พยาธิสภาพโรค SLE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
พยาธิสภาพโรค SLE by Mind Map: พยาธิสภาพโรค SLE

1. Malar rash

2. IL-1

3. Adrenal cortex ที่ชั้น Zonaglomerulosa

4. ปัสสาวะน้อยลง

5. B lymphocytes สูงขึ้น

5.1. antibodies สูงขึ้น

5.1.1. Immune complex

6. Angiotensin

7. Angiotensin II

7.1. ต่อมใต้สมองส่วนหลัง

7.2. Vasoconstriction

7.2.1. ADH

7.2.1.1. Edema

8. Endothelial cell

8.1. มีผื่นขึ้นบริเวณผิวหนัง

9. Aldosterone

9.1. กระตุ้นที่ distal proximal tubule

9.1.1. Na+ Retention

9.1.1.1. เกิดการไหลของน้ำตามNa+

9.1.1.1.1. Raised Blood Pressure

10. จากการตรวจร่างกาย บวมกดบุ๋มที่ขาทั้ง2ข้างระดับ2+

11. Angiotensin I

12. ผิวหนัง

12.1. Keratinocytes

13. ปัสสาวะออกน้อย

14. Shifting dullness positive

15. Lymphoid cells ตายก่อนวัยอันควร

15.1. หลั่ง Nucleosome

15.1.1. Nucleosomeจับกับเซลล์ที่มีantigen

15.1.1.1. กระตุ้น B cell

15.1.1.1.1. เกิดการสร้างAntibody ต่อเนื้อเยื่อร่างกายตัวเอง

16. Tissue ส่วน nucleus

17. ปัจจัยเสี่ยง

17.1. แสงแดด

17.1.1. UVA,UVB

17.1.1.1. Photosentivity

18. ตับ

18.1. Angiotensin Converting Enzyme     (ACE)