Ausiàs March

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ausiàs March by Mind Map: Ausiàs March

1. Teoria de l'amor cortès

1.1. L'amor comença pels sentits.

1.2. L'inici dels sentiments pels ulls

1.3. I aquest passa a l'amistat

1.4. I de l'amistat a l'amor, on hi trobem tres tipus:

1.4.1. Format per sis poesies dedicades a plànyer la mort d'una sola dona i sense senyal.

1.4.2. Sensual

1.4.2.1. Busca el plaer de la carn

1.4.2.2. És efímer

1.4.2.3. Deixa un buit que produeix dolor

1.4.3. Humà

1.4.3.1. Té com a finalitat la procreació

1.4.3.2. Per la part carnal rep

1.4.3.2.1. La caducitat

1.4.3.2.2. El dolor

1.4.3.3. per la part espiritual rep

1.4.3.3.1. La satisfacció d'una certa immortalitat: els fills.

1.4.4. Intel·lectual

1.4.4.1. S'adreça al bé

1.4.4.2. Busca

1.4.4.2.1. Virtuts

1.4.4.2.2. Saviesa

1.4.4.3. Porta a la felicitat

1.4.4.4. És immortal

1.4.4.5. Sols es pot aconseguir plenament a l'altra vida

2. Obra

2.1. Els Cants de Mort

2.1.1. La destinatària sembla ser la seva segona esposa, Joana Escorna

2.2. Els Cants  Morals

2.2.1. Estan basats en la tradició filosòfica d'Aristòtil i Sant Tomàs que el porta a pensar en els seus sentiments i les seves contradiccions.

2.3. Els Cants d'Amor

2.4. Podem dividir aquests cants en cinc senyals que corresponen a cinc etapes en la vida de l'autor.

2.4.1. Plena de Seny

2.4.1.1. Està compost per dinou poemes.

2.4.1.2. Són una mena de diàleg entre l'autor i una dama, a la qual proposa una relació més madura.

2.4.1.3. La dama no li respon. El poeta se sent fracassat

2.4.2. Llir entre Cards

2.4.2.1. Aquest cicle consta de trenta-cinc poemes, sembla que dirigits a , "dona Teresa".

2.4.2.2. El poeta considera l'amor com una absoluta contemplació.

2.4.2.3. Davant la resposta negativa de la dama, March es dut a una obsessió per la mort,

2.4.3. Amor,Amor

2.4.3.1. Dotze poemes formen part d'aquest nou cicle.

2.4.3.2. Desenganyat i vell, reconeix que el plaer intel•lectual no és suficient per assolir el plaer complet, l'amor pur.

2.4.3.3. No s'adreça directament a la dama, quan increpa o dialoga, ho fa amb "Amor" personificat.

2.4.4. Oh foll amor

2.4.4.1. Està format per deu poemes.

2.4.4.2. El poeta se sent pecador, deshonest i vil i, fins i tot, avergonyit, per això utilitza el senyal "foll", que s'oposa a l'amor pur, cantat o desitjat de les poesies anteriors.

2.4.4.3. Demana el perdó de Déu.

2.4.5. Mon darrer bé

2.4.5.1. Comprèn solament dues poesies adreçades, segons sembla, a una sola dama, de la qual s'enamorà quan l'autor ja era vell.

2.4.5.2. Aquest nou amor fa oblidar els mals passats.

2.5. El Cants Espirituals

2.5.1. Aquest cant, adreçat a Déu, és una llarga oració (224 versos), escrit en segona persona i és considerat com un dels poemes més importants de la literatura en valencià.

3. Poemes Importants

3.1. No em pren així com al petit vailet

3.2. Si com lo taur se'n va fruit pel desert

3.3. Veles e vent han mos desigs complir

4. Característiques de l'obra

4.1. Expressa els seus sentiments amb to directe i personal

4.2. El poeta i l'home són el mateix

4.3. Estructura de cançó (8 versos decasíl·labs cesurats a la 4 o la 6 amb una tornada de 4 versos on trobem el "senhal")

4.4. Revela el nom de la dama

4.5. Abandona el provençal, i escriu en llengua vulgar (català)

4.6. Pren la mort com a temàtica

4.7. Trenca amb la poesia trobadoresca

4.8. Es conserven 128 poemes, classificats segons la temàtica:

4.8.1. d'amor

4.8.2. de mort

4.8.3. morals

4.8.4. espirituals

4.9. Té una sensibilitat diferent que fa que la obra sigui moderna

5. Introducció

5.1. Neix a Gandia al voltant del 1400 i mor el 3 de març del 1459 a València (a l'edat d'uns 60 anys)

5.2. Es troba situat al segle XV

5.3. És considerat el millor poeta medieval de la literatura catalana i un dels més importants del Segle d'Or Valencià

5.4. Fill de poetes i cavallers

5.5. Participà en la vida militar, però es va retirar i li van donar el títol de falconer reial

5.6. Es casa dues vegades i no té descendència legítima, però sí fills naturals.

5.7. Remarca que la dona té virtuts i defectes i no la divinitza

6. Teoria amorosa

6.1. El poeta és el millor dels enamorats

6.2. Únicament ell pot sentir un amor pur i intel·lectual

6.3. Pateix un amor desigual o no correspost, que el manifesta en les obres

6.4. Sent nostàlgia i tristesa, desitja la mort i al mateix temps tem pel fet de separar-se de la dama

6.5. Cau en un sentiment de culpa i por al càstig vinculat a la mort (Cants de mort) i al de Déu (Cants espirituals)

6.6. Diu que el canal és l'única forma d'estimar

6.7. Converteix els tòpics de l'amor cortès en mètodes per reflexionar sobre la naturalesa humana.

7. Estil

7.1. Poesia introespectiva

7.1.1. Es mira a ell cap endins

7.1.2. Només parla d'ell

7.1.3. És egoista

7.1.4. Ús del jo poètic en ell vers: <<Jo sóc aquest>>

7.2. És pessimista

7.2.1. Ho expressa amb contrastos

7.2.2. Ho representa amb les formes:

7.2.2.1. Imatges tètriques amb les que es compara

7.2.2.1.1. malalts

7.2.2.1.2. morts

7.2.2.1.3. cadàvers

7.2.2.1.4. difunds

7.2.2.1.5. ...

7.2.2.2. Imatges marineres

7.2.2.2.1. el mar és símbol de trasbals

7.2.2.2.2. serveixen per expressar les lluites internes

7.2.2.3. Metàfores i comparacions

7.2.2.4. Comparació del jo el poeta amb personatges deficients i marginats