O meu portafolios como docente

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
O meu portafolios como docente by Mind Map: O meu portafolios como docente

1. Biografía Lingüística

1.1. plans de futuro

1.2. reflexións sobre a aprendizaxe

1.3. experiencias, necesidades e oportunidades

2. Presentación. Pasaporte de Linguas

2.1. Perfil de competencias lingüïsticas

2.2. Experiencias de aprendizaxe de idiomas e interculturais

2.3. Certificados

2.4. Expectativas docentes

3. Dossier con evidencias de aprendizaxe

3.1. Documentos auténticos

3.2. Grabacións en audio e vídeo

3.3. Listado de lecturas

3.4. Proxectos

3.5. Traballos realizados sobre competencias comunicativas

3.5.1. Língüísticas

3.5.1.1. Léxica

3.5.1.2. Gramatical

3.5.1.3. Semántica

3.5.1.4. Fonolóxica

3.5.1.5. Ortográfica

3.5.2. Sociolingüísticas

3.5.2.1. Expresións

3.5.2.2. Rexistro

3.5.2.3. Dialecto e acento

3.5.3. Pragmáticas

3.5.3.1. Discursiva

3.5.3.2. Funcional

4. Evaluación

4.1. Alumnado

4.2. Autoavaliación