Teollistuminen muovaa elin-ympäristöä

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Teollistuminen muovaa elin-ympäristöä by Mind Map: Teollistuminen muovaa elin-ympäristöä

1. siirtolaisuuden uudet virrat

1.1. eurooppa alkoi ottaa vastaan siirtolaisia

1.2. siirtolaiset työskentelevät usein matalan palkkatason ammateissa

1.3. monet siirtolaiset lähettävät palkkansa kotimaahansa auttaakseen esimerkiksi omaa perhettään tai läheisiä

2. ympäristö ongelmat kärjistyvät

2.1. teollisuus vaati jatkuvasti lisää energiaa ja raaka-aineita

2.2. kivihiilen louhinta aiheutti paljon savuhaittoja ja happosateita

2.3. savun lisäksi kasvavien suurkaupunkien ongelmana oli veden saastuminen

2.4. suurin haaste oli käyttö- ja jäteveden pitäminen erillään toisistaan

2.5. Ulosteet, kuolleet eläimet ja teurastamon jätteet saattoivat mädäntyä kadulla ja huuhtoutua sieltä vesistöihin

3. Modernit suurkaupungit syntyivät

3.1. nopea väestönkasvu purkaantui Yhdysvaltojen lisäksi myös esimerkiksi Kanadaan, Etelä- Amerikkaan ja Australiaan

3.2. tehtaita alettiin perustaa kaupunkeihin

3.3. ennen maaseutu oli elättänyt ihmiset, mutta nyt itse kaupungit ja niiden teollisuus (kaupat jne.) mahdollisti esimerkiksi ravinnot ja vaatteet

4. ympäristöongelmat globalisoituivat

4.1. suuri väestön kasvu on aiheuttanut suurimmat ympäristöongelmat

4.2. haittoja esimerkiksi: kivihiilen poltto, holtiton energian käyttö

4.3. myöhemmin kuitenkin keksittiin öljy, joka paransi vähän ympäristöongelmia ja öljy oli myös halvempaa

5. kehitysmaat kaupungistuivat

5.1. Euroopassa ja Yhdysvalloissa pystyttiin kontrolloida kasvua paremmin

5.2. ennen ongelma oli asuminen, koska ihmisiä oli niin paljon niin kaikille ei riittänyt asuinpaikkaa

5.3. autot ja muut kulkuvälineet lisäsivät kapungistumista

6. väestönkasvu Euroopassa teollistumisen syy ja seuraus

6.1. hygieniasta alettiin pitää parempaa huolta, koska se ehkäisi tautien leviämistä

6.2. parannettiin vesijohtoverkostoja mikä paransi juomaveden laatua ja vähensi siten tautien leviämistä --> kuolleisuus vähentyi voimakkaasti, kun isot kulkutaudit selätettiin rokotukset otettiin käyttöön, mikä paransi esimerkiksi isorokon

6.3. kun taudit voitettiin --> väestönkasvu kaksinkertaistui