הקשיים בתקופת ההתנחלות

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
הקשיים בתקופת ההתנחלות by Mind Map: הקשיים בתקופת ההתנחלות

1. התיישבות באזור ההר

1.1. חקלאות

1.2. בנייה

1.3. אקלים

2. האומה טרם נוצרה

2.1. שבטים יושבים במרחק רב אחד מהשני

2.2. חסר גורם שלטוני מלכד

2.3. חסרה תחושת יחד

3. יהושע מת - לא ממנה מחליף

3.1. אין מנהיג אחד לעם

3.2. אין צבא סדיר

3.3. אין מוסדות שלטון כלל שבטיים

4. חלקים גדולים של הארץ לא נכבשו

4.1. התבוללות ואימוץ מנהגים של עמים זרים

4.2. אויבים מסביב