Empresa d'organització d'events

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Empresa d'organització d'events by Mind Map: Empresa d'organització d'events

1. Pla d'operacions

1.1. Descripció tècnioca del producte o servei

1.2. Capacitat instal·lada

1.3. Planificació del servei

1.4. Logística integral

1.4.1. Gestió de comandes dels clients

1.5. Localització i descripció del local i distribució en planta

1.6. Gestió de la qualitat

1.7. Gestió mediambiental

2. L'organització i els recursos humans

2.1. Organigrama de l'empresa: descripció de llocs de treball

2.2. 1-Departament comercial, publicitat i màrqueting: que s’encarregarà de preparar els programes i la documentació dels assistents, donar suport als convidats, reserves, organització del transport, tasques d’inscripció i acreditació i a de controlar que tot funcioni correctament durant l’esdeveniment. 2-Departament Administratiu: s’encarregarà de controlar la facturació(ingressos i despeses), serà l’encarregat de portar la comptabilitat i presentar els balanç de resultat. Assessorar sobre l’organització de l’esdeveniment, aconsella sobre les dates més idònies, la localització i analitza els patrocinadors potencials. 3-Departament de relaciones públiques i protocol: organització de l’esdeveniment, conèixer al client i les seves necessitats. Planifica el protocol, elaboració de la publicitat i difusió. Contactar amb els ponents. 4-Departament tècnic logístic: coordinar l’equip encarregat del muntatge, organitza i supervisa als proveïdors, planifica la distribució de l’espai, contacta amb els diferents serveis externs i quan s’acaba l’esdeveniment supervisa els desmuntatge del material.

3. Estructura legal

3.1. Forma jurídica

3.1.1. Nosaltres hem escollit SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA (perquè totes les característiques s'adapten a la nostra empresa)

3.2. Tràmits que cal realitzar

3.3. Obligacions fiscals i formals necessàries per donar-se d'alta

3.4. Obligacions laborals

3.5. Altres aspectes que cal tenir en compte quan es funda un negoci

4. El pla econòmic i financer

4.1. Pla d'inversions i de necessitats inicials

4.2. Pla de finançament

4.3. Compte de resultats provisional

4.4. Previsió de tresoreria

4.5. Balanç de situació provisional

4.6. Punt d'equilibri de l'empresa

5. Direcció i control

5.1. Pla de reunions

5.2. Indicadors de control

5.3. Pla de contingències

6. Equip fundador

6.1. Persones

6.1.1. Alumnes d'Assistència a la direcció 2on curs

6.2. Aportacions

7. Descripció del servei

7.1. Necessitats que cal cobrir

7.2. Àmbit d'actuació

7.3. 1. Protocol general d’actes empresarials, institucionals: congressos, xarrades, ponències, taules redones, debats, etc.. 2. Les presidències en els actes empresarials, institucionals. 3. Organitzacions de les diferents zones. 4. Entrega de premis i certificats. 5. El protocol interns i externs per als invitats. 6. Invitacions protocol•làries. 7. Recepcions dels invitats i dels ponents. 8. Publicitats dels actes empresarials i institucionals. 9. Comunicacions externa dels esdeveniments: nota de premsa, noticies, photocall. 10. Seguiment dels esdeveniments de les xarxes socials.

8. Anàlisis de l'entorn

8.1. Característiques del sector

8.2. Anàlisis del mercat

8.2.1. Anàlisis de la competència

8.2.2. Anàlisis dels clients

8.2.2.1. Organismes Públics

8.2.2.1.1. • Global Lleida entitat publica. • Hospital Arnau de Vilanova • Generalitat de Catalunya Institució Publica • Seu Vella una associació Publica • Ajuntament de Lleida • Diputació de Lleida • Cambra de Comerç Servies: Actes acadèmics o formatius per organitzacions publiques o privades

8.2.2.2. Organismes Privats

8.2.2.2.1. • La Llotja de Lleida (Palau de congressos) empresa privada: Organitza orles, espectacles.etc, • Força Lleida un club(Una associació):forma part d’una federació • Fira de Lleida una fundació privada. • Cadena SER • Federació catalana de camp d’esports Servies: Actes acadèmics o formatius per organitzacions publiques o privades

8.2.3. Anàlisis dels proveïdors

8.3. Anàlisis DAFO

8.3.1. *Fortaleces: • Diferenciació respecte als competidors ja que formen parte de l’equid de treball. •Empresa formada per gent jove amb idees innovadores. •Formació en CFGS asistència a la dirección i administración i finances. •Especialitzats en actes acedèmics: congressos, ponències, reunions de Treball. •Possibilitats d’ampliar l’equip de treball amb personal format en Xarxes Socials

8.3.2. *Debilitats: • Manca de cartera de clients i proveïdors. • Pocs recursos econòmics. • Falta d’experiència en el mercat amb empreses competidores que fa temps que operen a Lleida.

8.3.3. *Oportunitats: • Poques empreses competidores • Lleida posicionada com una ciutat capdavantera pel que fa a la implantació de noves tecnologies. • Atractius turístics a la ciutat i de la provincia. • Infraestructures disponibles a la ciutat. • Ciutat mitjana amb bones comunicacions

8.3.4. *Amenaces: • Lleida es composta per petites i mitjanes empreses que tendeixen a organitzar-se elles mateixes els esdeveniments. • Competidors amb llarga experiencia.

8.4. Petit Estudi sobre l'entorn de Lleida

8.4.1. La ciutat de Lleida és la capital de la comarca del Segrià. El municipi compta amb uns 139.176 habitants. És una de les ciutats més importants de la indústria agroalimentàri. Nucli de serveis, la ciutat és el referent en matèria d'assistència hospitalària, centres educatius, oferta cultural i d'oci, etc ... en una àmplia zona que inclou les comarques de la província lleidatana i algunes aragoneses. La seva fira, és la segona institució firal catalana després de Fira Barcelona i la seva universitat és una de les més antigues d'Espanya. Lleida s'ha desenvolupat tradicionalment al voltant del turó on es troba la Seu Vella però el seu creixement l'ha portat ha desenvolupar noves àrees residencials d'estructura més moderna, àmplia i ordenada, com l'entorn del Parc de l'Aigua.

9. Pla estratègic

9.1. Visió i missió

9.2. Objectius

9.3. Estratègia competitiva

9.4. Pla d'actuacions

10. Pla de màrqueting

10.1. Públic objectiu

10.1.1. Institucions

10.1.1.1. Universitats,

10.1.1.2. Institucions públiques: Ajuntament, Diputació...

10.2. Posicionament

10.3. Polítiques de màrqueting

10.3.1. Política de producte o servei

10.3.2. Política de preu

10.3.3. Política de comunicació

10.3.4. Política de destribució