Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Kommunikation, videndeling og samarbejde by Mind Map: Kommunikation, videndeling og samarbejde
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Kommunikation, videndeling og samarbejde

Kommunikationskonventioner

Indskoling Eleverne kan anvende forskellige genrer fx sms og chat til kommunikation i undervisningen. Mellemtrin Eleverne kan vurdere og begrunde deres anvendelse af genrer og sprogkoder i kommunikationen med forskellige målgrupper. Udskoling Eleverne kender og behersker internettet og web 2.0's særlige kommunikationskonventioner i forhold til både afsender og modtagerpositioner.

Hvordan kan deltagerne i kommunikationen beskrives?

Hvad fortæller sprogstil og valg af symboler om afsender og modtager?

Hvordan tilpasser du din sprogstil, når du skriver i en sms eller i en chat?

Hvad er karakteristisk for de anvendte genrer?

Hvilke virkemidler bruges i kommunikationen?

Bevidsthed om identitet og hensigt i det virtuelle univers

Indskoling Eleverne kan fortælle, hvad de vil gøre, hvis de er i tvivl om en brugers identitet og hensigt på internettet. Mellemtrin Eleverne er kritisk vurderende over for brugeres hensigt og identitet i et virtuelt univers. Udskoling Eleverne kan begå sig i et virtuelt univers, hvor samtalepartneres identitet og hensigt kan være uvis.

Hvordan kan du færdes sikkert på nettet?

Hvad er kendetegnende ved en bestemt gruppe på nettet?

Hvad er netetik?

Hvordan sikrer du dig, at du kommunikerer med den person, du tror det er?

Hvad gør du, hvis du ikke ved om den du kommunikerer med er ærlig?

Offentliggørelse i det virtuelle univers

Indskoling Eleverne kan udgive til en præcist afgrænset del af internettet. Mellemtirn Eleverne kan redegøre for, hvorfor de offentliggør forskellige produkter på udvalgte steder på internettet. Udskoling Eleverne kan vurdere konsekvensen af at eksponere forskellige former ofor ytringer i det globale offentlige rum, som internettet udgør.

Hvad er personfølsom oplysning?

Hvordan ser du om dit produkt er offentliggjort?

Hvorfor vil du offentliggøre i netop det rum?

Hvordan passer dit produkt med rummet du offentliggør i?

Hvem kommer i det rum, du offentliggør i?

Selvstændig udvikling af kompetencer

Indskoling Elevne kan arbejde med mange forskelligt udformede internetsider og -tjenester. Mellemtrin Eleverne kan selvstændigt vælge og vurdere en nettjenestes udforming og sammenligne tjenestens muligheder med andre. Udskoling Eleverne kan udnytte og overføre kompetencer fra kendte brugergrænseflader og interaktionsformer til nye og derved selvstændigt udvikle it-kompetencer og it-dannelse.

Hvad kan du genkende fra andre ting, du bruger?

Hvad har du tidligere brugt?

Hvad er anderledes?

Hvordan overfører du erfaring fra andre sammenhænge?

Hvordan er det godt at komme i gang med at bruge programmet/tjenesten?

Læring i forskellige sammenhænge

Indskoling Eleverne kan i dialog med læreren og hinanden fortælle om erfaringer gjort med it og medier. Mellemtrin Eleverne kan i undervisningen løbende inddrage og bruge erfaringer med it og medier erhvervet i og uden for skolen. Udskoling Eleverne kan beherske kontinuerlige, foranderlige og uformelle læringssituationer og udvikle kompetencen "at lære at lære".

Hvornår lærer du?

Hvad lærer du ved at arbejde alene? Sammen med andre?

Hvad lærer du ved at kigge på?

Hvad lærer du ved at spille computer?

Fortrolighed med samarbejde via it i forskellige arbejdssituationer

Indskoling Eleverne kan anvende udvalgte samarbejdsværktøjer i deres skolearbejde. Mellemtrin Eleverne kan vælge og begrunde brugen af forskellige samarbejdsværktøjer i deres skolearbejde. Udskoling Eleverne er fortrolige med de samarbejdsformer, samarbejdsmuligheder og den dynamik, der åbner sig ved anvendelse af IT og web 2.0 i gruppearbejde, projektarbejde o.l.

Hvad vil det sige at samarbejde? via it?

Hvilke samarbejdsværktøjer kan du bruge i og uden for skolen?

Hvordan understøtter samarbejdsværktøjet arbejdet med dit emne?

Hvem skal du samarbejde med?

Hvordan vil du organisere samarbejdet i værktøjet?