Řízení lidských zdrojů

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Řízení lidských zdrojů by Mind Map: Řízení lidských zdrojů

1. organizace

1.1. vytváření

1.2. rozvoj

1.3. vytváření pracovních míst / rolí

1.4. řízení znalostí

2. zabezpečení HR

2.1. plánování HR

2.2. získávání a výběr

2.3. řízení talentu

2.4. zdraví a bezpečnost

2.5. péče o zaměstnance

2.6. personální politiky a postupy

2.7. pracovní právo

2.8. HRIS

3. vzdělávání a rozvoj

3.1. adaptace

3.2. učení se v organizaci

3.3. individuální vzdělávání

3.4. rozvoj manažerů

3.5. řízení pracovního výkonu

3.6. angažovanost

4. odměňování

4.1. tržní oceňování práce

4.2. základní peněžní odměna

4.3. doplňková peněžní odměna

4.4. zaměstnanecké výhody

5. zaměstnanecké vztahy

5.1. zaměstnanecký poměr

5.2. kolektivní pracovní vztahy

5.3. hlas zaměstnanců

5.4. komunikace