Ausiàs March

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ausiàs March by Mind Map: Ausiàs March

1. Vida

1.1. Neix el 1397 i mor el 1459

1.2. Fill d'una família de poetes i cavallers

1.3. Es va casar dues vegades

1.3.1. 1437, Isabel

1.3.2. 1443, Joana Escorna

2. Obra

2.1. Temàtica

2.1.1. Tradició trobadoresca

2.1.2. El·laboració d'una teoria amorosa

2.1.2.1. El poeta és el millor dels enamorats

2.1.2.2. És capaç de sentir un amor perfecte

2.1.2.3. Amor no correspost

2.1.2.4. Segons March, hi ha 3 tipus d'amor

2.1.2.4.1. Sensual o carnal

2.1.2.4.2. Humà

2.1.2.4.3. Intel·lectual o espiritual

2.2. Poesia

2.2.1. 128 poemes

2.2.2. Tingué una repercusió notable, ja que va fer que s'abandonés el provençal

2.2.3. Trencava el secret amorós, perquè revelava el nom de la dama

2.3. Estructura

2.3.1. Cants d'amor

2.3.1.1. Tema: Amor (dones)

2.3.1.2. Amor sensual i Amor intel·lectual

2.3.1.3. La dona és real, humana i individual

2.3.1.4. Una senyal, en la que es refereix a cada dona

2.3.1.4.1. Hi ha 5 senyals:

2.3.2. Cants espirituals

2.3.2.1. Adreçat a Déu

2.3.2.2. Escrit en segona persona

2.3.2.3. Considerat com un dels poemes més importants de la literatura en valencià.

2.3.3. Cants morals

2.3.3.1. Basats en una tradició filosòfica d'Aristòtil i Sant Tomàs

2.3.3.2. Anàlisi del seus sentiments i les seves contradiccions

2.3.4. Cants de mort

2.3.4.1. No és exclusiu d'aquest cicle

2.3.4.2. Dedicades a plànyer la mort d'una sola dona i sense senyal

2.3.4.3. Poeta reflexiona sobre la mort d'una dona estimada

2.3.4.4. La destinatària sembla ser la seva segona esposa, Joana Escorna

2.4. Obres més importants

2.4.1. Veles e vents han mon desig complir

2.4.2. Si com lo taur se'n va fuit pel desert

2.4.3. No em pren com lo petit vailet març

3. Estil i llengua:

3.1. Primer líric que fa sevir el català.

3.2. L'ús de la llengua catalana, representa un trencament. El seu estil s'allunya també del virtuosisme tècnic i deIs elements que conformen la bellesa formal d'uns poemes tradicionals

3.3. ​En la mesura que cada cicle té una solida coherència interna, pot ser considerat com un immens poema.

3.4. La poesia d'Ausiàs March es mostra d'una banda culta:

3.4.1. Perquè hereta dels trobadors "l'expressió formal" de l'amor: "senhal".

3.4.2. Per l'estil ric, elegant i exacte, lliure de tota servitud lingüística provençal.

3.5. I d'altra banda per la utilització del lèxic i la sintaxi populars. Els elements que contribueixen a donar esta sensació són:

3.5.1. La presència constant d'objectes quotidiants (pa, portes, forn...)

3.5.2. Els paisatges on se situa l'acció són del món medieval/feudal (castells, hostals, ciutats en festes, mar amb vent...)

3.5.3. Personatges que hi apareixen (també del món feudal: soldats, vilets, pobres, lladres, camperols, malalts...).

3.5.4. Sovint el poema és el desenvolupament d'una comparació inicial entre el poeta d'una banda i algun terme militar, marítim, mèdic, etc.

3.5.5. Sol utilitzar increpacions i interrogacions per aconseguir l'aproximació entre l'autor i el lector

4. Influència

4.1. Ausiàs March va ser un poeta cèlebre tant en la seva vida com en la poesia catalana on va ésser molt notable.

4.2. Va influir en poetes com Joan Boscà, Pere Serafí i Joan Pujol, i també en poetes castellans com Garcilaso de la Vega,o Diego Hurtado de Mendoza .

4.3. Va influir perquè va deixar totalment de banda el provençal i va escriure en catala.

5. Altres

5.1. Video explicatiu de la seva obra i vida

5.2. La importància d'Ausiàs March