พยาธิสภาพโรค SLE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พยาธิสภาพโรค SLE by Mind Map: พยาธิสภาพโรค SLE

1. กระตุ้นที่ distal proximal tubule

1.1. Na+ Retention

1.1.1. เกิดการไหลของน้ำตามNa+

1.1.1.1. Raised Blood Pressure

1.1.1.1.1. Hypertension

2. Malar rash

3. IL-1

4. Adrenal cortex ที่ชั้น Zonaglomerulosa

5. ปัสสาวะน้อยลง

6. B lymphocytes สูงขึ้น

6.1. antibodies สูงขึ้น

6.1.1. Immune complex

7. Angiotensin

8. Angiotensin II

8.1. ต่อมใต้สมองส่วนหลัง

8.2. Vasoconstriction

8.2.1. ADH

8.2.1.1. Edema

9. Endothelial cell

9.1. มีผื่นขึ้นบริเวณผิวหนัง

10. Aldosterone

11. จากการตรวจร่างกาย บวมกดบุ๋มที่ขาทั้ง2ข้างระดับ2+

12. Angiotensin I

13. ผิวหนัง

13.1. Keratinocytes

14. ปัสสาวะออกน้อย

15. Shifting dullness positive

16. Lymphoid cells ตายก่อนวัยอันควร

16.1. หลั่ง Nucleosome

16.1.1. Nucleosomeจับกับเซลล์ที่มีantigen

16.1.1.1. กระตุ้น B cell

16.1.1.1.1. เกิดการสร้างAntibody ต่อเนื้อเยื่อร่างกายตัวเอง

17. Tissue ส่วน nucleus

18. ปัจจัยเสี่ยง

18.1. แสงแดด

18.1.1. UVA,UVB

18.1.1.1. Photosentivity

19. ตับ

19.1. Angiotensin Converting Enzyme     (ACE)