Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mis on Internet? by Mind Map: Mis on Internet?

1. populaarsus

1.1. Viimase uuringu fondi "Avalik arvamus" viimase 3 kuu jooksul Interneti vähemalt kord välja 22200000 inimesi (2,5 miljonit), või 20% kogu elanikkonnast. Vastavalt selle uuringu tulemused, igakuine publiku sel talvel on kasvanud 20100000 inimesi (2,6 miljonit), kord nädalas - kuni 15100000 (2,2 miljonit) ja iga päev - kuni 8 miljonit eurot (+1, 2000000)

2. mis see on?

2.1. Internet on ülemaailmne väiksemate kohtvõrkude ühendus, kus infovahetus toimub vastava standardse protokolli alusel (alates aastast 1983 kasutatakse TCP/IP protokolli).

3. IP-aadress

4. DNS

4.1. (ingl. Domain Name System), mis tõlgib vastava andmebaasi alusel nimed numbrilisteks IP-aadressideks.

5. Internetti ühendatud arvutid jagatakse enamasti kahte liiki

5.1. Internet suure algustähega - need on arvutid, mis on omavahel ühendatud püsiliinidega.

5.2. Ainulaadne aadress, mille kaudu see arvuti on leitav

5.3. internet väikese algustähega - arvutid, mis võtavad teistega ühendust modemi abil läbi telefoniliinide.

6. kui palju inimest kasutavad inerneti?

6.1. Interneti kasutajate arv maailmas on jõudnud 2000000000 inimest!