Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Mis on Internet? by Mind Map: Mis on Internet?
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Mis on Internet?

populaarsus

Viimase uuringu fondi "Avalik arvamus" viimase 3 kuu jooksul Interneti vähemalt kord välja 22200000 inimesi (2,5 miljonit), või 20% kogu elanikkonnast. Vastavalt selle uuringu tulemused, igakuine publiku sel talvel on kasvanud 20100000 inimesi (2,6 miljonit), kord nädalas - kuni 15100000 (2,2 miljonit) ja iga päev - kuni 8 miljonit eurot (+1, 2000000)

mis see on?

Internet on ülemaailmne väiksemate kohtvõrkude ühendus, kus infovahetus toimub vastava standardse protokolli alusel (alates aastast 1983 kasutatakse TCP/IP protokolli).

IP-aadress

DNS

(ingl. Domain Name System), mis tõlgib vastava andmebaasi alusel nimed numbrilisteks IP-aadressideks.

Internetti ühendatud arvutid jagatakse enamasti kahte liiki

Internet suure algustähega - need on arvutid, mis on omavahel ühendatud püsiliinidega.

Ainulaadne aadress, mille kaudu see arvuti on leitav

internet väikese algustähega - arvutid, mis võtavad teistega ühendust modemi abil läbi telefoniliinide.

kui palju inimest kasutavad inerneti?

Interneti kasutajate arv maailmas on jõudnud 2000000000 inimest!