A LITERATURA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
A LITERATURA by Mind Map: A LITERATURA

1. XÉNERO LÍRICO

1.1. Canción

1.1.1. EX: "Cántiga", de Manuel Curros Enríquez

1.2. Égloga

1.2.1. EX: "Égloga de Belmiro e Menigno", de Nicomédes Pastor Diaz

1.3. Elexía

1.3.1. EX: "Elexía de ausencia fonda", de Pura Vazquez

1.4. Epigrama

1.4.1. EX: Fábulas y epigramas, de Amador Montenegro y Saavedra

1.5. Imno

1.5.1. EX: "Os pinos", de Eduardo Pondal

1.6. Oda

1.6.1. EX: "Oda aos mariñeiros de Cangas", de Berdardino Graña

2. O XÉNERO NARRATIVO

2.1. Conto

2.1.1. EX: Dos arquivos do trasno, de Rafael Dieste

2.2. Epopea

2.2.1. EX: Os Eoas, de Eduardo Pondal

2.3. Fabula

2.3.1. EX: Fabulas y epigramas de Amador Montenegro y Saavedra

2.4. Lenda

2.4.1. EX: Lenda da cova da serpe

2.5. Novela

2.5.1. EX: Merlín e familia de Álvaro Cunqueiro

3. XÉNERO DRÁMATICO

3.1. Comedia

3.1.1. EX: O achado do Castro, de Manuel Núñez Singala

3.2. Entremés

3.2.1. EX: Entremés famoso sobre da pesca do río Miño, de Gabriel Feijoo de Araújo

3.3. Ópera

3.3.1. EX: O Mariscal, de Eduardo Rodríguez Losada-Rebellón

3.4. Traxedia

3.4.1. EX: O incerto señor don Hamlet, príncipe de Dinamarca, de Álvaro Cunqueiro

3.5. Traxicomedia

3.5.1. EX: Os vellos non deben de namorarse, de Castelao

4. XÉNERO DIDÁCTICO

4.1. Biografía

4.1.1. EX: Residente privilexiada, de Maria Casares

4.2. Crónica

4.2.1. EX: Crónica xeral (finais do século XIII, pricipios do XIV)

4.3. Ensaio

4.3.1. EX: Sempre en Galicia, de Castelao

4.4. Oratoria

4.4.1. EX: "Fálalles de nós", de Ramón Suárez Picallo