Kejatuhan Umayyah

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kejatuhan Umayyah by Mind Map: Kejatuhan Umayyah

1. Bermula pada waktu pemerintahan khalifah ke-10

2. Hisham bin Abdul Malik

3. Faktor Dalaman

3.1. Pertikaian ketika pelantikan khalifah.

3.2. Penentangan oleh Syiah, Khawarij dan lain-lain.

4. Faktor Luaran

4.1. Kemunculan kumpulan Bani Abbasiyyah

4.1.1. a

5. Sikap mengabaikan ajaran Islam oleh beberapa orang Khalifah

6. Kemewahan hidup para pemimpin menyebabkan mereka lalai menjalankan tugas dan tanggungjawab kepada negara

7. Wujud Kembali semangat perkauman atau kabilah seperti di zaman jahiliah

8. Pemilihan khalifah tidak secara demokrasi

9. Sikap pemerintah yang pilih kasih

9.1. Rakyat tidak puas hati dengan corak pemerintahan khalifah yang pincang dan berpaling tadah menyokong gerakan Abbasiyah