Teollistuminen muovaa elinympäristöä

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Teollistuminen muovaa elinympäristöä by Mind Map: Teollistuminen muovaa elinympäristöä

1. Modernit suurkaupungit syntyvät

1.1. muuttoliike merten taakse ja Euroopan sisälläkin

1.1.1. tehtaita kaupunkeihin, joissa hyvät kulkuyhteydet

1.1.1.1. alkoi urbanisoituminen

2. Ympäristöongelmat kärjistyvät

2.1. Teollisuuteen älyttiin ottaa käyttöön mekaaniseksi raaka-aineeksi luontoa

2.1.1. saasteet

2.1.1.1. juomavesi=jätevesi

2.1.1.2. jätteiden käsittelyongelmat

2.1.2. ympäristöä tuhottiin ajattelomattomasti

2.1.2.1. kivihiilen louhinta ja käyttö

2.1.2.1.1. savupilvet, joista keuhkosairauksia

3. Kehitysmaat kaupungistuvat

3.1. varsinkin Latinalaisessa-Amerikassa

4. Ympäristöongelmat globalisoituvat

4.1. Väestön määrän räjähdysmäinen kasvu

4.2. 2000-luku ilmaston lämpeneminen

5. Väestönkasvu Euroopassa

5.1. 1700-luvulla mantereella noin 120 miljoonaa ihmistä

5.1.1. syntyvyys kuolleisuutta korkeampi

5.1.1.1. hygienia

5.1.1.2. Väkiluku lähes kaksinkertaistui 1800-luvun alussa ja Euroopassa jo melkein 200 miljoonaa ihmistä

5.1.1.2.1. Siitäkin vielä tuplaantui uudestaan ja 1800-luvun lopussa lähes 400-miljoonaa

5.1.1.3. rakennettiin vesijohtoverkostoja, joista seurasi juomaveden laadun paraneminen

6. Siirtolaisuuden uudet virrat

6.1. Eurooppaan siirtolaisia 1960-luvulta lähtien

6.2. 1900-luvun siirtolaisuudesta hyötyivät kaikki muut paitsi teollisuusmaiden työläiset