Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LES MÀQUINES SIMPLES by Mind Map: LES MÀQUINES SIMPLES

1. LA PALANCA

1.1. La palanca és una màquina simple formada per una barra rígida i un fulcre, i la seva funció consisteix en transmetre força i desplaçament.

1.1.1. 1r grau

1.1.2. 2 grau

1.1.3. 3r grau

2. LA RODA

2.1. La roda és una peça circular que gira voltant un eix i es considera una màquina simple.

3. EL PLA INCLINAT

3.1. El pla inclinat és una màquina simple que consisteix en una superfície plana que forma un angle agut (menys de 90 graus) amb el sòl i s'utilitza per elevar objectes a certa altura.

4. LA POLITJA

4.1. La politja és una màquina simple que serveix per transmetre una força. Està formada per una roda amb un canal en el seu contorn, per el qual passa una corda que gira sobre un eix central.

5. EL CARGOL

5.1. El cargol és una màquina simple que permet que les peces subjectes (amb cargols) puguin ser desmuntades quan vulguem.

6. EL TASCÓ

6.1. El tascó és una màquina simple formada per una peça de fusta o metall triangular. La seva funció és dividir objectes sòlids o per estrenyir-los.