Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
De cel by Mind Map: De cel

1. Cytoplasma

2. De celkern

3. Celorganellen

3.1. Endoplasmatisch Reticulum

3.1.1. RUW ER

3.1.2. GLAD ER

3.1.3. CISTERNEN

3.2. Golgi-apparaat

3.2.1. DICTYOSOMEN

3.2.2. GOLGI-CISTERNEN

3.2.3. GOLGI-BLAASJES

3.3. Lysosomen

3.3.1. VERTERINGSENZYMEN

3.4. Mitochondriën

3.4.1. CRISTAE

3.4.2. MATRIX

3.5. Plastiden

3.5.1. THYLAKOÏDEN

3.5.2. STROMA

3.5.3. GRANUM

3.6. Vacuolen

3.6.1. TONOPLAST

4. Vacuole

5. Plasmamembraan

5.1. Eenheidsmembraam =

5.2. Omsluit de cel

5.3. Suikermoleculen

5.4. Afsluiting

5.5. Selectieve stofuitwisseling

6. Glycocalix

6.1. Slijmachtig omhulsel

6.2. Dierlijke cellen

7. Endocytose

7.1. Endocytoseblaasje

7.1.1. Fagocytose

7.2. Pinocytose

8. Celwand