הקשיים בתקופת ההתנחלות

by hanna drukarov 12/11/2011
1540