พยาธิสภาพโรค SLE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พยาธิสภาพโรค SLE by Mind Map: พยาธิสภาพโรค SLE

1. ปัสสาวะน้อยลง

2. จากการตรวจร่างกาย บวมกดบุ๋มที่ขาทั้ง2ข้างระดับ2+

3. Shifting dullness positive

4. Lymphoid cells ตายก่อนวัยอันควร

4.1. หลั่ง Nucleosome

4.1.1. Nucleosomeจับกับเซลล์ที่มีantigen

4.1.1.1. กระตุ้น B cell

4.1.1.1.1. เกิดการสร้างAntibody ต่อเนื้อเยื่อร่างกายตัวเอง

5. ปัจจัยเสี่ยง

5.1. แสงแดด

5.1.1. UVA,UVB

5.1.1.1. Photosentivity

6. กระตุ้นที่ distal proximal tubule

6.1. Na+ Retention

6.1.1. เกิดการไหลของน้ำตามNa+

6.1.1.1. Raised Blood Pressure

6.1.1.1.1. Hypertension

7. Malar rash

8. IL-1

9. Adrenal cortex ที่ชั้น Zonaglomerulosa

10. B lymphocytes สูงขึ้น

10.1. antibodies สูงขึ้น

10.1.1. Immune complex

11. Angiotensin

12. Angiotensin II

12.1. ต่อมใต้สมองส่วนหลัง

12.2. Vasoconstriction

12.2.1. ADH

12.2.1.1. Edema

13. Endothelial cell

13.1. มีผื่นขึ้นบริเวณผิวหนัง

14. Aldosterone

15. Angiotensin I

16. ผิวหนัง

16.1. Keratinocytes

17. ปัสสาวะออกน้อย

18. Tissue ส่วน nucleus

19. ตับ

19.1. Angiotensin Converting Enzyme     (ACE)