Lingua galega. Xéneros literarios

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lingua galega. Xéneros literarios by Mind Map: Lingua galega. Xéneros literarios

1. Xéneros literarios

1.1. Definición

1.1.1. Son o resultado de constatar a existencia dunha serie de características formais e temáticas comúns a un conxunto detextos literarios.

1.2. Tipos

1.2.1. Xénero lírico

1.2.1.1. Subxéneros

1.2.1.1.1. Canción

1.2.1.1.2. Égloga

1.2.1.1.3. Elexía

1.2.1.1.4. Epigrama

1.2.1.1.5. Himno

1.2.1.1.6. Oda

1.2.2. Xénero narrativo

1.2.2.1. Subxéneros

1.2.2.1.1. Conto

1.2.2.1.2. Epopea

1.2.2.1.3. Fábula

1.2.2.1.4. Lenda

1.2.2.1.5. Novela

1.2.3. Xénerio dramático

1.2.3.1. Subxéneros

1.2.3.1.1. Comedia

1.2.3.1.2. Entremés

1.2.3.1.3. Ópera

1.2.3.1.4. Traxedia

1.2.3.1.5. Traxicomedia

1.2.4. Xénero  didáctico

1.2.4.1. Subxéneros

1.2.4.1.1. Biografía

1.2.4.1.2. Crónica

1.2.4.1.3. Ensaio

1.2.4.1.4. Oratoria