Gina Sneep OA3

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Gina Sneep OA3 by Mind Map: Gina Sneep OA3

1. POP's

1.1. periode 6

1.1.1. feedback

1.1.1.1. Evaluatie

1.2. periode 8

1.2.1. feedback

1.2.1.1. Evaluatie

1.3. periode 10

1.3.1. feedback

1.3.1.1. Evaluatie

2. STARRT's

2.1. feedback STARRT's

2.1.1. Gekregen feedback

2.1.1.1. STARRT nr. 1

2.1.1.2. STARRT nr. 2

2.1.2. Gegeven feedback

2.1.2.1. STARRT nr. 1

2.1.2.2. STARRT nr. 2

2.2. Wat heb ik hiervan geleerd?

3. Artikel ‘Zet jezelf centraal, reflectie werkt’

3.1. Persoonlijke mening

3.1.1. Gekregen feedback

3.2. Mening medestudent

3.2.1. Gegeven feedback

4. Examenproduct

4.1. Plan van aanpak

4.2. Reflectie