhen 4 ciftet e telave.Brezi i trnsmetimit 10-100Mbps gjatesia max 100M

1.3. Fibra Optike

1.3.1. Perdor drite per transmetimin e te dhenave kjo teknologji eshte e re dhe mjaft e kushtueshme,nepermjet tyre transmetohen me shpejtesi te madhe nje game te dhenash pa pasur deme ne to

2. Jokabllor

2.1. Valet radio

2.1.1. Perdoren per largesi te gjata komunikimi.Valet arrijne te kalojne nepermjet objekteve te ndryshme dhe me pas kapen nga marresi

2.2. Rrezet infra te kuqe

2.2.1. Jane nje nga format me te vjetra te komunikimit bazohet ne rrezatimin elektromagnetik.Eshte i pershtatshem per largesi te vogla

2.3. Mikrovalet

2.3.1. Perdoren ne mjediset e transmetimit wireless me nje perhapje te gjere ne mbar boten .Shumica e radareve perdorin mikrovalet por gjithashtu perdoren ne komunikimin celular

2.4. Bluetooth

2.4.1. Eshte kanal komunikimi jo kabllor per distanca te vogla deri ne 5M.Nepermjet kesaj teknologjie paisjet mund te lidhen me njera tjetren ne te njejten kohe