AL - ANDALUS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
AL - ANDALUS by Mind Map: AL - ANDALUS

1. DE LA FRAGMENTACIÓ DEL CALIFAT AL REGNE NASSARITA

1.1. Regnes de taifes

1.1.1. 1002

1.1.1.1. mort Almansor

1.1.1.1.1. lluites internes

1.1.1.1.2. deposat últim Califa

1.2. Imperis nord africans

1.2.1. almoràvits

1.2.1.1. travessen Gibraltar

1.2.1.1.1. per frenar als cristians

1.2.1.1.2. conquistaren regnes taifes

1.2.1.2. demanen ajuda

1.2.1.2.1. almohades

1.3. Regne nassarita Granada

1.3.1. darrer territori musulmà

1.3.2. regne dèbil

1.3.3. vasall de Castella

1.3.3.1. pagaven tributs a Castella

1.3.4. lluites internes

1.3.4.1. varen afavorir

1.3.4.1.1. conquesta Granada

2. SOCIETAT

2.1. grup més poderòs

2.1.1. conqueridors

2.1.1.1. àrabs

2.1.1.1.1. millors terres

2.1.1.1.2. càrrecs govern

2.1.1.2. berebers

2.1.1.2.1. posició inferior

2.2. reste població

2.2.1. muladís

2.2.1.1. antics cristians

2.2.1.1.1. varen adoptar

2.2.2. mossàrabs

2.2.2.1. cristians

2.2.2.1.1. continuen amb la seva religió

2.2.3. jueus

2.2.3.1. minoria

2.2.3.1.1. molt actius económicament

2.2.4. dones

2.2.4.1. sotmeses al

2.2.4.1.1. pare

2.2.4.1.2. marit

2.2.4.2. un poc més llibertat

2.2.4.2.1. reste món islàmic

2.2.5. esclaus

3. ECONOMIA

3.1. Agricultura

3.1.1. major part població

3.1.1.1. treball agricultura

3.1.1.1.1. cereals

3.1.1.1.2. vinya

3.1.1.1.3. oliveres

3.1.1.1.4. tècniques regadiu

3.2. Artesania

3.3. Comerç

3.3.1. expotar

3.3.1.1. productes artesanals

3.3.2. dues monedes

3.3.2.1. dinar

3.3.2.1.1. or

3.3.2.2. dirham

3.3.2.2.1. plata

4. CULTURA I ART

4.1. Art

4.1.1. islam

4.1.1.1. prohibeix

4.1.1.1.1. representar

4.1.1.2. empraven

4.1.1.2.1. motius

4.1.1.2.2. inscripcions Alcorà

4.1.1.2.3. poemes

4.1.2. Arcs

4.1.2.1. apuntat

4.1.2.2. de ferradura

4.1.2.3. polilobulat

4.1.3. sostres

4.1.3.1. plans de fusta

4.1.3.2. cúpula

4.1.4. Exemples

4.1.4.1. Alhambra

4.1.4.1.1. Granada

4.1.4.2. Mezquita

4.1.4.2.1. Córdoba

4.1.4.3. Giralda

4.1.4.3.1. Sevilla

5. DE CONQUESTA A CALIFAT

5.1. Conquesta i Emirat dependent

5.1.1. lluites poder entre visigots (711)

5.1.1.1. Roderic

5.1.1.1.1. demana ajuda

5.1.2. Emirat dependent

5.1.2.1. capital

5.1.2.1.1. Còrdova

5.1.2.2. depèn del

5.1.2.2.1. Califat Damasc

5.1.2.3. poder

5.1.2.3.1. emir

5.2. Emirat independent

5.2.1. 750

5.2.1.1. abbàssides

5.2.1.1.1. es fan amb el poder

5.2.1.1.2. assassinat tots el omeies

5.2.2. problemes

5.2.2.1. moltes revoltes internes

5.2.2.2. atacs de

5.2.2.2.1. francs

5.2.2.2.2. cristians

5.3. Califat

5.3.1. 912

5.3.1.1. Abd-al-Rahman III

5.3.1.1.1. va guanyar batalles

5.3.1.1.2. es proclama

5.3.2. el seu successor

5.3.2.1. nomès 11 anys

5.3.2.1.1. poder

5.3.3. període més brillant