Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SWOT by Mind Map: SWOT

1. Sterke sider

1.1. Profesjonelle arrangørar

1.2. Mykje snø

1.3. Gode ski anlegg

1.4. Interesse

1.5. Ekstremsport

2. Svake sider

2.1. Soveplass (dersom det kjem mange)

2.2. Folk kjem pg konsertar (bråk)

2.3. Mangel på transport

3. Trusler

3.1. Usikker snømengde

3.2. Dårlig vær

3.3. Tilskodara

3.4. Mykje folk, kaos

3.5. Tjener lite peng

4. Muligheter

4.1. Meir kjent

4.2. Turistar