Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

SWOT by Mind Map: SWOT
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

SWOT

Sterke sider

Profesjonelle arrangørar

Mykje snø

Gode ski anlegg

Interesse

Ekstremsport

Svake sider

Soveplass (dersom det kjem mange)

Folk kjem pg konsertar (bråk)

Mangel på transport

Trusler

Usikker snømengde

Dårlig vær

Tilskodara

Mykje folk, kaos

Tjener lite peng

Muligheter

Meir kjent

Turistar