Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

מקומות ציבוריים בסביבתנו- כללים וחוקים by Mind Map: מקומות ציבוריים בסביבתנו- כללים וחוקים
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

מקומות ציבוריים בסביבתנו- כללים וחוקים

מקום ציבורי הוא מקום שמיועד לכל האנשים, זהו מקום שהרבה אנשים יכולים להשתמש בו או לקבל בו שירות.

מטוס

New node

פארק משחקים

לשמור על  השקט בין השעות 2-4. ואחרי השעה 11 בלילה. להשליך את הפסולת לח האשפה. לוותר לילדים במתקנים, להמנע ממריבות. להקפיד להשמע להוראות השלטים. לא לקטוף פרחים. לאסוף את צרכי הכלב שלי.  

בריכה

כללי התנהגות בברכה: לא לרוץ סמוך לבריכה. לא לקפוץ לבריכה. לא לאכול בשטח הבריכה. להישמע להוראות המציל. בעלי שיער ארוך צריכים להכנס לבריכה בכובע ים. לא להכניס בעלי חיים לשטח הבריכה.

בית חולים

לשמור על השקט, לא להפריע למנוחת החולים. לא לרוץ ברחבי בית החולים. לשמור על הניקיון. לכבד את פרטיותם של חולים אחרים. לא להשחית ת רכש בית החולים.

חנות

לא לרוץ ברחבי החנות. לא לגעת בחפצים שבירים. לקנות מה שצריך ולא מה שרוצים.  

New node

קולנוע

לא לדבר בקול רם ולהפריע לצופים. אין לאכול ולשתות באולם הקולנוע. אין להניח רגליים על גבי המושבים.

קניון

כיתה ובית ספר

כללי התנהגות בבית הספר: -אין להרים ידיים על ילדים אחרים. -אין לקלל ילדים. -להקשיב לדברי המורה ולא לפטפט במהלך השיעור. לא להתפרץ לתוך דברי חבר או מורה בשיעור. - לשמור על השקט במהלך השיעור. יש להקפיד על הכנת שיעורי הבית. להגיע בתלבושת אחידה להקפיד שיהיו מחברות נקיות ומוסדרות יש להקפיד על הבאת ציוד. אין להפר את תקנון בית הספר.  

סופרלנד

עירייה

חניון

לא לרוץ בין מכוניות החונות. לא לשחק בכדור או באופניים בחניון. כמכרחים לעבור בתוך חניון, להיות ערניים ולשים לב לרכב המתכוון להתחיל בנסיעה.

ספרייה

חובה לשמור על השקט ולא לצעוק. אין לאכול בספרייה. חובה להחזיר את הספר למקומו. ספר שהשאלתם, חובה להחזירו עד שבועיים ממועד ההשאלה.

תחבורה ציבורית

לא לשבת בשני המקומות הראשנים, המיועדים לאנשים בעלי מוגבלויות. לא לרוץ, באוטובוס לא לצעוק ולדברי בקולי קולות. לא לעמוד במהלך הנסיעה. כאשר אין מקום פני ועולה אדם מבוגר, לפנות לו את מקום הישיבה שלנו.

מונית

רשת אינטרנט

כללי לגלישה בטוחה: לא לקבוע פגישות עם אנשים זרים. לא לקלל כאשר מתכתבים לא לכתוב פרטים אישיים לא להאמין לכל מה שכתוב ברשת. מקום לחברות ולא לאלימות. לא להתפתות להבטחות של אנשים.