gesgidenis

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
gesgidenis by Mind Map: gesgidenis

1. jager en versamelars

1.1. de jager

1.1.1. ze jagden met spiren

1.1.2. en met een bog

1.1.3. ze jagen op

1.1.3.1. ze jagden op bijna als

1.1.3.2. ze jagden op elanden

1.1.3.3. en op mamoeten

1.2. de versamelars

1.2.1. de versamelars veer samelden besen

1.2.2. en wortels

1.2.3. tamen kastanjes

1.2.4. en panestoelen

2. Egypte

2.1. goden

2.2. farao

2.3. tempels

2.4. boeren

2.5. slafen