Les plantes

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Les plantes by Mind Map: Les plantes

1. Classificació

1.1. Té flor?

1.1.1. Planta amb flor

1.1.2. Planta sense flor

1.1.2.1. molsa

1.1.2.2. falguera

1.2. Li cauen les fulles?

1.2.1. planta de fulla perenne

1.2.2. planta de fulla caduca

1.3. Segons alçària i tija

1.3.1. arbre

1.3.2. herba

1.3.3. arbust

2. Funcions

2.1. nurtrició

2.2. relació

2.3. reproducció

3. Parts

3.1. de la planta

3.1.1. fulla

3.1.2. arrel

3.1.3. tija

3.1.4. flor

3.1.5. fruit

3.2. de la flor

3.2.1. pètals

3.2.2. estams

3.2.3. pistil

3.2.4. sèpals

3.3. de l'arrel

3.3.1. principal

3.3.2. arrels secundàries

3.3.3. pèls absorvents

3.4. de la fulla

3.4.1. pecíol

3.4.2. limbe

3.4.3. nervis

3.5. del fruit

3.5.1. pell

3.5.2. pinyol

3.5.3. polpa

4. usos

4.1. aliment

4.2. medicina

4.3. construcció

4.4. teixits

4.5. paper

4.6. tints

4.7. perfums

4.8. combustible