Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Kelly Parijs 3OAW by Mind Map: Kelly Parijs   3OAW
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Kelly Parijs 3OAW

POP's

POP's zijn persoonlijke ontwikkelingsplannen. Deze hebben we vanaf leerjaar 1 moeten maken en bij moeten houden. Dit is een handig hulpmiddel dat ons helpt bij de professionalisering van ons beroep.

Periode 6

Periode 8

Periode 10

Verslag 'Mijn functioneren als aankomend onderwijsassistent'

STARRT's

Vanaf leerjaar 1 maken we logboekverslagen (STARRT's). Ik bekijk twee STARRT's van een medestudent en geef hier feedback op. Ook laat ik twee STARRT's van mij aan een medestudent zien, hier krijg ik ook feedback op.

STARRT's van Jasmijn

Mijn STARRT's

Verslag 'Wat heb ik geleerd?'

Artikel: 'Reflectie werkt'

Vanuit de opleiding kregen we een artikel. Hier hebben een medestudent en ik onze mening over gegeven. Vervolgens gaven we feedback op elkaars mening.

Persoonlijke mening

Jasmijn's mening

Plan van aanpak

Voordat je met een examen begint maak je een plan van aanpak. Zodat we weten wat we precies gaan doen en hoe we dit gaan aanpakken.

Reflectieverslag

Als we het examen hebben uitgevoerd, maken we een STARRT reflectieverslag. Hierin kun je duidelijk melden wat er goed ging, wat er minder goed ging en wat je de volgende keer anders zou aanpakken.

Beoordeling